lake-kinneret-galilea

Conversatie met de vrouw van Jezus III: vrouwen

Verder met het verleden! Ik was helemaal vergeten te vertellen dat onze gootsteen hier in het heden het opeens weer deed, toen ik het verhaal van de Amerikaan in het oude Syrië, het Koerdische gezin en Martha had opgelost. Na bijna 5 jaar constante verstoppingen, bijna een jaar het ding niet meer gebruikt te hebben en zonder reparateur. Jawel. Als u nog een helderziende reparateur nodig hebt voor ‘t een of ‘t ander, u belt maar. Verder kijken we hoever ik kom met de rest van het verhaal. Hier is deel I en hier is deel II.

 

Wie was die mysterieuze Maria Magdalena?

Afijn, Jezus’ vrouw was uiteráárd niet Maria Magdalena. Die vrouw die gewoon overduidelijk prostituee wordt genoemd in de verhalen over Jezus’ leven en van wie er een of ander dom boekje rondgaat, the Gospel of Maria Magdalene, met vragen die mensen altijd aan goeroes stellen. Het boekje dateert van de tweede eeuw na Christus, dus 200 jaar na haar dood en als Jezus met zo iemand getrouwd was, waarom nemen we de man dan nog serieus? Toen ik Martha ernaar vroeg, bevestigde ze dat Maria prostituee was en ze was hoogst verbaasd dat mensen tegenwoordig denken dat zíj Jezus’ vrouw was. Ik vertelde haar voorzichtig dat zijzelf alleen in aanwezigheid van Maria wordt genoemd en daar was ze terecht zeer beledigd over. Uit de bijbel blijkt meer dan duidelijk dat Martha een serieuze en wijze vrouw was. Dan is het toch logisch, ook zonder dat je haar zelf te spreken krijgt, dat zíj Jezus’ vrouw was?

Inmiddels weten we hoe dit kan: ik vertelde immers in de vorige conversatie dat de Filistijnen de opstand tegen de Romeinen hielden, met als doel om de joden de schuld te geven. Zo sloegen de Romeinen de joden helemaal kapot, waardoor ze moesten vluchten en hadden de Filistijnen het rijk alleen in hún prachtig bewerkte land. Daarna vervalsten deze schurken ook nog even het hele Nieuwe Testament alsof het niets was en daar ging onze mooie nieuwe godsdienst! We raakten God weer kwijt, maar gelukkig niet helemaal. In de orthodoxe kerk en in de joodse synagoge is God er nog en de Heilige Geest zit ook nog steeds in een heleboel mensen die anders christelijk zijn of zelfs een heel ander geloof hebben. Maar als hij eruit is, kan die alleen terugkeren via de orthodoxe manier. Hier volgt iets meer over Maria Magdalena, oftewel Maria die afkomstig was uit een plaatsje dat Magdala heette. Martha en Jezus kenden haar nauwelijks, ze was beslist niet bij zijn openbare bijeenkomsten, ging niet met Martha om en kwam ook zeer zeker niet naar zijn graf. Wie ze wel was? Wel …

Maria uit Magdala heette eigenlijk Maryam en was van Filistijnse afkomst. Ze kwam dus uit Magdala, een plaatsje aan de westelijke oever van het meer van Galilea, vlakbij Tiberias en daar woonde ze ook. Bovenaan dit artikel ziet u een foto van dit meer, dat ook wel Lake Kinneret (in het Hebreeuws: יָם כִּנְרֶת) heet. Ze werkte als prostituee en zei dat ze geen familie had. Dat was een beetje moeilijk in het oude Israël, waar familie zo belangrijk was en eigenlijk nog steeds is, maar dat zei ze. Ze zal waarschijnlijk haar familie uitgezet zijn vanwege haar beroep. Geld had ze wel, zoals ook blijkt uit een verhaal waar ze een of andere dure parfumolie over Jezus’ voeten gooit. Ze woonde in haar eentje in een groot huis met tuin, had personeel voor alles en aanbad Baäl. U weet wel, dat afzichtelijke standbeeld van die halve vent met de geitehorens. En deze vrouw staat tegenwoordig bekend als heilige in zowel de orthodoxe als de Rooms-Katholieke kerk. Ik bedenk me opeens dat het feit dat het feit dat Maryam van Magdala Filistijnse was wel goed bewijs levert dat de Filistijnen het Nieuwe Testament inderdaad hebben vervalst.

