chinese-school

Wist u eigenlijk dat het omhooghalen van het niveau van het onderwijs een links puntje is? Jazeker, want rechtse mensen vinden meestal dat je liever en beter leert in de praktijk dan op school. Veel van hen vinden intellectuelen maar bedenkelijk en overbodig materiaal. Ondernemen, dát is pas stoer, zo vinden velen. Ik ben het met dat laatste helemaal eens, maar het niveau van het onderwijs in het algemeen mag ook best een tandje omhoog en vooral ook serieuzer als u het mij vraagt. Dat wil echter niet zeggen dat ik kinderen wil martelen met grammatica en wiskunde! Wel denk ik dat heel veel mensen het met me eens zullen zijn. Daarom heb ik mijn ideeën zo eens op een rijtje gezet vandaag. Het is een beginnetje, geen uitgewerkt programma uiteraard.

 

Maar eerst het CPB en de financiën

Eigenlijk wil ik eerst nog iets over de financiën van politieke partijprogramma’s zeggen. Op Twitter vanochtend zag ik een hartstikke enthousiaste tweet van die huisarts Rob Elens. Weet u nog, die dappere man die tijdens corona HCQ en Ivermectine durfde voor te schrijven aan covidpatiënten en die vaccins geen best idee vond? Hij is lijstduwer voor BVNL geworden en toen was er een accountant-mevrouw, die opmerkte dat het verkiezingsprogramma van deze partij (van Wybren van Haga) doorgerekend was door een meneer en nogal wat gaatjes in de begroting vertoonde.

De versplintering van conservatieve partijen is een slecht teken. Het betekent mijns inziens dat mensen niet meer geloven in de oude partijen CDA, VVD en PVV, maar zóveel verschillende partijtjes met slechts een half programma en houtje-touwtje financiën om het land mee te besturen is toch ook niet echt een solide basis voor een nieuwe regering. Sommige partijen laten hun verkiezingsprogramma doorrekenen door het CPB, bij andere is er een kei in rekenen die dat even voor ze doet. Zoals meneer Wim Suyker, een oud-econoom uit Voorburg het programma van BVNL doorrekende. Partijen die hun financiën niet laten doorrekenen door het CPB, zijn: SP, BBB, BVNL, FvD, PvdD, PVV en DENK. Van Pieter Omtzigts partij NSC is nog geen programma, dus we weten ook niet of hij het laat doorrekenen. Ik waarschuw maar even en laat aan u over wat u ervan vindt, want ik ben zeker geen expert op het gebied van economie. Wel pleegdochter van een bankdirecteur, die altijd zei dat je liever moest sparen dan lenen. En altijd eerst je rekeningen betalen voordat je leuke dingen gaat doen.

 

De VVD laat in ieder geval zijn programma wél doorrekenen als enige conservatieve partij en het CPB heeft een 11e editie van hun programma Keuzes in Kaart beloofd, waarin alle doorgerekende partijprogramma’s op 8 november aanstaande gepubliceerd worden.

 

 Untold Times is de geheel onafhankelijke en dús crowdfunded nieuwswebsite van Anastasía Vassiliou. De site kan alleen in de lucht blijven met uw likes, deelacties, reacties, inschrijving voor de nieuwsbrief en niet te vergeten donaties. Duizendmaal dank voor de donaties die binnenkomen! Maar meer is absoluut nodig. Dat kan eenmalig en ook maandelijks via de drie manieren die hieronder staan:

 

Buy Me A Coffee

 

Via Whydonate:

 


 

Onderwijs is aan vernieuwing toe!

