crowd

Het artikel van vandaag is een reactie op de nieuwe column van dr. Leo Lucassen op RTLZ, getiteld “Hou op BLM te criminaliseren“. Het gaat vooral over BLM oftewel de Black Lives Matterbeweging in de Verenigde Staten en ik ben het niet met de heer Lucassen eens. Als een beweging criminele dingen doet, mag je dat zeggen. Dan criminaliseer je die beweging niet, maar vertel je gewoon wat die beweging doet: feiten. Daar schort het nog wel eens aan bij mensen die het ‘linkse’ denken van antiracisme en een inclusieve maatschappij aanhangen. Vandaag gaat het over institutioneel of systemisch, zoals de Amerikanen meestal zeggen, racisme en institutionele discriminatie.

Mijn probleem met de inclusieve maatschappij, waarin we tegenwoordig leven in alle landen waar overwegend blanke mensen wonen, is dat er geen leiding is, die de gelijkheid van alle verschillende groepen mensen waarborgt. Omdat de leiders van deze landen uitgaan van iets wat zij in het Engels ‘equity’ noemen – op New Discourses kun je daar veel over lezen – kan iedereen nooit dezelfde rechten en kansen hebben. Equity betekent redelijkheid of billijkheid. Dit woord doet onmiddellijk denken aan subjectiviteit, want wat ís eigenlijk billijk of redelijk? Een voorbeeld! Toen ik in 1998 voor het eerst lerares was op een school, waarvoor ik geen eenjarige universitaire opleiding tot eerstegraads lerares heb mogen volgen omdat mijn Griekse bul me al een lesbevoegdheid had gegeven, dacht ik tijdens het nakijken van mijn eerste proefwerk dat ik het met een puntensysteem en redelijkheid zou redden. Dus als ik zag dat een leerling zijn of haar best had gedaan, gaf ik die eerder punten dan een ander bij wie ik zag dat die niet geleerd had. Gevolg de dag daarna in de klas: iedereen woedend! Gelukkig had ik een aardige collega, die erom moest lachen, mijn kennishiaat begreep en me even uitlegde hoe je wél een proefwerk nakijkt: op basis van objectieve gelijkheid. Bij Frans was dat als volgt: een accent vergeten = ¼ fout; een schrijffout = ½ fout en iets wat echt erg fout is, een hele fout. Nooit eenzelfde fout twee keer rekenen en nooit meer dan één hele fout rekenen vanwege vergeten accenten. Meestal was het 5 fouten een punt. Bij het volgende proefwerk had ik allemaal blije leerlingen, want ik had ze goed voorbereid op het proefwerk, duidelijk uitgelegd hoe ik rekende en bijna de hele klas had dientengevolge een voldoende.

Bovenstaand voorbeeld geeft goed aan waarom het zo belangrijk is dat je je bij berichtgeving op feiten baseert. De meeste taalwetenschappers zijn van mening dat je je in taal nooit volledig objectief – neutraal en overeenkomstig de feiten – kunt uitdrukken, maar ik zelf heb gemerkt in de jaren dat ik schrijf, dat dat met enige moeite wel degelijk kan. De heer Lucassen doet dit in zijn artikel van vandaag echter niet. Hij baseert zich bijvoorbeeld op een peiling over hoe mensen denken over het geweld bij de BLM-demonstraties van het afgelopen halfjaar. Verder baseert BLM zelf zich op de overigens tragische dood op 25 mei jl. van de zwarte Amerikaan George Floyd, die nogal omstreden is. Zo had de man een crimineel verleden en had hij zowel gedronken als drugs gebruikt op de vroege avond van zijn arrestatie. In dit stuk van de BBC kun je per minuut lezen hoe het gegaan is met zijn arrestatie, maar objectief wordt het niet verteld. Rechters buigen zich over de vraag of hij gedood is of niet. Wat ik me nog héél goed herinner van die dag, is dat zowel de burgemeester van Minneapolis als de gouverneur van de staat Minnesota – beiden Democraten – niets gedaan hadden om de betrokken politieagenten in ieder geval voorlopig te schorsen. Dat deed president Trump, die er zo hard van wordt beschuldigd dat hij zogenaamd een racist zou zijn, vooral ook rondom het gebeuren rond George Floyd. Dat kan niet zijn op grond van hoe hij reageerde!

