You are currently viewing De toestand van onze wereld in Jip- en Janneketaal

De toestand van onze wereld in Jip- en Janneketaal

Honderden keren heb ik alles uitgelegd over de levensgevaarlijke toestand, waarin we als wereld verkeren én wat de weg daaruit is. Nul reacties. Ik ga het nu voor de allerlaatste keer helemaal in Jip- en Janneketaal doen. Geen ‘u’ vandaag daarom en ik wil graag dat je allemaal je vooroordelen, je vooringenomenheid en alle roddels die je mogelijk over mij of over complotten hebt gehoord of gelezen, aan de kant zet. Ik ben 100% oprecht en verberg niets. Dat wil ik straks ook terugzien in jullie eerlijke en opbouwende reacties en steun!

 

Hoezo satanisme?

Baäl - Beëlzebub
Baäl of Beëlzebub, die martelen, misbruiken en vermoorden van kindertjes eiste.

Okee: wij leven in een wereld, die overheerst wordt door mensen met een enorm akelige en huiveringwekkende ‘religie’. Het satanisme, juist. Niet afhaken, maar laat me maar uitpraten. Ik ben er zelf slachtoffer van, dus zeggen dat het niet bestaat, is een doodlopende weg. Vandaag ga ik het jullie zo goed als ik kan, bewijzen. Niet alleen dat: ik ga ook duidelijk vertellen wat de weg is naar een gezonde samenleving. Die hebben we nog nooit echt gehad, maar in het verre verleden waren er wel degelijk landen waar mensen geen satanisme of andere horror kenden. Mijn vorige artikel gaat daarover, maar daar link ik nog niet naar. Eerst komt dit verhaal!

Ik begin bij het Oude Testament van de bijbel, omdat dat een boek is met een hoop geschiedenis, dat veel mensen kennen. In dat Oude Testament is Israël, het land waarover het het meest gaat, in twee delen verdeeld: Judea en Israël. Dat is zo gekomen, omdat de volkeren die naast de Israëlieten wonen en dan vooral de Filistijnen, de Kanaänieten en de Perzen (nu Iran), Satan aanbaden. Met hun magie en gestook hadden ze Israël verdeeld om het te verzwakken. Deze lieden nu deden gruwelijke dingen: ze hielden seksfeesten waar vrouwen en kinderen (!) verkracht en gemarteld werden – groepsverkrachtingen bijvoorbeeld – en ze offerden vrouwen en kinderen aan Baäl oftewel Satan, die zij aanbaden en soms nog altijd aanbidden. Dat is verschrikkelijk, maar er is nog iets wat misschien nog wel erger is dan dat. Dat komt straks.

God maakte zich soms kwaad op de Israëlieten, omdat die af en toe ook aan die Baäl offerden, in de hoop met rust gelaten te worden. Uit pure wanhoop dus. Maar dan deden ze dezelfde walgelijke dingen met vrouwen en vooral kinderen. God werd daar boos om en donderde vanuit de hemel, omdat die offers niet hielpen en omdat het kwaad een aanzuigende werking heeft: als je ermee begint, kun je bijna niet meer terug. De satanaanbidders stalen kinderen en soms jonge vrouwen van de Israëlieten, omdat een offer dat maagd was, nog veel meer effect had op die vieze afgod van ze. Hun eigen kinderen en vrouwen dus ook, hadden ze al op baby- of anders kleuterleeftijd misbruikt. De Israëlieten hadden alle reden om woedend te zijn op hun buren en om die te willen doen stoppen. Dit was de situatie in het oude Israël.

 

