De toekomst zonder kinderhandel

De toekomst zonder kinderhandel

uDe laatste 12 jaar heb ik er heel erg hard aan gewerkt om u te laten begrijpen dat we op onze mooie blauwe planeet niet alleen tegen een harde wereldse macht vechten, maar ook tegen een spirituele: de oppermachtige satansekte. Ik heb gepoogd u te laten zien hoever die reikt en hoeveel mensen er inzitten of erdoor beheerst worden. Het was blijkbaar moeilijk voor u om dit in te zien, want anders had ik toch wel veel meer lezers gehad. Gezien het belang van het onderwerp was dat niet te vermurwen geweest. De satansekte is echter op sterven na dood en misschien wilt u wel eens weten wat de wereld dan nú te wachten staat.

 

Satan verleden tijd

Degenen die het hardst schreeuwen, krijgen de aandacht, wordt wel eens gezegd. Ik ben te netjes opgevoed om echt hard te gillen, maar ik heb wel bewezen dat de uitdrukking niet klopt. Met andere woorden: de machthebbers van onze wereld, die per se niet wilden hebben dat ik aandacht van het publiek kreeg, hebben hun zin gehad omdat u precies deed wat zij wilden: denken dat u alles beter weet en niets van mij accepteren. Mijn stukken niet delen, omdat u maar niet kon snappen dat degenen die mij voor schut zetten of uitlachten, de grootste daders waren van die idiote sekte van Satan. Het zijn immers enorme hypocrieten, dat weet u toch. En ze zijn al hun macht in één klap kwijt, zodra één iemand weet dat zij de satansekte aanhangen en daarmee feitelijk in de maffia zitten.

Net zoals in de middeleeuwen de paus boven de koningen en zelfs keizers stond, zo stond tot de laatste jaren aan toe de satansverering met de duivel bovenaan en daarboven weer God, boven de wereldlijke macht. U wist allemaal wel dat de Clintons, de Obama’s, de Bidens, de Epsteins, de Gates, Rockefellers, Rothschilds en nog een aantal dure families heel erg veel macht hadden. Maar wat u níet wist en wat toch cruciaal is, dat is dat zij de opdrachten voor wat zij dienen te doen, niet zelf verzonnen, maar direct van “Satan” kregen. Satan was een erefunctie in hun sekte en dus hoefde de persoon die deze titel kreeg, geen kinderen te offeren of andere brute dingen te doen. In mijn jeugd was mijn opa uit mijn pleegfamilie Satan en daarna George Soros tot augustus vorig jaar. Daarna is er geen nieuwe Satan meer gekomen. Toen mijn opa Satan was, deed die sekte niet zulke héle erge dingen qua politiek enzovoort. Hij was een logisch persoon namelijk, doctor in de rechten en rood in de politiek. In de Tweede Wereldoorlog was hij majoor in het Nederlandse leger en volgens mij waren hij en mijn oma nog joods ook (niet Chazarisch). Ik moest per se in die familie opgroeien, omdat die sekte dacht dat ik God was en mij tot de allerhoogste satanshogepriesteres wilde ommartelen. Toen dat niet lukte, brachten ze me eerst terug naar mijn ouders en ontvoerden ze me later nogmaals om me nu tot prostituee om te martelen. Niet gelukt, maar wat wás het moeilijk om tegen die sekte op te moeten roeien!

Soros echter had die droom van The Open Society van Karl Popper, die hij bovendien had aangepast met ideeën van Sigmund Freud en Karl Marx. Het feit dat die nu al tientallen jaren worden uitgevoerd en dat hij met zijn Open Society Foundation letterlijk óveral in investeert en zich bizár verrijkt, bewijst al dat hij inderdáád die Satan was. Het feit dat we sinds vorig jaar eindelijk heel voorzichtig kunnen trekken aan de belachelijke ideeën van woke, gendergekte, covidvaccins en klimaatlockdowns, komt omdat hij nu Satan niet meer is. Er zit echt logica in, mensen en de harde bewijzen komen ook nog wel. In ieder geval zijn het verwisselen van zielen, het doen van barbaarse rituelen met kinderen en jonge vrouwen en het aanbidden van de duivel langzaamaan afgelopen. Maar er is nog meer wat afgelopen is.

