Feiten versus belangen in de medische wereld

Feiten versus belangen in de medische wereld

Lieve mensen, vandaag ga ik u laten zien hoe diep het omgekeerde feitenvrije denken van de Woke ook in de medische wereld verstrikt is. Dat warrige, gevoelsmatige voeldenken waar mijn website inmiddels over gaat. Daar schrijf ik over om met behulp van logisch denken en feiten aan te tonen dat de bijbehorende theorieën niet kloppen. Het is een slechte zaak dat we als mensheid niet meer in feiten mogen denken, omdat we dan gelijk uitgemaakt worden voor extreemrechts en als je in de medische wereld zit, voor charlatan. Jawel! Let u maar op, want ik bewijs het u vandaag.

Nog steeds vind ik het heel naar om het over het ‘linkse denken’ te hebben. Het is polariserend en als sociaaldenkend persoon ben ik zelf ook links. Toch is het wel de term die het meest gebezigd wordt om aan te geven dat men de feiten vergeet. Toen ik hiermee begon, vond ik dat er eerst meer discussie op academisch niveau moest komen om een goede Nederlandse naam te kunnen bedenken voor het Amerikaanse ‘Critical Social Justice’. Maar toen ik ging schrijven, zag ik steeds duidelijker dat het niet alleen gaat om antiracistische bewegingen en om de huidige politiek van steeds meer problemen creëren op letterlijk alle vlakken van het leven. Dit denken is de wortel van Jeugdzorg, van de hele overheid en zelfs in de medische wereld kom je het tegen. Op een iets andere manier en echt niet alleen maar in het alternatieve circuit. Ik doop deze manier van denken vanaf nu “feitenvrij denken“. Het mag ook met hoofdletters, maar zelf hou ik daar niet zo van. Feitenvrijheid is een woord dat daaruit ontstaat voor deze manier van in het leven staan. Slachtofferdenken is een naam die ook goed past. Corruptie. Nu ik een nieuw woord heb bedacht, mag ik vast in de Wikipedia 🙂 .

Het feitenvrije denken nu, deelt de mensheid op in twee groepen, zo wordt meestal gezegd: de elite en de geprivilegieerde, maar domme leken. Zelf zie ik er echter drie: je hebt ook nog het onderdrukte volk van slachtoffers. Dat zijn geen leken, want zij hebben kennis uit onderbuikgevoel en levenservaring volgens de Woke of feitenvrije denkers. Omdat dit denken begonnen is met antiracisme, laat ik het u vanuit die hoek zien. De elite bestaat dan uit degenen die sociologie gestudeerd hebben of iets anders in de trant van antropologie, psychologie, filosofie en meer zulke theoretische studies. De zogenaamde slachtoffers zijn gekleurde mensen, die volgens deze manier van denken gediscrimineerd zouden worden. In werkelijkheid valt dit enorm mee en is er zeer zeker geen geïnstitutionaliseerd racisme. Als deze mensen gediscrimineerd worden, is dat omdat ze onsympathiek zijn en niet vanwege hun kleur of hun afkomst. Omdat zij in een onderdrukte groep zitten, weten zij alles daarover, maar op school leren ze ook nog alles over de blanke – die zij denigrerend wit noemen! – mensen, die volgens hen zoveel privileges zouden hebben. Die laatsten zijn dan de domme leken, die alleen maar hun eigen sociale groep kennen. Volgens het feitenvrije denken hebben zij echter wel privileges en daarom dienen zij uit alle macht en vooral met corrupte en valse middelen bestreden te worden. Omdat dit geen realistisch wereldbeeld is, willen mensen die op deze manier denken, absoluut niets horen over feiten of onderzoek.

 