De komst van Jezus en het christendom

Op een dag kwam Jezus in het leven, samen met zijn vrouw Martha van Bethanië, die wel genoemd wordt in het inmiddels Nieuwe Testament van de bijbel. Toch denken veel mensen dat hij niet getrouwd was of anders wel met ene Maria Magdalena (Magdalena betekent dat ze in Magdala woonde in het noorden van Israël). Deze dame was duidelijk een prostituee en kan dus nooit Jezus’ vrouw geweest zijn. Hij was een verstandig man en dus had hij ook een verstandige vrouw. Er is één verstandige vrouw om hem heen en dus was zij zijn vrouw: Martha. Waarom vertel ik dit en met zoveel nadruk? Wel, omdat de satanaanbidders vrouwen en kinderen misbruikten, martelden en vermoordden. Zij hadden dus een vrouwvijandige maatschappij, die zij tot op de dag van vandaag hebben gehouden. Zij hebben er belang bij om overal ter wereld vrouwen en kinderen te degraderen, omdat zij willen dat de hele wereld uit satanaanbidders en anders wel slachtoffers bestaat. Ze willen dus ook dat wij denken dat Israël een vrouwvijandig land was, maar dat is niet waar. Je ziet hoeveel effect het verhaal over een ongetrouwde Jezus had op ons: het celibaat in de katholieke kerk eist duizenden slachtoffertjes ieder jaar. Pedofilie of pedoseksualiteit (belachelijk woord) is een vorm van satanisme.

Zo vrouw- en kindonvriendelijk is het in onze tijd ook bijna geworden. Daarom is Jezus’ moeder Maria, een verre van heilige vrouw, helemaal tot superheilig verklaard in plaats van zijn vrouw Martha. Jezus’ vader is tot meubelmakende arme sloeber gedegradeerd. Maar als zij een arm gezin waren, had Jezus nooit als tweejarige al intelligente gesprekken kunnen houden met de Farizeeën of joodse priesters. Dan had hij immers moeten werken als kind en kon hij ook als 12-jarige jongen niet de heilige geschriften (het Oude Testament bijvoorbeeld) zo goed kennen, dat hij de Farizeeën daar les in gaf. Met een beetje logisch denken en begrijpend lezen kom je er zo achter wie Jezus echt was. Dat is belangrijk, want híj heeft voor vrede gezorgd met de Israël in die tijd bezettende uiterst brute Romeinen.

Wat hij ook deed, was de mensen terug bij God brengen door middel van het originele christendom. Als je christen bent of wordt, heb je als alles goed is, een vlam van God in je hart wonen. Dat is de Heilige Geest die je beschermt tegen het kwaad. Omdat hij die vlam in de mensen aanstak, werden de satanaanbidders woedend. Nu konden ze niet meer zo gemakkelijk kinderen roven, Israël bespioneren of andere akelige dingen doen. De Israëlieten en al heel gauw ook de Grieken en Assyriërs hadden namelijk een innerlijke kracht gekregen, waardoor het kwaad geen vat meer op hen had. In hun synagoges of tempels kon en kun je nog steeds Gods aanwezigheid voelen. Heel kort: ze namen wrede wraak en verjoegen de Israëlieten uit Israël. Pas in de vorige eeuw konden die langzaamaan terugkeren en nog altijd is het dagelijks oorlog met de Palestijnen.

 

Waar bleven de Baälaanbidders?

Zoals je weet, werden grote delen van de wereld onmiddellijk christelijk. In het Midden-Oosten werden de Koerden christelijk en toen ging het via Rome naar Europa. Rome was echter de hoofdstad van de Romeinen en omdat die stad veel macht had, werd de bisschop (kerkelijke leider) van die stad al vrij snel ook het hoofd van de kerk: de paus. Dat is totaal onterecht, want Jezus is het hoofd van de kerk. De paus is niets meer dan gewoon de bisschop van Rome. Door deze corruptie dreef de westelijke kerk ook al gauw af op de inhoud van het geloof: de pausen bemoeiden zich met dat wat de mensen moesten geloven. Het feit alleen al dat het je wordt opgedragen om iets te geloven, is heel onchristelijk. In de originele kerk, de orthodoxe, ben je gewoon vrij en is niemand verplicht iets te geloven. De priester zal alleen zeggen dat je een gelukkiger mens wordt als je wél gelooft wat hij zegt.

Zo werd priesters in de westerse kerk niet geleerd te zegenen en vergeven, maar werd de mensen, die sowieso al onder dwang waren gekerstend, wel aangepraat dat ze ‘schuldig’ zouden zijn. Dat was dan zogenaamd de erfzonde, die we van dat domme eendje uit de hof van Eden, Eva, zouden hebben geërfd. Dit bestaat niet in het echte christendom en Jezus heeft zoiets ook nooit gezegd. We zijn niet schuldig puur omdat we bestaan! Wat ik ook heel erg vind, is dat de westerse kerken, die tientallen keren uit elkaar gegaan zijn, denken dat Jezus voor onze zonden gestorven zou zijn. Nee, hij is opgestaan en teruggekomen voor ons om ons weer met God te verbinden. Om ons te beschermen tegen satanaanbidders. Als die er niet waren, zou het ook niet nodig zijn om die bescherming te krijgen, toch?

