Amsterdam

De zestien stellingen van Hans van Tellingen

Eén dezer dagen kwam ik een artikel van Hans van Tellingen tegen op Opiniez. Het leek me leuk om erop te reageren. Niet als kritiek, maar om er verder mee te gaan, met zijn ideeën voor verbetering van Nederland, waar ik zelf ten slotte ook woonachtig ben. Bovendien reem het ‘zestien stellingen van Hans van Tellingen’ zo mooi, dat ik nu eigenlijk niet meer terug kan. Allez mesdames et messieurs, on y va!

 

Inclusiviteit: gewoon respect voor elkaar

Ten eerste vind ik het bewonderenswaardig hoe iemand die niet goed schrijven kan, het toch probeert omdat er een noodzaak is. Het is immers best een rommeltje in Nederland momenteel en hij heeft ideeën ter verbetering. Je ziet het niet gewend zijn aan het schrijven van journalistieke stukken aan de korte zinnen die Van Tellingen maakt als ondernemer: ik heb ook leren marketingschrijven namelijk – ik denk eraan terug met een grijns – en op dat soort cursussen leer je dat je echt verplicht en per se korte zinnen moet maken. Anders haken je klanten af, zo wordt gezegd in de ondernemerswereld. Of het waar is, weet ik eigenlijk niet, maar een strategie met het maken van korte zinnen kan mijns inziens wel werken. Plus het is gewoon waar dat heel veel schrijvers juist te lánge zinnen maken. Ik moet er zelf ook altijd op blijven letten; het is het residu van twee literatuurstudies. Hier vind je trouwens het artikel door Hans van Tellingen.

Okee, zullen we dan maar? Hans van Tellingen maakt gelijk een statement over echte inclusiviteit, waar ik me heel goed in kan vinden: niet inclusiviteit, waarbij één levensvisie overheerst, maar juist inclusiviteit waarin iedereen er mag zijn zoals hij is en waarin mensen respect hebben voor elkaars zienswijze. Het is te utopisch, denk ik, om echt helemaal toegepast te kunnen worden, maar als uitgangspunt vind ik het het beste dat er is. Ten slotte zíjn al die verschillende mensen er, dus waarom zou je ze niet gewoon respecteren? Er ís eigenlijk geen andere optie. Het idee dat de regering eens zou kunnen stoppen met constante angst zaaien over de meest triviale onderwerpen, is wat mij betreft eveneens helemaal top. Het had alleen misschien nog wat uitgesplitst kunnen worden op onderwerpen waar paniek over wordt gezaaid. Vroeger zure regen, nu klimaat; vroeger gekkekoeienziekte, nu het coronavirus dat een loopneus veroorzaakt; voedsel- en energieschaarste die door de regering zelf in het leven zijn geroepen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Een beetje polderen op dít onderwerp zou de Hollandse overheid niet misstaan. Waarom hebben we dat mooie woord anders?

 

Denk je er even aan dat dit een crowdfunded site is, diet niet kan bestaan zonder dat haar artikelen gedeeld worden en er donaties binnenkomen? Ik moet er iedere keer weer op blijven hameren dat er gedoneerd wordt en blijf het ontzettend egoïstisch vinden als je iemands mooie werk wel leest, maar niet deelt en er ook geen cent voor over hebt.

 

 Untold Times is an independent crowdfunded news website by Anastasía Vassiliou, a handicapped Greek journalist who writes meaningful articles about many issues. The Dutch state has deprived her and her sons without any reason from all medical help, ID papers and income, while preventing her from earning any income herself. The only thing she can still do, is write, but she needs support to spread her work and to be able to continue! Thank you very much for the donations that are coming in, but do help Anastasía Vassiliou to become finally known after so many years, by supporting her work with a monthly or once-only contribution. This is how you donate:

Buy Me A Coffee

 

On the international crowdfunding platform Whydonate:

 


 