Deze vrouw kwam nooit naar Jezus’ bijeenkomsten, want daarin had ze geen interesse als niet-joodse gelovige. Het verhaal waarin Jezus bij Martha en Maria thuiskomt en verhalen vertelt, waarbij Maria boos het huishouden gaat staan doen en tegen Martha zeurt, is niet waargebeurd. Martha woonde met haar man Jezus samen in Nazareth en Maria in haar eigen huis. We hebben nog dat verhaal waar ze, zoals ik net schreef, dure parfumolie over Jezus’ voeten gooit en die weer opdroogt met haar lange haren: dikke onzin. Jezus zou haar nooit in zijn buurt hebben gelaten en anders Martha wel niet. Eveneens was Maria niet bij de kruisiging van Jezus of bij zijn graf en dat om twee redenen: ten eerste omdat ze nooit bij Jezus was en ten tweede omdat Jezus nooit gekruisigd is, zoals Martha me vertelde. Ik had al zo’n idee dat het anders gegaan was en dat wordt bevestigd door zijn vrouw. Ik dring niemand op te geloven wat ik opschrijf, maar Martha’s reacties zijn zo authentiek en ze wordt boos wanneer ik iets vertel over wat wij tegenwoordig allemaal denken, dat er toch zeker een dikke kans is dat het klopt. Maar dat is voor mij.

 

Teruggevonden: de vrouwen uit de geschiedenis!

Eén van de redenen waarom ik Martha toch wel serieus neem, is dat ze het volgende vertelt: over de plaats van vrouwen in de oude maatschappij. Ons wordt overal geleerd dat je in de oudheid maar beter geen vrouw kon zijn, want dan mocht je zogenaamd niks, alleen trouwen en bijzonder veel kinderen krijgen. Dan had je een vent boven je die de baas was in huis en oh uiteraard ook nog een schoonmoeder die met de scepter zwaaide. In het publiek verschijnen en bijvoorbeeld werken of spreken, daar mocht je zelfs niet eens aan dénken! Wel, Martha ontkent dat hevig, dus laten we eerst eens kijken naar de positie van de vrouw in onze tijd.

  1. Als je trouwt, ben je er niet zeker van dat je man bij je blijft. Voor het gemak hou ik het even op man-vrouwrelaties, omdat er in de oudheid geen andere waren.
  2. Je krijgt geen bruidsschat, die een levensverzekering is voor de dag waarop je man misschien wel ziek wordt, overlijdt of je verlaat.
  3. Als vrouw en ook als moeder moet je keihard werken voor de kost, terwijl je kinderen naar de staatsopvang moeten. Familie hebben we tegenwoordig immers bijna niet meer of een man die het inkomen voor z’n rekening neemt, wanneer de kinderen klein zijn.
  4. Er komt vrij veel geweld voor in gezinnen in onze tijd. Het maakt niet uit naar welk land je gaat.
  5. Mannen zijn niet meer galant, staan niet meer op voor een vrouw, houden de deur niet meer open en uiten grove taal in het bijzijn van vrouwen. Ja lach maar! Wij zijn verplicht daartegen te kunnen, want anders zijn we Miepjes.

 

Nu de oudheid volgens Martha:

  1. In de oudheid moest een man zoveel aan bruidsschat betalen voor een vrouw, dat hij het wel uit zijn hoofd liet om haar weer te verlaten.
  2. Toen hadden mannen respect voor een vrouw en overlegden ze – net als nu – met elkaar over beslissingen die het gezin aangingen.
  3. Er was nagenoeg geen geweld in gezinnen, want nogmaals: mannen hadden respect voor vrouwen en kinderen voor hun ouders.
  4. Vrouwen voedden de kinderen op en deden het huishouden, eventueel met hulp. Werken hoefden ze niet, ook niet als de kinderen groot waren. Voor de carrièrevrouwen onder ons: het was niet verboden om te werken voor vrouwen. Als ze wilden, kon het gewoon. Alleen deed bijna niemand het.
  5. Vrouwen waren veiliger dan nu.

 

Nu wat ik denk: ik denk dat Martha schromelijk overdrijft, maar in ieder geval waren de zaken niet zó slecht voor vrouwen als wij nu denken. Blijkbaar was dit onderwerp een issue voor haar, want terwijl we het over de positie van de vrouw in het oude Israël hadden, loste ze opeens op en was ze weg. Zij had een goeie man aan Jezus, maar ik denk niet dat de meeste mannen veel respect hadden voor vrouwen. Ze hadden vaak ook meer dan één vrouw, terwijl vrouwen niet meer dan één man hadden en in het huishouden helpen of overleggen was er echt niet bij. In de bijbel zijn bovendien genoeg voorbeelden van weduwes, die hard moesten werken voor de kost om hun kinderen groot te brengen. Werkloosheidsuitkeringen en levensverzekeringen had je toen niet en als je familie arm was, zat je mooi in de puree zonder man. Of zonder vrouw, hetzelfde.