Ja, de wereld zit vol met satanaanbidders in alle soorten en maten. Tegenwoordig heten die satanisten, maar ook wel machthebbers. Ze zijn overal geïnfiltreerd en maken de hele wereldmacht uit. Natuurlijk moet ik dat uitleggen en dat ga ik doen. Ik weet dit überhaupt, omdat ik zelf niet alleen slachtoffer ben, maar voor hen zelfs de allerhoogste persoon. Degene die voor hen bovenaan de hiërarchie van de wereld staat, maar die zij afwijzen: Moeder God. Het satanisme is een soort superhorrorspektakel, waarbij iedereen een rol toegewezen krijgt. Kiezen is er niet bij en opstappen al helemaal niet. Ik ben bij mijn schatten van Griekse ouders weggesleurd toen ik 2 dagen oud was, omdat een of andere pief vond dat ik de rol van Moeder God maar even moest vervullen. Dat betekent heel kort dat de hele clan wereldwijd op mijn batterij leeft, mij vervloekend, mij ziek makend, mijn leven verpestend, mij en mijn gezin 24/7 in de gaten houdend en ook het leven van mijn gezin tot in de grond toe verpestend. Als deze schoften geen ‘God’ meer hebben om als slachtoffer en zwart schaap te misbruiken, is het afgelopen met hen. Daarom zijn mijn artikelen zo cruciaal. Ik schrijf namelijk altijd exact dat wat hen zoveel als mogelijk is, verzwakt. Het is nodig dat ik een enorm publiek heb, want alleen zo kunnen we hen overwinnen en uitschakelen.

 

Waarom zijn pedofielen en heel veel anderen eigenlijk ook satanisten?

De meeste satanisten geven niet de hele meuk van het satanisme aan hun kinderen. De meesten misbruiken hun kinderen 5 jaar lang zo tussen de 4 en 14 jaar ongeveer. Dat is een soort “erecode” van: nu hoor je erbij. Helemaal gestoord, maar het satanisme is een systeem. Hun doel is totale wereldoverheersing en zoveel mogelijk mensen infecteren met het kwaad. Als je namelijk als kind misbruikt bent, ben je in twee of drie (als ze al op babyleeftijd beginnen, wat alleen bij de elite wordt gedaan) opgedeeld. Zij zetten via allerlei vreselijke rituelen deze delen op slot, zodat de slachtoffers niet meer vrij kunnen worden. Dan vullen ze de delen op met demonen (hun eigen geest), die slachtoffers bewaken zodat ze weten wat die doen en ze nooit meer kunnen ontsnappen.

pentagram-reversed
Een omgekeerd pentagram, hoezee.

Het ketenen aan de duivel is dat. Ze sluiten vervolgens de delen af met een codewoord voor ‘aan’ en voor ‘uit’ (als je dat laatste vindt, kun je jezelf uiteindelijk bevrijden). De psychiatrie heeft géén oplossing om mensen gedeprogrammeerd te krijgen en de alternatieve of natuurgeneeskunde ook niet. Ik ben degene die dit nu aan het ontdekken is en ik heb al heel veel ontdekt over hoe je kop in mekaar getimmerd en in de knup gezet wordt door deze gekken. En dan ga ik nu vertellen hoe ontzettend veel mensen hier wel slachtoffer van zijn. Ik heb al eerder geschreven over de vijf programma’s die satanisten hebben voor hun eigen kinderen en voor andere kinderen, die ze via kinderhandel ophalen en ook aan stukken rijten. Maar eerst een intro.