Feiten en wetenschap

Vervolgens gaat het over feiten. Daar is Hans van Tellingen uiteraard meester in met zijn achtergrond in sociale geografie. Maurice de Hond, onze nationale cijfermeester, heeft dat ook gestudeerd, wist je dat? Van Tellingen gaat helaas niet verder in op de feiten die hij bedoelt. Misschien mocht het niet van Opiniez, want je krijgt als columnist meestal een aantal tekens dat je maximaal mag gebruiken in je artikel. En het is een … feit dat je gelijk denkt aan de covidcijfers wat vaccinaties en bijwerkingen betreft bij het woord ‘feiten’. Toch ligt de vraag wat nu eigenlijk een feit is tegenwoordig een stuk dieper en dat is begonnen in de jaren ’20 van de vorige eeuw, zo’n honderd jaar geleden dus. Als iemand wetenschappelijk onderzoek verricht had en daarvoor graag een doctorstitel als dank wilde of publicatie in een chic tijdschrift, was er een commissie op de betreffende universiteit – en dat was overal op de wereld het geval – die mocht beslissen over de vraag of het werk van deze onderzoeker wel of niet tot de wetenschap gerekend mocht worden.

Er stond een groep mensen op, die dat maar elitair vond: hoezo mocht alleen zo’n commissie beslissen of een proefschrift wetenschap bevatte en mochten anderen dat niet? Waarom mocht er niet over gedebatteerd worden? Dat was het begin van de woke-cultuur, zie je? Wel, een eeuw later hebben we dan peer reviewed proefschriften en onderzoeken. Het is natuurlijk mooi dat er over wetenschappelijk onderzoek gedebatteerd wordt door wetenschappers onderling, maar dat is altijd al zo geweest. Alleen een stuk minder prominent dan nu. Maar dat een onderzoek alleen als wetenschap gezien mag worden, mits er een meerderheid van collega-wetenschappers het ermee eens is, vind ik niet rerecht. Lang niet alle wetenschappers zijn goed in hun vak, ondanks alle commissies en debatten.

Bovendien, als iemand iets onderzoekt wat nieuw is of anders dan wat de maatschappij gewend is, krijgt diegene vaak heel weinig aanhang. Zo kan vernieuwing niet gemakkelijk plaatsvinden en zitten we nu nóg steeds met ideeën uit de jaren ’60 tot ’80 van de 20e eeuw. Iets nieuws komt er niet doorheen, want dan moeten ál die gerenommeerde en langwerkende collega’s het er allemaal mee eens zijn. En dat zijn ze niet, want het eerste waar mensen bang voor zijn, is baanverlies. Als ze dat maar heel even voelen aankomen, schieten ze al massaal in de paniek en gaan er meer dan u kunt vermoeden, konkelen om de vernieuwing tegen te houden. Wat mij betreft toch maar de oude wetenschapscommissies van vroeger en de debatten apart daarvan, in de wandelgangen.

Dán kun je het weer openlijk over feiten hebben met elkaar. Op dit moment is dat heel erg lastig, want als er een ondeugdelijk onderzoek wordt uitgevoerd, gesubsidieerd door een farmaceutisch bedrijf maar wonderwel met een uitkomst die de regering, de EU, het WEF en de Amerikanen welgevallig is, kan een wél capabele wetenschapper dat niet aan de kant maaien middels echte feiten. De grootste maatschappelijke vraag van onze wokesamenleving is immers: “wat is een feit eigenlijk?”. Die vraag mag niet beantwoord worden, want dat is elitair en daarom “witte suprematie” en “racistisch”. Komt iemand met een antwoord op de vraag hoe je kunt bepalen of een bewering waar dan wel niet waar is, dan staat die aan de kant van de witten (blanken – red.) en is het een racist, die je niet serieus mag nemen. Mensen die zo denken, vinden zelfs al dat er geen feiten bestáán. En zo zit onze samenleving helemaal vast in de clichés en de taboes, waar we een paar decennia geleden allang overheen waren. Pas als de incompetente mensen geen zeggenschap meer hebben over wat waar is en wat niet, kunnen we het oude systeem – eventueel wat aangepast aan de moderne tijd – weer opnieuw instellen en het weer hebben over feiten op het gebied van klimaat, Covid en andere zaken.