Ik was van plan om het nieuwe concept voor het verkiezingsprogramma van de VVD eens scrutineus met u door te nemen vandaag, maar terwijl ik daarmee doende was, bedacht ik me dat onderwijs een speerpunt is. Daar heb ik nou wél verstand van na 25 jaar ervaring en het opvoeden van twee jongens. Het onderwijs is gewoon bagger geworden en weet u wat mijn jongste zoon me afgelopen week vertelde, toen hij aan zijn opleiding economie aan het hbo in Nijmegen was begonnen? Wel, ze doen alléén maar projectonderwijs en bijna of volgens hem zelfs helemaal géén theorie. Nu zal het hopelijk in de praktijk wel iets meevallen met die theorie, maar zoveel praktijkopdrachten in een hbo-opleiding zijn toch een veeg teken dat er iets goed mis is met het niveau! Laat hem het maar niet lezen, want hij vond het zelf gewéldig dat hij niets uit zijn hoofd hoeft te leren. Als moeder daarentegen wil ik graag dat mijn spruit een goeie opleiding krijgt en sta ik al bijna tegen het plafond te springen van de zenuwen.

En dan hebt u nog die inburgering hè? Dat is nog ergere modder, echt waar. Tegenwoordig moeten de docenten die Nederlands aan anderstaligen onderwijzen wel iets van een kwalificatie ondergaan, maar ik heb wel eens een collega geholpen met een beoordeling en niets van die hele kwalificatie ging over bijvoorbeeld lesgeven in grammatica, uitspraak en dat soort zaken. Je hoeft ook niet eens een taal gestudeerd te hebben om NT2 (Nederlands als tweede taal) te mogen geven. Echt sleeeeeeecht! En dat inburgeringsexamen slaat totáál nergens op. Ik heb er ooit eens over gesproken met een mevrouw van het ministerie van VWS, die enthousiast was over mijn ideeën, maar blijkbaar mocht het niet ofzo, want ik heb nooit meer iets van haar gehoord. Ik maak u vandaag deelgenoot van wat ik daar nou allemaal van vind en ben heel benieuwd wat ú ervan vindt. Komt’ie!

 

Docentenopleidingen op niveau

Op een regelrechte flutwebsite van de EU (deze hier) zag ik de grootste onzin staan over docenten in Griekenland, die zogenaamd met een bachelor – 3 jaar universiteit of 4 jaar hbo – voor de klas zouden mogen. Wel, ik bén Griekse, ik heb in Griekenland mijn lerarenstudie Franse letteren gedaan en bij ons doen zelfs kleuterleidsters een masterstudie. Anders mag je absoluut niet voor de klas. In Finland moet je ook een master hebben en in Noorwegen zijn ze ermee bezig om voor alle docenten een 5-jarige masteropleiding te creëren, in plaats van de vierjarige bachelor die nu geldt. Denemarken heeft een vierjarige masterstudie voor docenten in basis- en middelbaar onderwijs. In de Verenigde Staten verschilt het diploma dat nodig is per staat.

Een vierjarige opleiding, waarbinnen je ook nog moet leren lesgeven én ervaring opdoen, is simpelweg te kort. Onderwijzers – ik zeg geen leerkrachten hoor, dat woord mag van mij de prullenbak in! – kennen de lesstof van groep 8 meestal niet eens, zo blijkt al decennia uit allerlei testen en onderzoeken. Bovendien kunnen mensen die de PABO gedaan hebben niet eens één zin in correct Nederlands schrijven. Het valt gewoon op en nee, ik overdrijf niet. Leerlingen van vmbo klimmen op via het mbo naar de PABO en dan zitten ze in de knoop met al die tekorten aan taal en rekenen. Die kunnen niet meer bijgewerkt worden op het hbo, want daar is geen tijd en geld voor. Maar havo- of vwo-leerlingen willen de PABO niet meer doen tegenwoordig, precies omdat het zo’n slecht aangeschreven opleiding is.

Voor mij is de oplossing op dit probleem heel simpel: maak de PABO een universitaire studie van 5 jaar, een master dus of doctoraal van vroeger – nog beter. En neem de opleiding voor kinderopvang dan gelijk ook even mee naar universitair niveau! Als je goed onderwijs wilt geven, moeten de leraren een degelijke opleiding hebben en dat bereik je echt niet met een paar jaar hbo. Hbo is geweldig, maar niet daarvoor. In de Scandinavische landen hebben de jongens en meiden van de kinderopvang ook een universitaire bachelor en ja, in Griekenland ook. En in Duitsland. En nog eentje om het af te maken: schaf alstublieft die oneindige zeikerige literatuurcolleges eens af bij talenstudies en leer studenten de taal, de gewoontes van het land waar de taal gesproken wordt plus wat aan geschiedenis en economie bijvoorbeeld. Dan ben je toch veel beter voorbereid om leraar te worden?