Een normaal mens wordt als baby’tje geboren, krijgt een flinke bom liefde en aandacht van de ouders en groeit dan op een min of meer natuurlijke manier op tot een normale volwassene. Nu een satanskind. Afhankelijk van het programma wordt zo’n kind op een bepaalde leeftijd misbruikt en dat duurt altijd vijf jaar. Dat heeft met het pentagram te maken: hun favoriete figuur, een omgekeerde ster. Wat je d’ran vindt. Ieder jaar staat daarbij voor een bepaalde graad van diepte in het kwaad. Kinderen worden door ritueel misbruik en marteling in twee of drie delen gemarteld. Die worden vervolgens stelselmatig opgevuld met trauma’s en ook met kennis over hoe ze in hun latere leeftijd een bepaalde rol kunnen vervullen. Er is trouwens nog een zesde programma.

 

De zes satanische programma’s

Programma 1 is voor de hoogste top van het satanisme en daarmee de wereldmacht. Het bestaat uit zeven gigantische trauma’s. De deelnemertjes voor dit ijzingwekkende programma worden als baby’tje van 18 maanden al in drie delen opgedeeld door een rituele verkrachting. Die drie delen zijn allemaal volgezet met traumatische ervaringen. Ze zitten vastgeprogrammeerd met codewoorden om hun programma aan of uit te zetten.

Deze kinderen hebben een handler, die een soort van superdief is: die zorgt dat hun ‘genoeg’ trauma’s overkomen. Voor ieder van de drie delen hebben ze een handler en die kan veranderen gedurende het leven. Verder hebben deze kinderen een proctor: een persoon die dichtbij ze staat en ze “helpt”: van de wal in de sloot. Proctors moeten met grote hypocrisie het vertrouwen winnen van hun slachtoffer en die persoon dan de hele tijd expres laten uitglijden. Ook moeten zij aan de organisatie rapporteren hoe het met het slachtoffer gaat.

Ook worden deze kinderen ernstig verwaarloosd, zoals dat ze bij tijden bijna geen eten en drinken krijgen, niet gedoucht worden, moeten toekijken naar geweld dat anderen wordt aangedaan en opgesloten worden in hun eentje in het donker. Verder worden de kinderen fysiek mishandeld: slaan, schoppen, aan haren trekken en over de grond slepen, in donkere hokken zetten, uitschelden etc.

Ik ben bijna de enige uit dit programma die op de leeftijd van 12 jaar geen anderen kwaad hoefde te doen. Dat doet God immers niet. Mijn gezin ook niet. Dat betekent dat alleen wij vieren geen MPS (meervoudige persoonlijkheid) hebben of hebben gehad.

monarch-butterflyProgramma 2 is MK Ultra Monarch en daar is vrij veel over bekend. Het is een talentenprogramma. De slachtoffertjes voor dit programma worden op 11-jarige leeftijd bij hun ouders vandaan of uit een kindertehuis geronseld. Zij worden niet in drieën, maar in tweeën gespleten door ritueel misbruik. Zij hebben wél MPS: een meervoudige persoonlijkheid. Ook zij worden binnen het gareel gehouden met een naam voor iedere persoonlijkheid en ook weer een codewoord voor aan en uit.

Ook deze jongeren hebben een handler, die een soort van superdief is: die zorgt dat hun ‘genoeg’ trauma’s overkomen. Voor ieder van de twee delen hebben ze een handler en die kan veranderen gedurende het leven. Verder hebben deze jongeren een proctor: een persoon die dichtbij ze staat en ze “helpt”: van de wal in de sloot. Proctors moeten met grote hypocrisie het vertrouwen winnen van hun slachtoffer en die persoon dan de hele tijd expres laten uitglijden. Ook moeten zij aan de organisatie rapporteren hoe het met het slachtoffer gaat.

Zij leren hoe ze een talent uit mij moeten tappen en daarin worden ze keihard en meedogenloos getraind. Denk maar aan spionnen, allerlei soorten artiesten (lang niet alleen in Hollywood), prostituees, regeringsleiders en hoge directeuren van enorme bedrijven. Deze mensen hoeven géén anderen kwaad te doen en ook niet te kijken naar geweld, dat anderen wordt aangedaan.

Programma 3 is voor wetenschappers op alle gebieden van taal en filosofie tot scheikunde, eugenetica enzovoort. Er worden met andere woorden genieën gekweekt en dat kunt u het állerbeste zien aan de gigantische hoeveelheid genieën en wonderkindertjes in China. Gruwelijk, niet?