De alternatieve geneeskunde en traditionele kennis

Laten we nu eens kijken waar we dit feitenvrije denken op medisch gebied tegenkomen. Feitenvrij denken wordt op grote schaal gedaan in de alternatieve geneeskunde. Daar wordt immers heel veel met intuïtie geoefend en er wordt geprobeerd mensen te genezen van ziektes op gevoel. Waarom? Omdat de blokkades die zorgen dat mensen ziek blijven, bijzonder fijn zijn en er helaas maar weinig mensen zijn, die zulke fijne frequenties kunnen zien. Als je op gevoel probeert er beweging in te krijgen, lukt het best vaak om vooruitgang te boeken in iemands conditie. Ik heb er zelf onderzoek naar gedaan en dat werd beslist niet gewaardeerd. Redelijk wat alternatieve therapeuten waren niet blij met mijn onderzoek, omdat ze hun patiënten gewoon voorlogen over hun lang niet altijd even zuivere methodes. Omdat ik dat ontdekte en vertelde, is de alternatieve geneeskunde zo gezakt in populariteit. Dat is heel jammer en ik hoop dat dat nog rechtgezet wordt. Er is nog een reden waarom de alternatieve geneeskunde niet zo heel veel op heeft met feiten: op de een of andere manier is het kennelijk heel moeilijk om in een laboratorium aan te tonen dat bepaalde planten en kruiden of voedingsmiddelen een geneeskrachtige werking hebben. De kennis over deze kruiden dateert uit heel oude tijden en is overgeleverd van generatie op generatie. Daar zijn echter ook fouten ingeslopen, maar die kan de wetenschap er niet uithalen. Ik denk dat als men anders werkt, het wel degelijk mogelijk is te bewijzen hoe planten genezen. Om tot die tijd de hele natuurgeneeskunde maar tot kwakzalverij te verklaren, terwijl die de mensen wel duizenden jaren heeft gediend, vind ik bijzonder feitenvrij en schijnheilig.

Maar natuurgeneeskunde berust dus deels op traditionele kennis. Dat is op zich prima, maar het werkt wel in de hand dat mensen die zich ermee bezighouden, op andere vlakken van het leven de feiten ook vergeten. Als je je er echter van bewust bent, hoeft dat niet zo te zijn. Bovendien zijn er nog twee factoren die maken dat natuurlijke geneeskunde toch vaak resultaat heeft. Ten eerste is dat het feit dat alternatieve therapeuten over het algemeen veel meer tijd nemen voor hun patiënten en hun meer positieve aandacht geven. Er zijn uiteraard ook alternatieve therapeuten die mensen juist heel snel veroordelen, maar degenen die dat niet doen en die doorvragen naar de wortel van de klacht van hun patiënt, hebben vaak veel succes en dat is logisch: liefdevolle aandacht geneest pijn en verdriet en dat zijn heel diepe ziekmakers. Ten tweede helpt het doorvragen naar de allerdiepste oorzaak van een ziekte of andere klacht om die met wortel en al te genezen. Het is iets wat de reguliere geneeskunde helemaal níet doet en waar zij dan ook een belangrijk punt mist. Het doorvragen haalt immers feiten naar boven. Nog belangrijker: iets wat al duizenden jaren lang als feit vaststaat, is niet opeens kolder als het niet opnieuw in een modern laboratorium is bewezen! De moderne methode geneest niet echt en het ziek laten blijven van mensen is wat geld in het laatje brengt. De ziektekosten voor al die mensen die chronisch ziek zijn en uitkeringen en ladingen hulp krijgen, rijzen ondertussen wel de pan uit! Die kosten moeten allemaal opgehoest worden door de belastingbetaler.

 

De moderne geneeskunde en de wereld van belangen

Nu de reguliere medische wereld. Die acht zichzelf de elite op medisch gebied én de norm ook, net zoals de sociologen op het gebied van de maatschappij. Dat is alweer dat feitenvrije Wokedenken. Het is mijns inziens bovendien niet zo terecht, want de moderne medische wetenschap bestaat pas echt goed sinds een jaar of vijfhonderd geleden de eerste bacteriën werden ontdekt. Ik ben vóór wetenschap. Laten we dat voorop stellen, maar nog geen tweehonderd jaar geleden waren artsen totaal niet geliefd, omdat zij de mensen kwik gaven als geneesmiddel, aderlatingen deden en nog veel meer fraais wat mensen juist ziek maakte en hen niet zelden deed overlijden. Op grond van onderzoek uit het oude Griekenland door onder andere Hippocrates dachten ze namelijk dat ziektes in het bloed zaten. Als je het ‘zieke’ bloed eruit liet lopen, zouden mensen genezen, zo redeneerden reguliere artsen nog niet eens zolang geleden. Hippocrates zelf reisde 2500 jaar geleden het hele land door en deed overal onderzoek naar de oorzaak van ziektes en andere gezondheidsklachten. In die tijd waren er nog geen laboratoria met microscopen, maar toen en zelfs 4000 jaar geleden in het oude Egypte sneden artsen overleden mensen al open om te ontdekken wat hen ziek gemaakt had en ze konden toen zelfs al bepaalde (hersen)operaties doen. De huidige tweedeling in natuur- en reguliere geneeskunde is denkbeeldig.