 

Klimaat, boeren, woningen en machtsblokken

Aangaande het klimaat ben ik het roerend eens met Hans van Tellingen: Maar als je dan toch iets wilt doen aan CO2-uitstoot zijn er twee mogelijkheden: 1.000 miljard bomen planten (in Canada, Siberië of op andere lege plekken) én kernenergie. Graag ook een héleboel bomen in Noord-Afrika om het Saharazand tegen te houden en ook voor henzelf meer vruchtbaar land te scheppen. En in weiden en overal moeten gewoon bomen zijn! Een boom is het leven, klimaat of niet. Het feit echter dat die bomen er niet komen, maar dat er wel steeds meer gekapt worden en er ook maar heel mondjesmaat heen en weer gepraat wordt over kerncentrales in regeringen, komt omdat we enorm onder druk gezet worden door de machtsblokken: EU, WEF en de Amerikanen. Je mag er nog de VN, het WHO en de NAVO aan toevoegen, als je wilt.

Het weg willen hebben van een groot percentage aan veeboeren is dan ook niet bedoeld om hen te pesten, maar een manier om om te gaan met de eisen van de machtsblokken die ik net noemde. Eén van de taboes in Nederland is altijd al een discussie over Europa geweest. Zelfs toen het nog maar EEG was, werden beslissingen al niet echt democratisch genomen in Brussel. Ik kan het me gewoon nog herinneren uit mijn kindertijd. Europa is nooit democratisch geweest en dat is het probleem van de huidige EU: een groepje bureaucraten met utopische ideeën uit Brussel eist dat 27 landen die ideeën toepassen in hun land en het boeit hun voor geen meter of dat mogelijk is of niet. Zij hebben het opgedragen, zij verdienen minstens twee ton en zitten in Brussel, dus zij zijn de baas, klaar. Doe je niet wat zij zeggen, dan volgt straf. Net als vroeger op school.

Natuurlijk is het een schande voor het IQ van onze regering dat onze boeren, die we zo hard nodig hebben ter behoud van onze nationale cultuur en ter verwerving van een landelijk inkomen, plaats moeten maken voor nog meer woningen en nog meer immigranten. Maar hoe hou je dat tegen als je vindt, zoals Hans van Tellingen mijns inziens iets te gemakkelijk doet, dat het WEF geen gevaarlijke club is? Ik begrijp zijn zienswijze wel en vind het stoer dat hij deze club onrealistisch vindt. Hij probeert met zijn opmerking de angel uit de angst van het publiek te halen, maar ik ben van mening dat hij het probleem niet tot op de bodem ziet. Zoals ik al zo vaak heb uitgelegd, zit er achter, in en onder dit machtsblok – en alle andere – een ontzettend vuile, maar oppermachtige maffia: de satanisten. Deze criminelen deinzen nergens voor terug om hun zin door te drammen en vervelend genoeg hebben ze een ‘zin’ op letterlijk alle gebieden van het leven: over wie er in de regering zit, over maatschappelijke onderwerpen, politieke onderwerpen, onderwijs en zorg en zelfs over hoe de mensen denken.

Dat willen zij allemaal per se beheersen, steeds meer en meer en daartoe zijn deze machtclubs opgericht. Die haal je niet zomaar onderuit door te zeggen dat hun ideeén geen kans van slagen hebben. Hoezeer Van Tellingen daar ook volkomen gelijk in heeft, deze club heeft zo zijn manieren om de mensen mee te dwingen in hun idiotie. Zo is 5g-internet onder andere bedoeld om mensen eenvoudig te kunnen volgen en menigtes uiteen te drijven. Zo peilen ze de bevolking op allerlei onderwerpen en staat het resultaat hun niet aan, dan gaan ze hun psychologische afvalmethodes, die helaas wel erg goed werken, erop loslaten om de mensen weer netjes in de rij te krijgen en achter hun ideeën staand. Bij de oorlog in Oekraïne doen ze dat bijvoorbeeld door te beweren dat je tegen Oekraïne bent en tegen de mensen daar, als je het perspectief van Rusland ook begrijpt. Bij Covid doen ze dat door te beweren dat je een egoïst bent, als je geen mondkapje draagt of demonstreert tegen de belachelijke maatregelen tegen dit virus. Enzovoort, enzovoort, enzovoor.t