Op driejarige leeftijd ondergaan deze arme peutertjes een ritueel, dat half uit occultisme en half uit wetenschap bestaat. De schrik van hun leven. Het is een omgekeerde zegening in het donker door een gemaskerde en in een lang zwart gewaad geklede satanspriester, waarbij ze bloed moeten drinken. Daardoor krijgen ze één enorm talent, waarin ze vervolgens meedogenloos hard getraind worden.

Ook deze kinderen hebben een handler en een proctor. Dit gebeurt zoveel in China, omdat deze satanskliek wil dat we een wereldwijde communistisch-fascistische dictatuur worden met China aan het hoofd.

Programma 4 is voor de maffia oftewel de criminele sector. Er is echt niet alleen maar een maffia in Zuid-Italië, in Rusland en Oekraïne! Overal is er maffia en hun werk is de drugshandel. Hiervoor worden jongens en meisjes in de tienerleeftijd van straat of uit instellingen geronseld. Daarom is het zoooo belangrijk dat uw kinderen naar school gaan en een opleiding afmaken! Anders kunnen ze hier maar zo in terechtkomen. Ook deze jongeren hebben een handler en een proctor.

Deze arme jongeren krijgen hetzelfde initiatieritueel als de wonderkindjes uit programma 3, waarbij ze door de schrik ook een talent krijgen: handig en snel zijn namelijk, zodat ze niet gesnapt worden. Worden ze dat toch, dan houdt de satansclan ze uit de gevangenis en dat is de reden waarom er zo weinig criminelen gesnapt worden. Deze mensen worden er ingeluisd, kunnen er nooit meer uit en kunnen behoorlijk hoog opklimmen als baas in de onderwereld.

Programma 5 is voor spionnen en afluisteraars. Die kunnen op iedere leeftijd geronseld worden en krijgen geen initiatieritueel. Zij komen namelijk al uit satansfamilies. Ze worden getest op hoe laf en gemeen ze zijn en hoever ze willen gaan om een ander te verraden. Daarna krijgen ze een enorme baal leugens over iemand te horen, die afgeluisterd dient te worden door bijvoorbeeld de AIVD, door Jeugdzorg en andere organisaties. De mensen die mij mijn leven lang hebben zitten bespioneren, hebben deze “opleiding” dus ook gehad en als ú bespied wordt, is dat ook door zulke NSB-ratten.

Dit is het laagste allooi dat er bestaat. Mensen die van sensatie houden en alleen maar om zichzelf geven, zoals bijvoorbeeld die directrice van mijn zoons basisschool waar ik vaak over heb verteld. Buren enzovoort. Zij hoorde ook bij de top van het satanisme, maar heeft dit vuile werk als dubbelrol en zo waren er nog veel meer. Deze mensen hebben ook altijd heel veel geld, wat niet strookt met het werk dat ze doen. Het valt gewoon op, maar u komt er nooit achter hoe ze aan dat geld komen: spioneren dus en sowieso via dit systeem.

Tot deze categorie behoren ook de proctors van de andere programma’s. Zij moeten met grote hypocrisie het vertrouwen winnen van hun slachtoffer en die persoon dan de hele tijd expres laten uitglijden. Ook moeten zij aan de organisatie rapporteren hoe het met het slachtoffer gaat.

Programma 6 is de relatiemaffia: die is er voor het uit elkaar halen en houden van huwelijken en relaties. Het kapotmaken van het gezin van niet-satanisten. Zo kunnen zij hun kinderen laten misbruiken (“initiëren in het satanisme) en later in hun horrorsysteem inlijven. Daardoor groeit het satanisme zo hard. De deelnemers aan dit programma wordt alles geleerd over hoe je een man of vrouw verleidt. Wil de persoon niet, dan moeten ze die persoon zonder seks toch aan zich binden en bij zich zien te houden. Dat gaat door manipulatie, magische liefdesdrankjes, door lekker te koken en door de persoon financieel aan zich te binden via een kind of door zichzelf bijvoorbeeld op te dringen in andermans eigen zaak of door erin te investeren. Door diegene te “helpen” bij het kopen van een eigen huis, door diens geld heel snel te vermeerderen met aandelen en meer van dat soort dingen.

