Science

Feiten versus belangen in de medische wereld

Lieve mensen, vandaag ga ik u laten zien hoe diep het omgekeerde feitenvrije denken van de Woke ook in de medische wereld verstrikt is. Dat warrige, gevoelsmatige voeldenken waar mijn website inmiddels over gaat. Daar schrijf ik over om met behulp van logisch denken en feiten aan te tonen dat de bijbehorende theorieën niet kloppen. Het is een slechte zaak dat we als mensheid niet meer in feiten mogen denken, omdat we dan gelijk uitgemaakt worden voor extreemrechts en als je in de medische wereld zit, voor charlatan. Jawel! Let u maar op, want ik bewijs het u vandaag.

Nog steeds vind ik het heel naar om het over het ‘linkse denken’ te hebben. Het is polariserend en als sociaaldenkend persoon ben ik zelf ook links. Toch is het wel de term die het meest gebezigd wordt om aan te geven dat men de feiten vergeet. Toen ik hiermee begon, vond ik dat er eerst meer discussie op academisch niveau moest komen om een goede Nederlandse naam te kunnen bedenken voor het Amerikaanse ‘Critical Social Justice’. Maar toen ik ging schrijven, zag ik steeds duidelijker dat het niet alleen gaat om antiracistische bewegingen en om de huidige politiek van steeds meer problemen creëren op letterlijk alle vlakken van het leven. Dit denken is de wortel van Jeugdzorg, van de hele overheid en zelfs in de medische wereld kom je het tegen. Op een iets andere manier en echt niet alleen maar in het alternatieve circuit. Ik doop deze manier van denken vanaf nu “feitenvrij denken“. Het mag ook met hoofdletters, maar zelf hou ik daar niet zo van. Feitenvrijheid is een woord dat daaruit ontstaat voor deze manier van in het leven staan deelt de mensheid op in twee groepen, zo wordt meestal gezegd: de elite en de geprivilegieerde, maar domme leken.

Omdat dit denken begonnen is met antiracisme, laat ik het u vanuit die hoek zien. De elite bestaat dan uit degenen die sociologie gestudeerd hebben of iets anders in de trant van antropologie, psychologie, filosofie en meer zulke woke-studies. De zogenaamde slachtoffers zijn gekleurde mensen, die volgens deze manier van denken gediscrimineerd zouden worden. In werkelijkheid valt dit enorm mee en is er zeer zeker geen geïnstitutionaliseerd racisme. Als deze mensen gediscrimineerd worden, is dat omdat ze onsympathiek zijn en niet vanwege hun kleur of hun afkomst. We leven immers in een geïndividuele samenleving. Omdat zij in een onderdrukte groep zitten, weten zij alles daarover, maar op school leren ze ook nog alles over de blanke – die zij denigrerend wit noemen! – mensen, die volgens hen zoveel privileges zouden hebben. Die laatsten zijn dan de domme leken, die alleen maar hun eigen sociale groep kennen. Volgens het feitenvrije denken hebben zij echter wel privileges en daarom dienen zij uit alle macht en vooral met corrupte en valse middelen bestreden te worden. Omdat dit geen realistisch wereldbeeld is, willen mensen die op deze manier denken, absoluut niets horen over feiten of onderzoek.

 

De alternatieve geneeskunde en traditionele kennis

Laten we nu eens kijken waar we dit feitenvrije denken op medisch gebied tegenkomen. Feitenvrij denken wordt op grote schaal gedaan in de alternatieve geneeskunde. Daar wordt immers heel veel met intuïtie geoefend en er wordt geprobeerd mensen te genezen van ziektes op gevoel. Waarom? Omdat de blokkades die zorgen dat mensen ziek blijven, bijzonder fijn zijn en er helaas maar weinig mensen zijn, die zulke fijne frequenties kunnen zien. Als je op gevoel probeert er beweging in te krijgen, lukt het best vaak om vooruitgang te boeken in iemands conditie. Ik heb er zelf onderzoek naar gedaan en dat werd beslist niet gewaardeerd. Redelijk wat alternatieve therapeuten waren niet blij met mijn onderzoek, omdat ze hun patiënten gewoon voorlogen over hun lang niet altijd even zuivere methodes. Omdat ik dat ontdekte en vertelde, is de alternatieve geneeskunde zo gezakt in populariteit. Dat is heel jammer en ik hoop dat dat nog rechtgezet wordt. Er is nog een reden waarom de alternatieve geneeskunde niet zo heel veel op heeft met feiten: op de een of andere manier is het kennelijk heel moeilijk om in een laboratorium aan te tonen dat bepaalde planten en kruiden of voedingsmiddelen een geneeskrachtige werking hebben. De kennis over deze kruiden dateert uit heel oude tijden en is overgeleverd van generatie op generatie. Daar zijn echter ook fouten ingeslopen, maar die kan de wetenschap er niet uithalen. Ik denk dat als men anders werkt, het wel degelijk mogelijk is te bewijzen hoe planten genezen. Om tot die tijd de hele natuurgeneeskunde maar tot kwakzalverij te verklaren, terwijl die de mensen wel duizenden jaren heeft gediend, vind ik bijzonder feitenvrij en schijnheilig.