 

Onderwijs vanaf 6 jaar en kleinere klassen

Laatst schreef ik een artikel over het te vroeg beginnen met leren op school, namelijk vanaf 5 jaar. Dat is verkeerd, want het brein van jonge kinderen is nog niet klaar om te leren op die leeftijd. Dat is pas met 6 jaar en kan uiteraard iets verschillen per kind. Hoogbegaafde kinderen lezen soms al met 3 jaar, terwijl andere pas klaar zijn als ze 7 zijn. Die kunnen een jaartje extra kleuteren en doen dat ook nu al. Dat is dus het probleem niet en hoogbegaafde kinderen kunnen een klas overslaan. Als het niveau van het onderwijs verder op orde is, kom je daar een heel end mee. Verder kunnen scholen extra cursussen organiseren voor snelle kinderen, zoals in dinosauriërs (ja ik heb twee slimme jongens!), treinen en andere technische onderwerpen of voor kindjes zoals ikzelf was: een buitenlandse taal leren bijvoorbeeld. Iets lekker moeilijks zoals Chinees, Arabisch of Russisch. Of Grieks natuurlijk hè.

Er zullen veel en veel minder kinderen op school zijn met leermoeilijkheden, als ze niet meer verplicht vanaf 5 jaar hoeven te leren. Ik verwijs naar mijn artikel erover van 19 augustus jl. Deze aanpak helpt óók heel goed tegen allergieën trouwens! Die worden maar wát vaak veroorzaakt door de stress van het veel te vroeg moeten leren en ook door het programma dat alles wat wij vroeger in een bepaalde klas leerden, een jaar naar voren te halen. Het hele onderwijsprogramma op de basisschool in ieder geval mag weer zoals het in de jaren ’70 was. Niet helemaal uiteraard, want we leven in een andere tijd, maar pas beginnen met andere vakken dan taal en rekenen in groep 5 is toch wel een puntje. Wij hadden ook drie jaar lang schrijfles. Ik weet de laatste les nog goed, in de derde klas toen, groep 5. Ik had ein-de-lijk een 8 en hoopte op méér goeie cijfers, maar toen zei de juf dat we geen schrijflessen meer kregen in de volgende klas. Tegenwoordig krijgen kinderen nog heel weinig schrijfles en moeten ze leren schrijven in een half jaar tijd, in groep 3. Onmogelijk!

Over kleinere klassen wordt al wel een eeuw lang gezaagd. Maar ja, het is dúúr en ja nee, dan kan het dus niet. Maar het moet wél! Volwassenen zitten in groepen van nooit meer dan 15, dus waarom moeten kinderen opeengeperst in groepen van zelfs over de 30? Ik denk dat 20 een mooi poldercompromis is en dat is betaalbaar, omdat al die bijlesjuffen en -meesters niet meer nodig zijn als het leren pas weer in groep 3 begint. IB-ers, RT-ers en meer zulke dure krachten op school. En al die uitzendkrachten, parttime docenten en een schooldirecteur. Het mag allemaal weg als u het mij vraagt! Minder dossiers volschrijven: niet meer jarenlang bijhouden of een kind wel eens te laat komt of dat de ouders een keer een ouderavond gemist hebben en andere ziekelijke roddels over vermeende stoornissen en weet ik wat. Weg ermee, gewoon weer lesgeven.