 

Hoe het waarschijnlijk echt zat

Costas, die hier ook met Martha over gesproken heeft, schudt zijn hoofd. Israëlische mannen hadden helemaal niet meer dan één vrouw, zegt hij. Martha heeft hem verteld dat het Oude Testament van de bijbel heel anders was in haar tijd. Abraham had gewoon één vrouw, Noach ook, Jacob en alle andere Israëlische mannen en zo werd het toen verteld. Het was in die zin anders dan nu, omdat mannen meestal zorgden voor het inkomen en vrouwen voor de kinderen. Maar vergelijkt u het eens met een boerenbedrijf van nu: daarin werken zowel man als vrouw. Zo was het toen ook. Hoogopgeleide vrouwen werkten ook als bijvoorbeeld lerares bij families aan huis, want kinderen kregen in groepjes van een paar gezinnen thuisonderwijs; of ze waren arts of nog iets anders. Het moest wel kunnen in combinatie met de kinderen, maar daarvoor hadden ze soms ouders en veel vaker een oppas aan huis. Niet veel anders dan nu! Maar Jezus die samen met Martha gouverneurs van Israël was, dat heb je tegenwoordig echt niet! Als nu je man een hoge functie ergens heeft, mag je als vrouw overal naar toe racen als er openingen van bedrijven enzo zijn. Dan mag je lintjes knippen, hoezee!

Martha vertelde ons beiden dat veel boeken die geschreven zijn door vrouwen, verbrand zijn door de eeuwen heen. Dat werd gedaan om de maatschappij patriarchaal te maken, want dán krijg je dus geweld tegen vrouwen en kinderen. Het evenwicht tussen man en vrouw moest uit het verband gerukt worden en de manier om dat te bereiken, was door vrouwenboeken doodleuk in de hens te steken. Het is niet onmogelijk dat er nog zulke boeken uit allerlei verborgen gehouden bibliotheken tevoorschijn zullen komen. Ik ben daar reuze benieuwd naar, want het is de tijd waarin de waarheid over alles naar buiten dient te komen. Als we gaan zien dat de mensen van vroeger helemaal geen barbaren en vrouwenhaters waren, maar beschaafde mensen, gaan we nog wat beleven! En als we beseffen wie degenen zijn die de joden zo ontzettend verraden hebben in Jezus’ tijd, wordt het vrede in het Midden-Oosten. Dan is immers de haat tegen Israël verdwenen.

 

gethsemane
De hof van Gethsemane, waar Jezus echter nooit begraven heeft gelegen.

Het overlijden van Jezus

Toen ik Martha voor het eerst zag, was ze zwaar getraumatiseerd en we waren in het jaar 64 n.C. Een rekensommetje leerde ons dat Jezus toch in het jaar 0 geboren is en niet in het jaar -4: hij was 29 jaar oud, toen hij voor de Romeinse rechter Pontius Pilatus moest verschijnen vanwege een aanklacht over dat hij zogenaamd mensen zou opruien tegen de Romeinen. Geen 33, zoals wij denken. Martha vond het geweldig dat we een nieuwe jaartelling hebben, die begint bij de geboorte van haar man. Het verhaal was precies zo verlopen als Costas en ik ons al hadden uitgedacht: Martha had een briefje naar rechter Pontius Pilatus gestuurd om Jezus vrij te laten en zo vertelde ze het ons ook.

De verhalen die wij over Jezus hebben, zijn verdraaid, zoals ik al eerder dacht. Jezus, Martha en hun twee zoons leefden nog tot het jaar 64, de jongens daarna ook nog. Toen begon de opstand tegen de Romeinen. Een groep Filistijnen ving Jezus en ze sloegen en staken hem en Martha totdat ze bijna dood waren. Ik wist niet wat ik moest zeggen, zo erg. Voor zijn dood deden ze nog satanisch misbruik met hem. Dat had ik al een keer eerder gezien, maar ik begreep er weinig van in die tijd en vond het alleen maar vreselijk. Daarna verbrandden ze hem. Martha werd weggejaagd en bereikte de kleine oase met het Koerdische stel. Ze was de kinderen kwijt en overleed al snel aan haar verwondingen en het verdriet. We spoorden haar zoons op en zagen dat ze veilig waren. In de buurt van het Jordanische Amman waren ze en ik geloof dat ze nog een goed leven hebben gehad.