Maar natuurgeneeskunde berust dus deels op traditionele kennis. Dat is op zich prima, maar het werkt wel in de hand dat mensen die zich ermee bezighouden, op andere vlakken van het leven de feiten ook vergeten. Als je je er echter van bewust bent, hoeft dat niet zo te zijn. Bovendien zijn er nog twee factoren die maken dat natuurlijke geneeskunde toch vaak resultaat heeft. Ten eerste is dat het feit dat alternatieve therapeuten over het algemeen veel meer tijd nemen voor hun patiënten en hun meer positieve aandacht geven. Er zijn uiteraard ook alternatieve therapeuten die mensen juist heel snel veroordelen, maar degenen die dat niet doen en die doorvragen naar de wortel van de klacht van hun patiënt, hebben vaak veel succes en dat is logisch: liefdevolle aandacht geneest pijn en verdriet en dat zijn heel diepe ziekmakers. Ten tweede helpt het doorvragen naar de allerdiepste oorzaak van een ziekte of andere klacht om die met wortel en al te genezen. Het is iets wat de reguliere geneeskunde helemaal níet doet en waar zij dan ook een belangrijk punt mist. Het doorvragen haalt immers feiten naar boven. Nog belangrijker: iets wat al duizenden jaren lang als feit vaststaat, is niet opeens kolder als het niet opnieuw in een modern laboratorium is bewezen! De moderne methode geneest niet echt en het ziek laten blijven van mensen is wat geld in het laatje brengt. De ziektekosten voor al die mensen die chronisch ziek zijn en uitkeringen en ladingen hulp krijgen, rijzen ondertussen wel de pan uit! Die kosten moeten allemaal opgehoest worden door de belastingbetaler.

 

De moderne geneeskunde en de wereld van belangen

Nu de reguliere medische wereld. Die acht zichzelf de elite op medisch gebied én de norm ook, net zoals de sociologen op het gebied van de maatschappij. Dat is alweer dat feitenvrije Wokedenken. Het is mijns inziens bovendien niet zo terecht, want de moderne medische wetenschap bestaat pas echt goed sinds een jaar of vijfhonderd geleden de eerste bacteriën werden ontdekt. Ik ben vóór wetenschap. Laten we dat voorop stellen, maar nog geen tweehonderd jaar geleden waren artsen totaal niet geliefd, omdat zij de mensen kwik gaven als geneesmiddel, aderlatingen deden en nog veel meer fraais wat mensen juist ziek maakte en hen niet zelden deed overlijden. Op grond van onderzoek uit het oude Griekenland door onder andere Hippocrates dachten ze namelijk dat ziektes in het bloed zaten. Als je het ‘zieke’ bloed eruit liet lopen, zouden mensen genezen, zo redeneerden reguliere artsen nog niet eens zolang geleden. Hippocrates zelf reisde 2500 jaar geleden het hele land door en deed overal onderzoek naar de oorzaak van ziektes en andere gezondheidsklachten. In die tijd waren er nog geen laboratoria met microscopen, maar toen en zelfs 4000 jaar geleden in het oude Egypte sneden artsen overleden mensen al open om te ontdekken wat hen ziek gemaakt had en ze konden toen zelfs al bepaalde (hersen)operaties doen. De huidige tweedeling in natuur- en reguliere geneeskunde is denkbeeldig.