Na het nieuws over de dood van Floyd begonnen er onmiddellijk woedende demonstraties van de antiracistische organisatie BLM, die Minneapolis binnen de kortste keren tot een spookstad omtoverden. Even kijken naar de feiten dan maar? Op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geografie waar de heer Lucassen de scepter zwaait, zie ik geen enkele statistiek van dit jaar aangaande de protesten. Daarom heb ik hier een statistiek uit 2016 van de FBI van moorden gepleegd op en door verschillende bevolkingsgroepen in de VS. Ze onderscheiden daar grofweg ‘blank’, ‘zwart’ en ‘Spaans’. Daaruit blijkt overduidelijk dat veruit de meeste moorden op zwarte mensen gepleegd worden door andere zwarte mensen en niet door blanken of andere bevolkingsgroepen. Op de Engelse Wikipedia staan ook nog een paar staatjes, waaruit blijkt dat zowel slachtoffers als daders van moorden in verreweg de meeste gevallen zwart zijn. Het lijkt me daardoor onmogelijk dat er zóveel moorden door blanken op zwarten zouden worden gepleegd in de VS.

Als we het over feiten hebben, is het altijd ook wel aan te raden om eens naar de Amerikaanse grondwet te kijken. Als ik Google vraag of er in de VS ook een anti-discriminatiewet is, krijg ik gelijk The 14th Amendment te zien. Het is een lang verhaal in juridisch Engels, maar er blijkt duidelijk uit dat iedereen in de VS voor de wet gelijk is en ik vind er ook geen enkel commentaar op in de media. Discriminatie op welke grond ook is strikt verboden in de VS. Daarna krijg je nog The 5th Amendment te zien, die vooral over de gerechtelijke procedures gaat, ingeval iemand een misdaad heeft begaan. Uiteraard vroeg ik Google ook nog of er in de VS een Meldpunt voor Discriminatie is. Wel, meerdere zelfs! Eén over seksuele intimidatie, één voor ongelijkheid op de werkvloer en kijk zelf hier maar. Institutionele of systemische discriminatie op grond van ras of afkomst wordt in ieder geval geminimaliseerd in dit land en het wordt uiterst serieus genomen.

In geen enkele wet in de VS zit ruimte voor een greintje racisme of wat ook voor onderscheiding op grond van ras, geloof, seksuele geaardheid of wat ook. Het is daarom mijns inziens zeer onredelijk dat zo’n groot deel van de bevolking zó hard en met zóveel geweld en destructie maandenlang geprotesteerd heeft tegen vermeend racisme en geweld door de Amerikaanse overheid tegen zwarte burgers. Over dat geweld is interessant genoeg net een onderzoek gepubliceerd, uitgevoerd door de Princeton universiteit en genoemd door de heer Lucassen. Gemeld wordt dat 93% van de protesten vreedzaam is verlopen, maar als je verder leest, zie je dat er op 2400 lokaties is geprotesteerd. Dat er in 570 incidenten op ‘minder dan’ 220 lokaties geweld is gepleegd, zonder te vermelden op hoeveel lokaties exact. Ook wordt ergens tussen de regels door vermeld dat er in Minneapolis maar liefst 30 mensen zijn omgekomen door de protesten. Al met al was het geweld op die minder-dan-220 lokaties wel excessief met brandstichting en voor honderden miljoenen dollars aan vernieling alleen al in Minneapolis, plus het was vaak in bepaalde ‘blocks’ oftewel buurten. Als ik heel eerlijk ben, vind ik 570 zulke agressieve incidenten toch wel veel. In iedere demonstratie is het grote merendeel van de mensen rustig en vreedzaam. Als zelfs dát niet het geval was, was het een burgeroorlog geweest. Daar kwamen deze protesten best dichtbij …

Leo Lucassen haalt vervolgens een artikel van een denktank met de naam CSIS aan, the Center for Strategic and International Studies. Deze denktank staat bekend als ‘center’, dus tussen links en rechts in en op deze pagina zie je hem op nummer 18 staan. De titel van het artikel is gruwelijk: The Escalating Terrorism Problem in the United States, maar als je toch gaat lezen, zie je dat het allemaal erg meevalt. Er zijn dit jaar vier blanke mensen gearresteerd op verdenking van terroristische doeleinden: drie van een deels rechts-extremistische, deels libertarische organisatie die boogaloo heet en de regering wel graag weg wil hebben en één van de door iederéén gehate Ku Klux Klan. Het probleem is eigenlijk meer dat mensen die het niet eens zijn met organisaties zoals BLM of met de Democraten in het algemeen onmiddellijk in een hoek worden weggezet als rechtsextremistisch, complotdenkers, racisten en fascisten. Er wordt tegen hen gewaarschuwd alsof ze de pest hebben en ze worden nergens aan het woord gelaten in welke media ook. En dat is géén discriminatie?

Als je het als zo’n enorme bedreiging ervaart dat er redelijk wat mensen zijn, die denken dat er een deepstate is – een onzichtbare regering, die de zittende regering dwingt bepaalde besluiten te nemen, bewijs dan dat die er níet is! Even als voorbeeld. Als je het dan zo problematisch acht dat mensen bang zijn voor vaccins en voor 5G-internet: wees daar dan informatiever over. Het zijn meest intellectuele mensen die zich hier zorgen om maken en die overtuig je niet met een verhaaltje over dat alles wel veilig is of met een flutonderzoekje, maar met harde feiten. Voordat iemand komt met verwijten aan mijn adres: ik geloof hier zelf niet in, maar heb wel begrip voor mensen, die zoeken naar de reden waarom dat linkse antiracismedenken zó machtig is, dat er geen enkele ruimte meer overblijft voor mensen die het daar niet mee eens zijn.