Een dood aan het kruis is Jezus dus gelukkig bespaard gebleven. De joden hadden helemaal niets tegen hem en waren juist blij dat hij en zijn vrouw hen beschermden tegen het geweld van de Romeinen. We weten hoe ontzettend grof die waren! Ook het vooruitzicht dat hun overheersers over 80 jaar uit zichzelf zouden vertrekken, was aangenaam in hun ogen. Stelt u zich maar voor hoe het was in de Tweede Wereldoorlog of in welke andere oorlog ook, waar uw land wordt overheerst door uiterst gewelddadige vreemdelingen. De cultuur die de Romeinen zogenaamd hadden, kwam volledig uit Griekenland en in Israël hadden ze die cultuur ook. Ze brachten Israël dus niets positiefs, zoals in Europa, maar overheersten het land alleen en roofden het leeg.

 

De goede boodschap

Jezus en zijn vrouw zijn dan wel wel ontsnapt aan een gruweldood aan het kruis, maar zijn nog altijd op een vreselijke manier aan hun einde gekomen. Dat is er helaas niet beter op geworden met het verhaal van Martha van Bethanië erbij. Het goede nieuws is echter dat de joden niets verkeerd hebben gedaan. Zij hebben Jezus niet aangeklaagd van opruiing, want ook dat waren Filistijnen die dat gedaan hadden. Die woonden in hun eigen land, maar soms ook tussen de Israëlieten en je onderscheidde ze maar met moeite van de joden. Jezus beschermde zijn volk goed en dat zinde de Filistijnen niet: dan konden ze niet meer lekker kindertjes roven voor Baäl en Israël binnenvallen, beroven en de vrouwen verkrachten. Tja, vraag een satanist wat hij het liefst doet en dan antwoordt ‘ie niet “pannekoeken bakken”, zal ik maar zeggen.

Het is eigenlijk zelfs zo dat de Filistijnen Israël, Judea en hun inwoners (ik vergeet steeds dat Israël in die tijd uit twee delen bestond) enorm hard vervloekten. Van het soort vloeken dat echt werkt en na duizenden jaren nóg niet uitgewerkt is. Hoe ze het doen, moet u echt aan hen vragen, want ik begrijp zulke dingen niet. Ik wens de mensen liever geluk en voorspoed. Maar ik heb wel meer landen gezien die ernstig vervloekt waren en dan gaat het er duizenden jaren lang heel erg slecht. Griekenland is ook zo’n voorbeeld en Egypte. Je kunt een vloek pas weghalen, wanneer je er helemaal goed bij kunt en alle shocks en trauma’s die de mensen gehad hebben daardoor en die in de tijd zijn blijven hangen, opgelost zijn. Dat is de reden waarom ik wel vaker mensen uit de oudheid spreek. En ze lachen zich altijd rot, wanneer ik ze vraag of ze onze technologie niet fantastisch vinden. Onze files. Onze stress. Onze games en vliegtuigen. Nee, is het steevaste antwoord. Ze vinden er niks an en vinden het zelfs niet cool, omdat ze namelijk ook de enorme wapens voor massadestructie zien, die wij tegenwoordig hebben. Dan maar liever géén machines, denken ze vervolgens.

Hoe dan ook: niemand heeft de joden meer iets te verwijten (sowieso niet!) en ik heb al heel kort over de Tweede Wereldoorlog verteld. Misschien moet ik daar nog eens meer over schrijven, maar dat weet ik nog niet. Het waren in ieder geval de Chazaren, dus de nepjoden uit Zuidwest-Rusland, die de banken en alle oneerlijke zaken hebben opgericht. De echte joden zijn gewoon goed in zakendoen, dus die kunnen ook wel rijk worden, maar dan zonder anderen uit te knijpen. De Chazaren deden ook aan die wrede slavenhandel, aan experimenten met kindjes in de oorlog en zij verzonnen de concentratiekampen met alle verschrikkingen van dien, met als doel om de echte joden en nog meer volkeren die ze niet moesten, uit te moorden. Hitler was zelf joods en dat is dan dus Chazaars. Ook Stalin en Lenin waren Chazaren. Ik denk dat met die wetenschap een heleboel duidelijk wordt! Echte joden of Israëli zijn gewoon hartstikke toffe mensen en ik hoop ontzettend dat ze geen narigheid meer hoeven mee te maken van nu af aan. Alle geluk is hun gegund!

Ik sluit af met Barbra Streisand, die het schitterende lied Avinu Malkeinu live in Israël zingt, met Shimon Peresh en Bill Clinton in het publiek. Het nummer is geschreven door Max Janowski.

 

 

 


donate-to-natassa-news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow the news by Email

 

Spread the love:

Please feel free to give a nice reaction

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.