Kleuterscholen mogen weer apart van het basisonderwijs zijn! En één keer per dag erheen, alleen in de ochtend. Maar het belangrijkste is dat een peuterspeelzaal en een kleuterschool een speelplek dienen te zijn, waar kinderen niet verplicht allerlei dingen hoeven te doen waar ze nog niet klaar voor zijn. Zoals op hun beurt wachten, verplicht met andere kindertjes spelen, omdat ze anders naar een psycholoog moeten want “achter in de ontwikkeling”. Nee, niet ieder kind is precies met 4 jaar klaar om te socialiseren. Andere kindjes praten niet zo vroeg. Geef ze lekker de tijd om zich te ontwikkelen zoals ze gemaakt zijn en laat docenten alstublieft lief en geduldig zijn met ze. Niet van die tangen van wijven voor de klas en al helemáál niet op de kleuterschool of peuterspeelzaal.

De onderwijzer van groep 8 kan één dag per week vrij krijgen om directeurstaken op zich te nemen, net zoals vroeger en dan krijgt hij of zij extra salaris, omdat er wel iets meer tijd nodig is en een leidinggevende functie ook meer betaalt. Kijk eens wat een ruimte in het onderwijsbudget opeens! Wij hadden vroeger een stagiaire in de klas op maandag en dat was top. Nog eentje voor het evenwicht: schoolbesturen horen uit vrijwillige ouders te bestaan! En iedere school hoort er één te hebben. Dan hebben ouders gelijk al medezeggenschap en het scheelt weer miljoenen aan belastingcenten.

 

Wel doen: overblijven met een warme maaltijd!

Met al dat geld dat je uitspaart voor al dat wollige gedoe aan bijlessen en toestanden, door gewoon met de natuur van kinderen mee te gaan en ze niet te overbelasten, kun je lekker veel doen! Bijvoorbeeld … zoals in bijna alle andere landen de kinderen standaard (en gratis!) laten overblijven, waardoor ze eerder uit zijn en ze een warme maaltijd krijgen. Ik heb altijd zo’n medelijden met al die kale boterhammetjes en dat kouwe drinken, vooral in de winter! De ouders moeten ‘s avonds toch nog voor zichzelf koken, dus ik ben niet zo bang dat ze het kroost aan de boterhammen met pindakaas zetten. Voor mijn part komt daar een bekeuring voor! En gevangenisstraf (dit. was. een. grapje.). Wat mij betreft mag die hele ellende afgeschaft worden, zo armoedig vind ik dat!

Het hele gezin aan tafel met van dat kleffe brood met vieze margarine of nog erger halvarine en dan die kleffe zooi erop van jam, stroop, kaas-met-de-kaasschaaf en boterhamworst. En dan hapjes snijden en met een vork eten! Oh, oh, oh. In films heb ik gezien dat ze deze armoeiige toestand ook in Noorwegen kennen en ook in Denemarken geloof ik. Toen ik net in Griekenland was, had ik eens ergens hagelslag op de kop getikt en op mijn brood gedaan. Al mijn vrienden sloegen steil tegen de muur op van schrik! Ik werd er nog jaren mee gepest. “Troufa (hagelslag) doe je op de táárt, man!”, zeiden ze verschrikt.

Kinderen zijn op deze manier om bijvoorbeeld half 3 ‘s middags vrij en hebben geen vrije woensdagmiddag meer. Het geeft ook voor ouders een hoop rust en onderwijzers of leraren hoeven ook niet meer meermalen per jaar een hele dag op cursus dan, want dat is niet meer nodig als je een goede methodiek hebt in het onderwijs. Iedere twee jaar een nieuw onderwijssysteem is nergens voor nodig en alleen maar geldverspilling. Hartstikke lastig voor ouders én kinderen ook. En zo is er veel geld uit te sparen, waardoor je ook eens een leuk uitje kunt doen met je klas. Naar het park om kikkers te bekijken bijvoorbeeld en meer van dat soort praktische dingen. Wij hadden gisteravond na jaren weer een kikkertje in de tuin. Dan heb je geld voor vervoer! Ik geloof zeker in praktisch onderwijs, maar de theoretische basis moet ook in orde zijn. Op de manieren die ik voorstel, kan dat.