De achterliggende machtsclan van satanisten dient aan de kant te worden gemaaid. Zij zetten alles vast wat zij uitgevoerd willen hebben, door het te programmeren als toekomende gebeurtenissen. Ik heb daar vaak over geschreven en als we weer een vrij land en een vrije wereld willen zijn, moeten de programma’s van deze over het paard getilde gekken gedeprogrammeerd worden. Helemaal tot op de bodem, want anders blijven ze de kop opsteken, zoals ze nu steeds doen. Iedere keer komen dezelfde onderwerpen en destructieve ideeën immers terug: het een of andere virus dat bestreden dient te worden (wat helemaal niet kan: je moet er gewoon afblijven met wetenschappelijk ‘onderzoek’ en ze niet rondstrooien). Iedere keer weer een destructieve oorlog, waarbij er wéér een land voor altijd failliet is. Iedere keer dat je die idee dat het klimaat zou veranderen door menselijk ingrijpen, eindelijk doorgeprikt hebt, komt het weer terug en hetzelfde geldt ook voor het instellen van een digitale ID, waarop al je gegevens staan plus je medische dossier en je rijbewijs. Om te zorgen dat het voor eens en voor altijd afgelopen is met de terugkerende eisen op deze gebieden, moeten die volledig ontkracht worden. Dat is niet zomaar gebeurd en daarom is het WEF beslist geen simpel ideeënclubje, maar ‘s werelds grootste denktank waar alleen idioten aan mogen meedoen.

 

Jungle en zure bommen

Als ik nog meer punten opnoem en bespreek, wordt dit artikel een jungle en dat is geenszins de bedoeling hier op Untold Times! Mijn punt is dat ik het een mooi artkel vind van Hans van Tellingen en het eigenlijk overal wel mee eens ben. Alleen is het veel te simplistisch en daardoor ook wel een beetje onrealistisch. Niet alleen omdat het een te kort artikel is om alles wat veranderen moet, te bespreken – daar kan de schrijver immers niets aan doen – maar omdat ik de indruk krijg dat hij niet ziet hoe diep de problemen die we vandaag de dag meemaken, liggen. Er zijn doodenge pressiegroepen met een onvoorstelbare macht. De satanisten zijn met 1 miljard aanhangers, dus ga maar na hoe krachtig die staan in het iedere keer weer ondermijnen van het geluk op onze wereld.

Heel erg veel mensen gunnen het zichzelf – en een ander ook – niet dat ze écht een mooi leven hebben, dat alles wat ze wensen kan uitkomen en dat de buren dat ook hebben. Die stemmen op van die partijen, die met een zuur programma overal beren op de weg zien en de welvaart afbreken in plaats van opbouwen. Dat zijn vanzelfsprekend niet allemaal satanisten, maar wel mensen die niet weten hoe je in overvloed en in rijkdom mag denken. Hoe het leven dan pas echt de moeite waard wordt en hoe het echt, echt echt, nergens voor nodig is dat er kwaad is op de wereld. Nee, het kwaad heeft geen bestaansrecht en verpest alles nodeloos. Weg ermee! Denk maar in overvloed, of in win-win zoals het tegenwoordig vaak genoemd wordt. Blije mensen krijgen minder kinderen, waardoor je geen problemen meer hebt met overbevolking; ze consumeren meer, omdat ze blij willen blijven en dat is dan goed voor de economie; blijheid werkt bovendien aanstekelijk, dus hoe meer blije mensen, des te gezelliger de wereld. Als dat je niet aanstaat, zijn er echt heel erg veel eilanden en andere verlaten plekken, waar je je lekker kunt terugtrekken.

 

 

donations Untold Times

 

 

Buy Me A Coffee

 


 

 

 

Follow the news by Email

 

Natassa Vassiliou, MA

Anastasía (Natassa) Vassiliou analyses the news with her unique fresh insight. She studied Greek & French Literature, with minors in law ethics and teaching mother language plus specialisation in media psychology. 25 years in education & business trainings followed. 13 years in traditional medicine research and coaching & 2 years in the media. Natassa loves kids, Greece, coffee & nice people. Also cherries, apes, boeren, cooking & experts. No to Jeugdzorg, egoists, bonkers, dipshits & digital ID's. Proud Greek, Orthodox Christian and Mom of 2 Awesome Big Boys, she is sadly handicapped.

Feel free to give a nice reaction:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.