 

Bedrijfsleven, banken en medische sector vrij

Toen de machtsclan mij op 1 mei plotseling uit hun sekte keilde en me doodziek zonder een cent inkomen liet stikken, besefte ik nog iets: zij hebben niet alleen geen religie meer en daarmee geen top meer van hun bedoening, maar ze hebben óók geen macht meer over het bedrijfsleven. Ze kunnen mensen nog dwarszitten met regelgeving en de Kamer van Koophandel komt je niet helpen om ingeschreven te geraken, als je te ziek bent om langs te komen, maar verder is het bedrijfsleven redelijk vrij van deze zieke clan. Daarom kunnen regeringen nu ook bedrijven belasting laten betalen bijvoorbeeld en verhuizen sommige bedrijven in hun geheel of deels, allemaal om financiële voordelen te behalen. Ook de banken zijn in redelijke mate vrij van hen. Dat belasting betalen is aan twee kanten goed voor de samenleving: dat wat ze aan de overheid moeten betalen, verdwijnt niet meer als bonus in de zakken van hun directeuren én het komt bij het besteedbaar inkomen van de overheid. Dus kunnen we betere voorzieningen afdwingen en meer zulke dingen.

Nu de Covidcrisis in volle gang is en we inmiddels wel goed genoeg bewezen hebben dat het Covid-19-virus gefabriceerd is in een laboratorium, te weten het Institute for Virology te Wuhan in China, kan de medische sector ook bevrijd worden van corrupte werkwijzen opgelegd door de farmaceutische industrie. Eveneens kan de medische sector ophouden met het teveel aan respect dat medische wetenschappers krijgen, nadat de machtsclan ons zeker 100 jaar lang en eigenlijk wel langer ook heeft wijsgemaakt dat gewone mensen te stom zijn om te weten hoe ze zichzelf gezond kunnen houden en anders wel zichzelf of elkaar genezen. Dat u, zodra u een kuchje hebt, onmiddellijk naar de dokter dient te gaan en dan allerlei chemische pillen, poeiers en drankjes moet slikken, die in ieder geval níet genezen. Wat ze wél doen, is de symptomen verlichten tegen de prijs van het aantasten van uw immuunsysteem.

Ook in de politiek komt door dit enorme schandaal een flinke opschoning. Die is nog ver van wat ze moet wezen, maar een begin komt er alvast wel. U ziet het al heel moeizaam gebeuren in Den Haag, maar ook bij organisaties als het RIVM en aanverwante instanties. Jeugdzorg komt ook aan de beurt, aangezien de satansekte via de ISS/FIOM niet meer de baas kan spelen binnen deze zo belangrijke sector. Iemand die echt aan de beurt is om uitgeschakeld te worden, dat is bijvoorbeeld de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen. Die is ontzettend gedreven en kan de wereld heel veel kwaad doen als ze niet gauw haar macht kwijtraakt. Er is gelukkig een team dat daarmee aan het werk is.

 

Wat is dan nog over?

Wel, wat er voorlopig nog overblijft, dat zijn van die enorme internationale instituten zoals de EU, de VN en het WEF. De WHO gaat wel macht verliezen de komende tijd, maar het gezever over het zogenaamd zo aangetaste klimaat blijft. Ik moet nog even terug naar de satansekte om te verklaren hoe het kan dat dat machtsblok maar steeds weer overeind blijft staan, ondanks dat ze hele sectoren moeten afstaan. Wel, ik vertelde toch dat ze nog zoiets gestoords doen, namelijk het verwisselen van zielen onder de mensen? Als u dit stom vindt, dan moet u maar bij hén klagen, want ik vertel het alleen. Het is toch wel belangrijk te weten waar we tegen vechten, lijkt me, niet? Mijn wederhelft Costas heeft enige tijd als eerste persoon ooit zijn ziel weer teruggekregen en daardoor heeft hij op de achtergrond 15 rechtszaken tegen deze machthebbers kunnen winnen. Ze waren overigens door onder andere de Griekse staat aangespannen, niet door hemzelf. Hij was getuige, net als mijn echte ouders.

Als die sekte – of zo u wilt de heersende machten – uw ziel in bezit heeft, kunnen ze u op afstand vermoorden. Ze kunnen uw leven het honderd insturen, zoals u bij mij gezien hebt, ze kunnen zorgen dat u geen enkele hulp krijgt en dat iedereen zich tegen u keert. Ook dat hebt u gezien bij mij. Ze kunnen uw familie uit elkaar houden en u regelrechte rampen bezorgen, dus ja, ik zou wel willen stellen dat dat sektegeloof redelijk belangrijk is om iets over te weten. Me dunkt hoor. Mijn ziel is inmiddels bijna terug bij mij, de ziel van de vrouw die hem gestolen had, heeft God vernietigd zodat zij geen macht meer heeft en datzelfde is met de rest van het wereldwijde miljard sekteleden door de jaren heen ook gebeurd. Als wij allen onze ziel terug hebben, kun je gelijk van een afstand al zien wie er normaal is en wie een slecht mens. Dan vergist u zich niet meer (en ik ook niet) en bovendien zijn wij, de normale mensen, dan een heel stuk sterker. Sowieso kan de krentenclub ons dan niet meer vermoorden of ons leven de sloot insturen en wij zien dan de waarheid ook weer zoals die is. Win-win!