 

De Nederlandse taal voor anderstaligen en seksles

Gezinnen die hier wonen, dienen hun kinderen Nederlands te leren voordat ze naar school gaan en goed ook. Staat dat ze niet aan, dan mogen ze linea recta teug naar hun land van afkomst. Ik ben zelf taaldocent geweest en voedde mijn oudste zoon in mijn eentje tweetalig op. Nederlands was daarbij belangrijker dan Grieks, want we woonden in Nederland en ik vond toen ook al dat hij recht had op een goede opleiding. Mijn jongste heb ik door omstandigheden geen Grieks kunnen leren, maar omdat mijn ex slecht Nederlands sprak, niet werkte en ik in mijn eentje kostwinner moest zijn, had hij toch altijd wat problemen met zijn woordenschat. Na onze echtscheiding ging het beter, maar het is altijd een beetje moeizaam gebleven. Dat zou niet moeten en is geheel de verantwoordelijkheid van ouders. In dit geval lag het ook aan de school, die een veel te laag niveau aanhield en constant de onderwijsinspectie over de vloer had.

Kindjes op jonge leeftijd lés in Nederlands geven is geen optie, want hun hersentjes zijn daar immers niet klaar voor. Ze moeten taal leren door het om zich heen te horen en dat is niet alleen op de kinderopvang of school, maar ook thuis. Om die reden en nog veel meer andere is het nodig dat er ook eindelijk eens een degelijke inburgering komt. Zullen we het daarover hebben? Daar heb ik ook wel ideeën voor. Yes!

Eerst misschien nog dit: voor mij mogen er géén hoofddoeken zijn op school. Sowieso zijn die dingen er niet vrijwillig, maar kunnen meisjes gewoonweg geen vent krijgen en worden ze uitgescholden voor lichtzinnig (meestal in iets bloemrijkere taal) als ze zo’n ding niet op hebben. Tijd dus om die dingen eens vet te verbieden, in ieder geval op school. Het is namelijk ábnormaal om jezelf te moeten verstoppen omdat die kerels veel te hitsig zijn! Ook geen dragqueens, transgenders enzovoort op de basisschool of eerder en zéker geen sekslessen of gedoe over dat je je geslacht kunt laten veranderen. Als er een kind is bij wie dat speelt, zijn de ouders daar verantwoordelijk voor. Kinderen weten normaliter pas dat er iets is wat seks heet, als ze een jaar of 12 worden. Weten ze dat eerder, dan is er al schade eigenlijk. Ik ben zelf misbruikt en erg ook, dus ik weet er alles van. Ik heb er veel studie van gemaakt. Een kind hoort dit alles totaal niet in de gaten te hebben, totdat het er zelf aan toe is om het te leren en dat is rond die leeftijd. Ze eerder met seks confronteren is uit den boze, want hun hele leven gaat kapot daardoor. Alles loopt scheef: studie, werk, relaties, alles. Dat wil je toch niet voor je kind?

Wat inburgering betreft ben ik ervóór om buitenlandse mensen gewoon recht-toe-recht-aan de Nederlandse taal te leren. In de lessen komen gewoontes en cultuur wel ter sprake en als je de taal spreekt, kun je zelf aan je buren vragen waarom ze altijd op de fiets naar het werk gaan, waarom de koekjestrommel altijd dicht zit en waarom ze haring met uitjes eten (omdat het lekker is). In 2007, het begin van de inburgeringscursus, was ik één van de eersten in het land die er alles vanaf wist en ik was gelijk tégen. Net als al mijn collega’s trouwens, maar die vonden wel vaak dat die cultuurlesjes ergens op sloegen. Ik vind dat niet! Het zijn volwassen mensen en die behandel je als zodanig. Ook aan analfabeten kun je doodnormaal lesgeven zonder te kleien en ik weet niet wat voor creatieve onzin allemaal. Ik heb gezien hoe het kon, heb het zelf gedaan en toen ik voor de eerste keer als projectleider moest invallen in een analfabetengroepje en gewoon lesgaf, wilden de dames hun oude docent niet meer terug hebben. Volgens mij ben ik heel ouderwets, maar wel met overtuiging!

 

De middelbare school en verder!

