puzzle

Overal waar je iets zoekt wat George Soros denkt, vindt of gedaan heeft, krijg je eerst een hele tijd te zien wat hij níet gedacht, gevonden of gedaan heeft. Ook als je het boek van zijn held Karl Popper leest, weet je na uren worstelen nog steeds meer over wat de man níet wilde en waar hij op tegen was dan wat hij nu wél wilde. De enige website waar ik in een paar zinnen vond wat hij nou eigenlijk wil met die idee van een open samenleving, was de Wikipedia. Tezamen met een enorme bult aan informatie van Popper begrijp ik het nu en begrijp ik ook wat er fout aan is. Soros hoort immers bij de mensen die in Woke geloven, in anti-racisme, in ongelijkheid in de samenleving en in pedofilie. Dat moet volgens hem állemaal rechtgetrokken worden, ook al ís het dat allang en ik kom vandaag vertellen wat ik ontdekt heb. Had het in het Engels willen doen, maar daarvoor heb ik de energie niet. Dutch it is! Geschreven op 28-09-2020.

 

Onnavolgbare methodes

Eigenlijk ben ik nog helemaal niet bijgekomen van alle werk van gisteren, maar als ik het nu niet opschrijf, ben ik het morgen kwijt. Mijn geheugen maakt nog altijd van die sprongetjes, die ik ook echt voel. Tsjoep! doet mijn brein dan en hup is alles waar ik mee bezig was, opeens verdwenen. Voordat dat nu weer gebeurt, schrijf ik alles in ieder geval nu op. En dat, dat is dus voorspellen. George Soros gelooft daar niet in, tenminste niet op het gebied van het vermeerderen van zijn vermogen. Als hij echt een goede mens was, zou hij anderen opleiden om ook zo goed op de aandelenmarkt te worden als hij. Dat gunt hij anderen echter niet en bovendien heeft hij het steeds over alchemie: The alchemy of finance bijvoorbeeld. Het kan maar zo zijn dat hij onzuivere dingen doet en in ieder geval vind ik het nogal egocentrisch om altijd en eeuwig te moeten en zullen profiteren van ieder stukje pech van een ander, zodat hij vooruit gaat en de ander achteruit.

Karl Popper was van mening dat sociaal gedrag, dus gedrag van mensen die nadenken en van alles doen, niet voorspelbaar is. De meeste intellectuelen in zijn tijd waren van mening dat dat wél kon en vielen hem daarop aan. Hij probeerde zich voor te stellen hoe een ideale samenleving, die ook daadwerkelijk zou kunnen bestaan én overleven, eruit zou zien en hield er allerlei theorieën op na. