Read this page in English

Welkom bij Natassa Vassiliou Media

goldenapple
Steeds meer mensen maken zich zorgen om het toenemende aantal maatschappelijke problemen en de omvang van het geweld. De wereld raakt steeds meer in een politieke impasse, terwijl steeds meer cultuur en geschiedenis van de westerse wereld jammerlijk het loodje leggen tegen mensen, die vanuit slachtofferdenken protesteren vanwege het kolonialisme van eeuwen terug. Mensen die het niet eens zijn met de regering wordt bruut de mond gesnoerd op sociale media én in de rest van de media, hetgeen onze democratie ernstig bedreigt. Er is immers geen tegenwicht meer tegen wat de overheid wil en we raken steeds meer vrijheden kwijt. Ook het islamisme vormt een steeds groter gevaar voor de vrije westere wereld.

Natassa Vassiliou ontdekte dat er een academisch gevormde theorie achter de manier van denken steekt, die de maatschappij zo bedreigt. In het Engels heet die Critical Social Justice of Social Justice, maar in het Nederlands heeft die eigenlijk geen naam. Woke, een inclusieve samenleving, identiteitspolitiek, politiek links, homofobie en antiracisme zijn termen die gebezigd worden. Natassa Vassiliou bedacht de naam ‘feitenvrij denken’ en ontdekte dat de officiële naam postmodernisme is. In de Verenigde Staten wordt hier al geruime tijd over geschreven en gesproken door een aantal wetenschappers op het gebied van sociologie en antropologie. Natassa Vassiliou is waarschijnlijk de eerste in Nederland die dit voorbeeld op haar website navolgt en het intellectuele discours steunt. U kunt zich op de blog abonneren om het gesprek bij te houden.

Natassa Vassiliou acht het van groot belang dat er tussen de strijdende kampen van politiek links en rechts een wetenschappelijke discussie wordt gevoerd over de voortgang van de maatschappij. Het ‘linkse’ denken is gebaseerd op kennis vanuit emotie en levenservaring, waar echter niet iedereen geacht wordt over te beschikken. Bovendien gaat deze visie uit van de stelling dat heel veel mensen slachtoffers van discriminatie zouden zijn, waarbij de vraag of dat wel correspondeert met de werkelijkheid zorgvuldig gemeden wordt. Zij zijn ook degenen die steeds meer regels en wetten willen. Het ‘rechtse’ denken daarentegen is gebaseerd op wetenschappelijke feiten en logisch denken. Daarnaast is het geënt op een veel realistischer wereldbeeld, dat uitgaat van de vrije wil van mensen om zich positief op te stellen, zodat ze er ook gewoon bij horen in de maatschappij. Deze gezonde wereldvisie staat tegenwoordig echter onder zwaar weer en het is hard nodig dat we opkomen voor onze democratische rechten en voor een eerlijke wereld.