Ik schrijf alles maar heel kort op, want anders wordt dit een boek. Dat moet natuurlijk niet! Ik ben vóór praktisch onderwijs op het vmbo, maar er moet ook goede theoretische les bij. Nogmaals: als je niet te vroeg begint met leren en de kinderen niet zo opzweept zoals nu het geval is met dat overvolle programma waar ze ook nog eens niet van opsteken, kunnen ook vmbo-leerlingen best leren. Taal is de enige manier om te communiceren, dus het is belangrijk dat iedereen correct kan schrijven. Een brief of e-mail aan het elektriciteitsbedrijf of aan school bijvoorbeeld of een sollicitatiebrief. En dat ze zich in goed gesproken Nederlands kunnen uiten, zodat ze vergaderingen kunnen bijwonen en kunnen opkomen voor zichzelf bij de baas en elders.

Rekenen is ook belangrijk en een beetje wiskunde voor de logica. En Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur- en scheikunde en economie. Van alles wat en natuurlijk mag het best praktisch ingesteld zijn, maar de kinderen moeten wel wat leren. Ze vallen overal buiten de boot als ze op latere leeftijd niets weten en daar wordt niemand blij van! Engels mag al wel vanaf 6 jaar op de basisschool en schrijven vanaf 8 jaar.

Als buitenlandse taal op de middelbare komt er dan goed Engels! Frans afschaffen en kinderen laten kiezen tussen Duits en Spaans als tweede vreemde taal. Het vwo in zijn geheel op het niveau van het gymnasium in de jaren ’70 en ’80 toen ik er nog op zat, want zo is het in andere landen ook. Anders kunnen leerlingen de universiteit niet aan, want die krijgt immers ook weer het oude niveau. Weg met dat belachelijke Amerikaanse systeem van bachelors en masters. Gewoon op het hbo een ouderwets goeie bachelor en wat mij betreft een bijbehorende titel. Dat is wel leuk, niet? Voor het mbo ook een titel. Vroeger was je dan toch meester in je vak? Waarom nu niet?

En op de universiteit een ouderwets doctoraal van tussen de 5 en 6 jaar, afhankelijk van de studie. Geen politieke indoctrinatie meer en geen woke! Alle opleidingen in het Nederlands en dan Engels als vreemde taal erbij op het gebied van de studie die iemand doet. O ja en niet van die bezopen wokestudies. Het is helemaal niet raar om een studie te doen naar percentages vrouwen die werkten in de 17e eeuw, maar dat kan ook in een studie geschiedenis of economie bijvoorbeeld. Antropologie is wél een nuttige studie, want in iedere cultuur zit een stuk wijsheid waar we allemaal gebruik van zouden kunnen maken. Maar geen onzinstudies waar het Rijk van onze belastingcenten voor moet betalen.

Niet meer honderden studies die nauwelijks van elkaar verschillen, maar een klein aantal basisstudies op zowel mbo als hbo en wo. Waarom ik dit zeg? Ik heb gewoon mensen gezien die een bachelor klassieke talen hadden gedaan en dan een master in rechten! En die Tedros Ghebreyesus van de WHO heeft een bachelor in biologie gedaan en dan een master in medicijnen. Dat kan toch niet, mensen? Dan heb je helemaal niets na 5 jaar studie. Het is weggegooid geld voor overheid en gezinnen plus weggegooide tijd ook. Een talenstudie is er alleen nog op wo-niveau en is in de basis een lerarenopleiding. Zonder die oneindige zeikerige literatuur ook, maar goede taalbeheersing, vertaalkunde, taalwetenschap, grammatica en hoe je lesgeeft. Bij andere schoolvakken ook. Geen honderden talenstudies, maar gewoon een stuk of 10 talen ofzo. Als je een andere taal wilt studeren, kan dat in het buitenland of via een cursus. Wat wél een goede opleiding is, is de hbo-opleiding Europese Studies met meerdere talen, economie en en rechten. Even als voorbeeld.

 

Digitalisering in het onderwijs!