 

Er zijn ook engelen!

Mag ik nog één spiritueel feit noemen, dat ook van groot belang is om te weten? In veel godsdiensten gelooft men in engelen. Ik heb moeten uitvissen wat engelen dan precies zijn en kwam erachter dat ik er zelf één ben. Na behoorlijk lang nadenken en mezelf met anderen vergelijken had ik dan door dat ik toch wel een stuk krachtiger persoonlijkheid en innerlijke kracht heb dan de meeste anderen: dat is dus een engel. Iemand met heel veel kracht. Zelfs al pakken ze je ziel af en breken ze je hele leven én je gezin af, nog altijd ben je onoverwinnelijk voor de duistere machten. Er zijn dus 144.000 engelen die sinds het leven van Jezus altijd in het hiernamaals hebben geleefd, zijn allemaal hier nu! Maar hun nakomelingen zijn ook weer engelen. Die zijn alleen meer verzwakt, door al dat gegoochel van die krentenclub. Maar in totaal zijn er 1 miljard slechteriken, 1 miljard engelen en 4 miljard mensen die óók heel krachtig kunnen worden, nu ze vrij zijn om zelf te kiezen wat ze met hun leven gaan doen. Er zijn helemaal niet bijna 8 miljard mensen op de wereld. God zegt dat het er toch echt rond de 6 miljard zijn en als ik het nareken, kom ik daar ook op. Uiteindelijk is iedereen een engel en je kunt je ziel heel krachtig laten groeien door mooie dingen te doen en door liefde te cultiveren.

Die 144.000 engelen over wie gerept wordt in de bijbel (Openbaringen), zijn het krachtigst en ik zal er een paar noemen, zodat u weet wat ik bedoel. Dat zijn dan mijn hele familie en die van Costas, maar die kent u verder niet. Uiteraard is Donald Trump een engel. Zijn eerste en enige echte vrouw Ivana is ook een engel, want engelen hebben een vaste partner die net zo is als zijzelf: een tweelingziel, wederhelft of hoe u het maar wilt noemen. Senatoren als Ted Cruz, Marsha Blackburn, Ron DeSantis, Mayor of the World Rudy Giuliani en zijn zoon Andrew en nog een heleboel meer zijn ook engelen, evenals voormalig perswoordvoerster Kaileigh McEnany en haar man en de drie kinderen van Trump met hun partners. Vladimir Poetin is een engel en daarom ben ik nooit bang geweest dat hij een dictator zou zijn: nee, hij bewaart Rusland tegen overname door de linkse politiek die in één klap de hele wereld eronder zou krijgen, als hij geen president meer was. Die sluwe vos van een Alexei Navalny bijvoorbeeld. Benjamin Netanyahu is een engel en onze eigen Thierry Baudet ook. Ook veel engelen zijn artiest, omdat de satansekte via dat MK Ultra (horrorprogramma voor talentvolle mensen van de CIA via de satansekte) heel veel slechte artiesten de wereld insmijt, die vooral kinderen het slechte voorbeeld geven. Maar ook omdat het plan was dat we via de muziek de satansekte zouden overwinnen. Dat mislukte toen ik ontvoerd werd en heel hard misbruikt.

 

Het klimaat en de Woke

U ziet dat de machtsclan ook zónder horror met kinderen en bizarre magie de wereldmacht kan blijven houden. Binnen de komende weken of maanden zal iedereen zijn of haar eigen ziel wel zo’n beetje terugkrijgen en wakker worden. Dan hebben we een miljard wakkere en dappere mensen. Toch kunnen die niet zo even de hele wereldmacht oprollen, want de tegenpartij is immers ook een miljard man groot en die wíllen per se een wereldwijde dictatuur. Of willen … ze zijn geprogrammeerd om dat net zolang na te streven, totdat het ze gelukt is en ik heb u al vele malen laten zien dat ze echt alles wat ze zich in de kop zetten, voor elkaar krijgen. Nieuwe mensen programmeren kunnen ze níet meer, maar er zijn er voldoende om de macht nog een héle tijd vast te houden.