Gaan we naar belangen. De farmaceutische industrie en de artsenwereld wilden in 2011 al absoluut niet dat ik mensen helemaal ging genezen. Zij waren panisch dat ze daardoor hun dikke baan zouden verliezen. Dat sloeg natuurlijk nergens op, want hoe snel denkt u dat ik in mijn eentje 7 miljard mensen kan genezen? En al ging ik mensen opleiden om óók genezingswerk te doen, dan nog zou het generaties lang duren om iedereen gezond te krijgen. Toch raceten ze als gekken om mij middels allerlei hooggeplaatste leugenaars waar ik niet tegenop kon in mijn eentje, zo erg voor schut te zetten dat mijn praktijk nog wel even bestond, maar niet meer tot bloei kon komen. Gewoon omdat ik veel mensen wél genezen kreeg. Dat deed ik door naar de feiten te kijken en daarbij niets over te slaan, zoals reguliere artsen doen. Daarom zeg ik dat het feitenvrije denken óók in de medische sector diep in de mensen gebakken zit. Zowel alternatieve therapeuten als artsen en farmaceuten geven alléén iets om hun eigen status, riánte inkomen en ego. De wereld van de belangen die bij het feitenvrije, corrupte denken hoort, zie u wel?

 

Aan het hoofd van de Wereldgezondheidsraad: dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Het allerhoogste hoofd van de medische sector is de WHO, de Wereldgezondheidsraad. Aan het hoofd daarvan staat sinds 2017 een Ethiopische oud-minister van Volksgezondheid, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tussen 1991 en 2018 was daar een communistisch schrikbewind aan de macht, waar hij dus minister was. Iets wat hem hard wordt verweten, is dat hij gegevens over een verschrikkelijke cholera-uitbraak tijdens zijn bewind achterhoudt. Verder was er tussen 2007 en 2018 een genocide op de mensen in Somalië, door het land van medicijnen af te sluiten. Ik heb twee bronnen die erover vertellen: hier en hier in de NY Times. En nog een stuk uit de Volkskrant, dat vindt dat hij ondemocratische politieke leiders erg behaagt. Het feit dat president Trump besloten heeft de VS uit de WHO te laten stappen en de dreigementen die hij vervolgens naar zijn hoofd kreeg over allerlei medicijnen die zijn land dan niet meer zou krijgen, zegt ook wel een en ander over de integriteit van Tedros Adhanom en diens liefde voor … feiten.

Ik moet heel eerlijk zeggen, alhoewel dat subjectief is, dat ik zijn aanpak van het Covid19-virus ook niet echt tof vind. Iedere keer zijn er weer andere adviezen die landen moeten opvolgen en het stikt de hele tijd van de roddels, waarvan je niet weet of ze waar zijn. Mondkapjes op – nee toch maar af. Anderhalve meter afstand houden – nee is toch niet nodig. Winkels open – winkels dicht. Hydroxychloroquine met zink gebruiken tegen corona – nee toch maar niet doen. Er is wel een tweede uitbraak – nee hoor, er is geen tweede uitbraak. Testen helpt wel – nee testen helpt niet. Ik las zelfs ergens in reguliere media nog wel dat bepaalde landen die in de eerste maanden een heel streng coronabeleid hadden, daar opdracht toe hadden gekregen en er geld voor hadden ontvangen van de WHO. Het bericht is uiteraard verdwenen nu ik het nodig heb, maar je leest me wat op een dag over dit virus.

Niet te vergeten ook nog dat het geen virus zou zijn, maar een exosoom. Dat is net zo’n bolletje als een virus, maar dan is het niet overdraagbaar op anderen en is het bedoeld om je cellen op te schonen van ‘gifstoffen’. Ik had gewoon heel graag willen weten of deze aanname klopt, maar je vindt er niets meer over. Als Tedros naar de feiten had gekeken in plaats van verwarring te zaaien, waren we misschien allang wel van dat vervelende virus af geweest. Uiteraard weet ik dat niet zeker, maar hij had toch in ieder geval meer duidelijkheid kunnen verschaffen over wat dat Covid19 nu wel en niet is. En dat is de derde eigenschap van het feitenvrije denken: overal een dikke wollen deken van vaagheid en onduidelijkheid overheen hangen, zodat niemand ooit de waarheid ontdekt over wat er nu eigenlijk gaande is. Zoiets doe je meestal niet als alles zuiver en eerlijk is. Dat is op dit moment mijn kijk op de zaken.

 

 

donations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow the news by Email

 

 

Natassa Vassiliou, MA

Anastasía (Natassa) Vassiliou analyses the news with her unique fresh insight. She studied Greek & French Literature, with minors in law ethics and teaching mother language plus specialisation in media psychology. 25 years in education & business trainings followed. 13 years in traditional medicine research and coaching & 2 years in the media. Natassa loves kids, Greece, coffee & nice people. Also cherries, apes, boeren, cooking & experts. No to Jeugdzorg, egoists, bonkers, dipshits & digital ID's. Proud Greek, Orthodox Christian and Mom of 2 Awesome Big Boys, she is sadly handicapped.

Feel free to give a nice reaction:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.