Wat ik zelf als enorm problematisch ervaar, maar wat wel in grote mate gebeurd is bij álle BLM-demonstraties, dus ook in Europa, dat is dat blanke mensen – respectloos en denigrerend ‘wit’ genoemd – de schoenen van zwarte mensen moesten kussen en zich moesten verontschuldigen voor hun whiteness: het feit dat ze blank zijn, vooral vanwege de slavernij. Daarover heb ik eerder wel geschreven en ik wil alleen even kort melden dat ik na een onderzoek daarover de uitkomst kreeg, dat er ongeveer evenveel blanke als zwarte mensen slaaf zijn geweest in de geschiedenis en dat ieder volk zowel slaven heeft gehouden als slaaf is geweest. Dus ook dit verwijt over de slavernij berust wéér niet op feiten. Als je dan toch tegen racisme en discriminatie bent, waarom ben je dan niet tegen álle racisme? Waarom alleen maar die tegen zwarte mensen, waar je voor het gemak om meer volume te creëren ook anderszins gekleurde mensen bij betrekt? Ik zal het bij Amerika houden, maar ook dan moet ik zeggen dat dat een land is waar veel meer blanke dan gekleurde of zwarte mensen wonen. Dan is het logisch dat die ook meer banen bezetten en meer huizen bezitten. Dat is geen racistische uiting, maar een simpele kwestie van percentage van bevolking die deel uitmaakt van beide groepen.

Heel veel niet-blanke mensen daar denken nog steeds dat ze 100 jaar terug leven en geen kans krijgen om een goed leven te leiden. Jawel, die krijgen ze wel degelijk, maar dan moeten vooral de heren wel ophouden hun vrouw en kinderen te mishandelen en in de steek te laten. Moeders moeten hun kinderen wel verzorgen. Vervolgens moeten degenen die aan de drank, drugs en/of criminaliteit zitten, daar eens mee stoppen en normaal voor hun geld gaan werken net als iedereen. Hun kinderen naar school sturen, want die scholen zijn er niet voor niets. Ze ook eens opvoeden tot nette burgers met een portie liefde in plaats van geweld en op liefdevolle wijze grenzen aangeven. Wat dacht je van de nota bene Amerikaanse psycholoog dr. Gordon met zijn geweldloze communicatie? Doe je dat massaal als ouders niet, dan verwoest je helemaal zelf het leven van je kinderen! Dat doet de staat niet voor je, maar dat doe je helemaal zelf waar je bij staat. Mensen moeten zelf verantwoordelijkheid voor hun leven nemen en zo niet, tja dan is de gevangenis en eventueel wellicht uitzetting een oplossing. De overheid biedt kansen en de burger dient die aan te grijpen. Zo is het in de VS en in ieder ander land. Ook in de VS zijn meer dan genoeg voorbeelden van zwarte (en anders gekleurde) mensen die wél wat van hun leven maken en dan ook succesvol zijn. Niet alles is racisme!

Mensen hebben de keuze om iets van hun leven te maken en die gedachte zie ik nergens terug in het linkse wereldbeeld. Ik zie alleen maar altijd het akelige en niet op waarheid berustende verwijt dat iedereen die het niet met hen eens is, een staatsgevaarlijke fascist zou zijn. Persoonlijk vind ik het best vervelend om daarvoor uitgemaakt te worden en het is absoluut niet terecht ook. Jammer, meneer Lucassen! U bent wetenschapper en zelfs hoogleraar die jonge mensen opleidt tot sociaal geograaf. Het zou u sieren als u objectiever was en uw inzichten meer op feiten baseerde. Ik hoop dat u mijn artikel leest, ook al ben ik net begonnen als wetenschappelijk auteur en door mijn ziekte en de lange tijd waarin ik dit werk niet heb gedaan, nog niet heel handig, ervaren en bekend. Ik wens u toe dat u mijn ideeën ter harte neemt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow the news by Email

 

 

 

By Anastasía Vassiliou, MA

Anastasía (Natassa) Vassiliou, born in Athens, obtained a Master's degree in Greek & French Literature and studied music in Thessaloniki, Greece. She speaks 7+ languages. Natassa ran a successful business in in-company trainings when she suddenly got paralysed. Out of love for her children she found out how to cure all diseases and healed many patients including herself. Nowadays she runs news website Untold Times, where she shares world news and gives fantastic analyses about hot topics.

Feel free to give a nice reaction:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.