Gaan we naar belangen. Toen ik zelf naar medische maatstaven onherstelbaar ziek werd van MS en de ziekte van Lyme, waarbij ik ook nog een dubbele hernia had en diabetes, ging het pijlsnel bergafwaarts met me. Ik ben echter alleenstaand moeder en mijn kinderen konden nergens heen, mocht ik overlijden. De meeste mensen zouden gedacht hebben: ik kan hier toch niets aan doen, dus laat me maar gaan. Dat zouden ze zeker gedaan hebben als ze mijn pijn gevoeld hadden, maar ik sta anders in het leven. Mijn geloof dat ieder probleem een oplossing heeft, is onwrikbaar en mijn geloof in God ook. Bovendien behoor ik tot de weinige mensen die blokkades die mensen ziek maken en houden, wél kunnen zien en had ik daarmee dus een stuk gereedschap in handen om vooruitgang te boeken in mijn toestand. Daarnaast bezat ik altijd al een grappig talent, waardoor ik in woordenboeken altijd direct het juiste woord eruit haal om iets te vertalen. Dat talent werkte eveneens op het gebied van natuurlijke medicijnen, waardoor ik nu twee gereedschappen had. Die hebben mij gered van de dood en een heleboel andere mensen ook, want toen ik ontdekte dat ik daar ook anderen mee kon genezen – nadat ik geen talencentrum meer kon runnen in mijn zieke toestand, maakte ik daar mijn beroep van. Gaandeweg ontdekte ik dat bijna alles wat ik deed, kennis uit het hele oude Griekenland was. Veel ouder nog dan Hippocrates.

Wat was er aan de hand? Ik begin bij mijn eigen situatie. Ten eerste wilde de ISS, die mij als kind bij mijn ouders had weggestolen en in een satanistisch covent had opgesloten, niet dat ik trauma’s ging verwerken. Op een dag zou ik dan immers bij de feiten aankomen van wat zij met mij, mijn ouders, mijn levenspartner en mijn kinderen hadden uitgespookt achter mijn rug om. Ik zou de hersenbeschadigingen ontdekken, veroorzaakt doordat mijn pleeg”ouders” me meermalen keihard van de trap hadden gegooid als klein hummeltje. Die en jarenlange incest hebben me ziek gemaakt. Zodra ik dát zou ontdekken, zou ik genezen, wat zij absoluut niet wilden omdat het hun schuld allemaal is. Er zat echter nog een groter belang achter en dat is dat diezelfde ISS, maar ook de kwakzalverij (die een simpele vereniging is en geen overheidsinstantie zoals veel mensen denken!), de farmaceutische industrie en de artsenwereld absoluut niet wilden dat ik mensen helemaal ging genezen. Zij waren panisch dat ze daardoor hun dikke baan zouden verliezen. Dat sloeg natuurlijk nergens op, want hoe snel denkt u dat ik in mijn eentje 7 miljard mensen kan genezen? En al ging ik mensen opleiden om óók genezingswerk te doen, dan nog zou het generaties lang duren om iedereen gezond te krijgen. Daarom zeg ik dat het feitenvrije denken óók in de medische sector diep in de mensen gebakken zit. Zowel alternatieve therapeuten als artsen en farmaceuten geven alléén iets om hun eigen status, riánte inkomen en ego. De wereld van de belangen die bij het feitenvrije, corrupte denken hoort, zie u wel?

 

Aan het hoofd van de Wereldgezondheidsraad: dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Het allerhoogste hoofd van de medische sector is de WHO, de Wereldgezondheidsraad. Aan het hoofd daarvan staat sinds 2017 een Ethiopische oud-minister van Volksgezondheid, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tussen 1991 en 2018 was daar een communistisch schrikbewind aan de macht, waar hij dus minister was. Iets wat hem hard wordt verweten, is dat hij gegevens over een verschrikkelijke cholera-uitbraak tijdens zijn bewind achterhoudt. Verder was er tussen 2007 en 2018 een genocide op de mensen in Somalië, door het land van medicijnen af te sluiten. Ik heb twee bronnen die erover vertellen: hier en hier in de NY Times. En nog een stuk uit de Volkskrant, dat vindt dat hij ondemocratische politieke leiders erg behaagt. Het feit dat president Trump besloten heeft de VS uit de WHO te laten stappen en de dreigementen die hij vervolgens naar zijn hoofd kreeg over allerlei medicijnen die zijn land dan niet meer zou krijgen, zegt ook wel een en ander over de integriteit van Tedros Adhanom.