Deze mensen moeten álles doen om iemand anders partner in slaap te sussen, gesust te houden en om de echte partner zoveel en zo hard mogelijk te traumatiseren. Heel lief doen tegen de kinderen, gezag eisen, ze naar een andere school sturen zonder dat de vader of moeder inspraak heeft … alles. Trouwens deze relatiemaffia dringt ook in elkaars relatie binnen, wanneer het werk niet goed genoeg lukt met het slachtoffer.

Ook deze personen hebben een handler: die zorgt dat hunzelf géén trauma’s overkomen en dat alles in hún leven soepeltjes verloopt. Anders kunnen ze de hypocrisie immers niet opbrengen om iemand waar ze totaal niet verliefd op zijn, bij zich te houden. De handler kan veranderen gedurende het leven. Ook moeten zij aan de organisatie rapporteren hoe het met het de verleider en zijn of haar slachtoffer gaat. Vaak hebben deze relatiemaffiosi een seksuele relatie met hun handler.

 

Hoe word je proctor of handler?

Een handler en een proctor zijn beiden deelnemers van programma 5. Vaak heeft de proctor ongeveer dezelfde leeftijd als de ‘leerling’, terwijl handlers wel een generatie ouder kunnen zijn. Zelf had ik ladingen proctors en handlers. Een aantal daarvan waren inderdaad van mijn leeftijd.

Hoe schop je het tot demon?

Demon word je door degene die je begeleidt als proctor of handler, één van de trauma’s uit het rijtje aan te doen. Het kan ook zónder dat je handler of proctor bent. Iemand traumatiseren = scoren. Via een ritueel wordt je geest er dan ingepompt bij je slachtoffer en voilà: ge zijt één demon.

 

Hoe groot is dit systeem nu eigenlijk?

Wel, voor alle programma’s hierboven worden kinderen en volwassenen ingezet, die uit een satanisch gezin komen. Alléén de relatiemaffia is wervend van buitenaf. En ik ben van buitenaf geworven. Nu laat ik je schrikken: als zo’n lellebel of snotneus van de relatiemaffia in je gezin heeft lopen rommelen, heeft het satanische systeem je kinderen ook ingelijfd. Die laten ze nooit meer los. Er is maar één manier om eruit te komen en dat is via het orthodox-christelijke geloof. Toen ik genezer was, deed ik dit werk. Dat vonden de satanisten echter niet zo chill en toen maakten ze mijn praktijk kapot. Dat werk doe ik dus niet meer, dat is duidelijk.

Ik kan nu op geen enkele manier meer aan inkomen komen, want ik krijg zelfs van mijn lezers geen enkele steun. Ik had een voorlopige uitkering, maar die is ook stilgezet. De gemeente Waadhoeke vond namelijk dat het helemaal okee is om mij eerst mijn inkomen af te stelen via echt gigantische lastercampagnes over mij, daarna mijn jongens het satanische systeem in te dwingen en mij doodziek te maken en vervolgens ook nog even mijn huis af te pakken. De EVRM, maar ook de Nederlandse wet verbieden dit ten strengste, maar als het over mij gaat, mag alles opeens. Nee, dit is verboden en toen de EU dit hoorde, waren ze woedend op Nederland. Dit land houdt zich nooit aan welke wet ook en zou de EU eens vet  uitgemikt moeten worden. De hele regering en de hele overheid levenslang de bak in.

Nederland is het oppernest van het satanisme én van de wereldmacht. En zolang je blijft volhouden dat je het zelf beter kunt dan ik, komen we hier nooit meer uit. Het satanisme bestaat uit TWEE MILJARD LEDEN WERELDWIJD. Ik kan ze aan, maar dan moet je me helpen door mijn artikelen te delen. Ik moet namelijk bekend worden en steun krijgen. Natuurlijk, logisch toch! Mijn artikelen gaan lang niet allemaal over satanisme en ik ben naast columnist en christelijk health practitioner (géén gebedsgenezer of dat soort enge dingen!) ook moeder en eerstegraads docent met 25 jaar ervaring in het onderwijs, bijna gepromoveerd en directeur van een talencentrum geweest. Succes met het verspreiden van mijn artikelen, nu je exact weet waar het om gaat in de wereld.

 


donate-to-natassa-news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow the news by Email

 

Spread the love:

Please feel free to give a nice reaction

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.