Ik voel me net zo’n zure tante Bet nu met mijn kritiek op alles! Maar die verplichte computers op school, jongens wat is dat toch ook weer voor droevigheid. Laat leerlingen lekker ouderwets met een pen in een schrift aantekeningen en oefeningen maken en geef ze in een apart vak les in computers. Die vreselijke i-pads zijn een ware nachtmerrie voor die arme kinderen en de teksten uit die e-boeken zijn gewoon onleesbaar op zo’n kreng. Daar bent u het toch mee eens hè? En jullie jongelingen ook? Leer kinderen van die leuke grafische dingen op de computer. Ik had ze graag geleerd, ben er nog steeds geen held in. En websites maken bijvoorbeeld en e-mailconventies bij Nederlands. Heb je ook je creatieve vakken erbij.

Waarom moet je per se van een computer leren? Ik vind dat zulke kul en zo onhandig ook. Leer kinderen computeren in een aparte les en leer ze dan ook hoe computers er gekomen zijn, want dát leren ze dus niet op school. De basis! En leer ze met Linux, Windows en Mac werken. Veel beter dan dat gehannes met zo’n onleesbaar e-boek.

 

Financien voor (buitenlandse) studenten

Ik was nog iets vergeten! Wist u dat een Nederlandse én een EU-student de staat allebei €15.000 per jaar kosten? Ja en dat is al weinig, want tot 2015 was dat €20.000. Daarna is het mes erin gezet met alle gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn nu zelfs 115.000 buitenlandse studenten, waarvan 3/4 uit de EU. Kijk eens wat een kosten. Dat is een onderlinge afspraak in de EU, waarbij er niet aan wordt gedacht dat buitenlandse studenten graag hier komen vanwege de internationale studies, maar dat Nederlandse studenten juist liever hier blijven. Daarnaast hebben EU-studenten ook nog eens recht op studiefinanciering als ze 24 uur (eerder was dat 56 uur) per maand werken. Als je het aantal inkomende en uitgaande studenten met elkaar vergelijkt, mag Nederland best wat minder kosten dragen voor het onderwijs van EU-studenten. Of misschien kan de EU er iets aan bijdragen. Nederland betaalt al zoveel meer contributie en andere kosten.

Veel heb ik over de financiering van studenten nagedacht en opeens wist ik het: de OV-jaarkaart vinden ze helemaal top, dus die mag blijven. Dan doe je de basisbeurs verder weg, want je schrapt het collegegeld. Veel studenten kunnen dan thuis blijven wonen, wat veel kosten bespaart en ook de familieband ten goede komt, laten we eerlijk wezen. Samen met het schrappen van de totaal belachelijke en oneerlijke tweedeling tussen bachelors en masters aan de uni, waarbij masters onbetaalbaar zijn geworden, geeft dat een hoop lucht, zelfs aan de staat. En veel studenten zuchten dan niet meer hun hele leven onder een gigantische studielening, die ze eigenlijk nooit meer terug kunnen betalen. Misschien kunnen studenten die niet bij hun ouders kunnen blijven wonen door spanningen thuis een kleine bijdrage ontvangen van bijvoorbeeld de bijstand of Wajong misschien.

 

Volgens mij heb ik mijn mening wel zo’n beetje gespuid nu! Benieuwd wat iedereen ervan vindt, laat maar horen hieronder en deel het artikel maar ook. En like, schrijf je in voor de nieuwsbrief en doneer want ik ben crowdfunded journalist zonder baas die me betaalt.

 

 

donaties

 

Buy Me A Coffee

 


 

 

 

 

 

Follow the news by Email

 

By Anastasía Vassiliou, MA

Anastasía (Natassa) Vassiliou, born in Athens, obtained a Master's degree in Greek & French Literature and studied music in Thessaloniki, Greece. She speaks 7+ languages. Natassa ran a successful business in in-company trainings when she suddenly got paralysed. Out of love for her children she found out how to cure all diseases and healed many patients including herself. Nowadays she runs news website Untold Times, where she shares world news and gives fantastic analyses about hot topics.

Feel free to give a nice reaction:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.