Ik moet heel eerlijk zeggen, alhoewel dat subjectief is, dat ik zijn aanpak van het Covid19-virus ook niet echt tof vind. Iedere keer zijn er weer andere adviezen die landen moeten opvolgen en het stikt de hele tijd van de roddels, waarvan je niet weet of ze waar zijn. Mondkapjes op – nee toch maar af. Anderhalve meter afstand houden – nee is toch niet nodig. Winkels open – winkels dicht. Hydroxychloroquine met zink gebruiken tegen corona – nee toch maar niet doen. Er is wel een tweede uitbraak – nee hoor, er is geen tweede uitbraak. Testen helpt wel – nee testen helpt niet. Ik las zelfs ergens in reguliere media nog wel dat bepaalde landen, die een heel streng coronabeleid hadden in de eerste maanden daar opdracht toe hadden gekregen en er geld voor hadden ontvangen van de WHO. Het bericht is uiteraard verdwenen nu ik het nodig heb, maar je leest me wat op een dag over dit virus. Niet te vergeten ook nog dat het geen virus zou zijn, maar een exosoom. Dat is net zo’n bolletje als een virus, maar dan is het niet overdraagbaar op anderen en is het bedoeld om je cellen op te schonen van ‘gifstoffen’. Als Tedros goed leiding had gegeven in plaats van verwarring te zaaien, waren we misschien allang wel van dat vervelende virus af geweest. Uiteraard weet ik dat niet zeker, maar hij had toch in ieder geval meer duidelijkheid kunnen verschaffen over wat dat Covid19 nu wel en niet is. En dat is de derde eigenschap van het feitenvrije denken: overal een dikke wollen deken van vaagheid en onduidelijkheid overheen hangen, zodat niemand ooit de waarheid ontdekt over wat er nu eigenlijk gaande is. Zoiets doe je meestal niet als alles zuiver en eerlijk is.

 

Kunnen we dan toch genezen van ernstige ziektes en stoornissen?

Op alleen de moderne, reguliere manier genéés je ziektes niet. Daarvoor moet je namelijk helemaal naar de allerdiepste bodem ervan gaan en om dat überhaupt te kunnen, moet je fijne frequenties kunnen zien. Helderziendheid is wel degelijk feitelijk aangetoond en er zijn objectieve tests voor, die door ziektekostenverzekeringen worden geaccepteerd. U moest eens weten hoe vaak ik heb samengewerkt met anderen die ook helderziend waren. Er is echter nog iets nodig om mensen écht te kunnen genezen en dat is engelengeduld en liefde voor de mensen, dieren of planten die je geneest. De fijne blokkades verdwijnen echt niet zomaar als je je er even op concentreert. Ze zitten vaak heel diep verbreid in de mensen en verbinden vaak ook nog mensen aan elkaar. Dat moet je allemaal uit de knoop halen met eindeloos geduld om patiënten te genezen. En dan nog trauma’s genezen en negatieve mensen uit hun leven zien te weren, wat enorm zwaar werk is. Doe je al dat werk niet, dan blijven ze ziek worden. Van hetzelfde, maar soms ook van andere aandoeningen.

De fijne blokkades die je ziet, zijn lokale overschotten aan chemische stoffen. Die kunnen er gekomen zijn door een ongeluk of val, door een hevige shock of doordat mensen een negatieve instelling hebben en die stoffen vasthouden. Als je de hele dag boos, jaloers of wrokkig of angstig loopt te frutten, maak je jezelf ziek door jezelf letterlijk te vergiftigen. Kwik, chloor, natrium, fluor en koolstof zijn de stoffen die je dan te veel vasthoudt of waar je juist een tekort aan krijgt door al dat gemekker binnenin je. Veel mensen denken dat het een probleem is dat die stoffen in voeding (en vaccins) zitten, maar hier heeft de wetenschap gelijk: het is op zichzelf geen probleem. Zolang je zelf die stoffen maar niet vasthoudt. Dit had ik heel graag in een laboratorium willen uitzoeken met medische wetenschappers, maar helaas wilden die het liever niet weten. Ik kan daarom empirisch zeggen dat mijn stelling klopt, maar niet echt helemaal wetenschappelijk. Ondertussen weet iedereen wel dat het slecht voor je gezondheid is om jezelf op te naaien, te stressen en wraakzuchtig, jaloers of boos te blijven. Dat het veel gezonder is om positief, aardig, dankbaar en bescheiden te zijn.

Het feitenvrije denken kan eigenlijk beter aangepakt worden door de mensen die dat doen met feiten te confronteren, dan door mensen van ziektes te genezen. Het is bovendien megazwaar werk, waar ik geen energie meer voor heb. Ik ga daarom fijn door met het schrijven van nuttige en op wetenschap gebaseerde stukken over alle sectoren in de maatschappij die feitenvrij denken, over wat dat met het leven doet en hoe het anders kan. Op het gebied van sociologie, politicologie en andere alfawetenschappen kun je wél verderkomen met wetenschappelijke feiten destilleren door een logisch denkproces.

 

 

© Natassa Vassiliou

 

Follow the news by Email

 

Please feel free to give a nice reaction

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.