De rest van de mensen die minder krachtig zijn, zal door hen als slachtoffer gebruikt worden en bang gemaakt worden, waardoor ze lang niet altijd voor de goede kant zullen durven te kiezen. Mensen die weinig politieke interesse hebben en wier leven wel zo’n beetje loopt, begrijpen de gevaren niet van klimaatlockdowns, van dat Covidvaccin dat gewoon ongetest in onze armen wordt gespoten en van het verdwijnen van boeren, om zomaar een paar voorbeelden te noemen. Ze snappen niet dat we tegen scholen moeten opstaan, omdat die onze kinderen op kleuterleeftijd al seksuele ‘voorlichting’ geven en onze kinderen in de war maken wat hun geslacht betreft. Dat het onzin is dat er zoveel racisme en discriminatie zou zijn en wel institutioneel ook nog. Wat de gevaren voor de hele wereld zijn en dus ook voor hen, als ze hier niet tegen opstaan. De machtsclan is geprogrammeerd om koste wat kost die wereldheerschappij, dat 1984 in de praktijk, uit te voeren en om dat te stoppen, moeten we echt nog heel hard vechten. We zijn alleen vanaf nu wel zeker van onze overwinning. We weten alleen niet wanneer dat zal gebeuren.

 

Wat kunnen u en ik doen om de wereld vooruit te helpen?

Er komen hoogstwaarschijnlijk nog wel wat oorlogen, zoals van China tegen de VS en Griekenland tegen Turkije. Iran tegen Israël is ook een mogelijkheid en laten we hopen dat het er niet meer zijn. Als u mij maar niet langer aan de kant gooit, is er al een hele strijd gewonnen! Ik ben toch degene die het meeste inzicht heeft in de gang van zaken, vooral ook omdat Costas niet alleen leuk op een cruiseschip rondvaart, maar ook politiek adviseur is van een heleboel regeringen. Wat u kunt doen, dat is op Twitter gaan zitten en daar zo hard mogelijk rondschreeuwen wat er allemaal waar is op de wereld. De covidscam, corruptie overal, Mark Rutte en Sigrid Kaag, GroenLinks, Femke Halsema, Joe Biden, níet Vladimir Poetin, dus steun hem alstublieft en u weet zelf vast nog een heleboel meer te vertellen.

Het leuke is namelijk dat de overheden op de hele wereld behoorlijk wankel staan na het uitkomen van zoveel schandalen en dat ze zich enorm veel aantrekken van wat wij allemaal rondkrijsen over hen. Laat de rest u maar wappie noemen: de complotten zijn allemaal uitgekomen, dus complotdenker kunnen ze u niet meer noemen. Ja! Als u niet weet hoe het werkt op Twitter: zoek mij maar op. Ik ben @natassavass of Natassa News en als u mijn volgers volgt, volgen die wel terug. U kunt ook een tweetje schrijven dat u nieuw bent en het heel leuk zou vinden als u ook een paar volgers had. Ik deel het wel en dat doen anderen ook, want iedereen vindt het fijn als er meer mensen bijkomen die ook kritisch zijn. Ze helpen u zo aan honderden, zo niet duizenden volgers. Wordt u er afgegooid door Twitter, dan kunt u dat zien als een schot in de roos: u hebt zó hard geroepen dat het establishment er last van kreeg. Mij gooien ze er vooralsnog niet af, maar dat kan ook maar zo veranderen in de toekomst.

 

En even niet vergeten mijn artikelen te delen, u in te schrijven voor de nieuwsbrief en te doneren, want anders kan ik niet doorgaan met de strijd! Zonder mij geen succes. Dat hebben we nu al 55 jaar lang gezien. Anders was het plan met de muziek toch gewoon zonder mij doorgegaan? Trouwens, Costas heeft een apparaatje van ik meen de CIA, waarmee hij telepathisch met mij kan praten. Het is dus niet telepathisch, maar via technologie. Toch hoor ik veel te vaak dingen die niet kloppen, dus ik ga zeker niet zomaar melden wat hij mij op deze manier vertelt, zonder dat ik het ook uit andere bronnen weet. Mijn ouders hebben er ook één geleend, maar vonden het maar een lastig ding. Die prutsdingen schijnen alleen te werken als de gebruiker echt medium is, dus wees niet bang dat ze u ook afluisteren! Bovendien voelt u dat.

 

Muziek!

Ik denk dat muziek wel even op z’n plek is! Dit is Clean Bandit in samenwerking met Zara Larsson met dat prachtige nummer Symphony, dat u vast wel kent van een paar jaar geleden (2017).

 

 

 

 


donate-to-natassa-news

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow the news by Email

 

Please feel free to give a nice reaction

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.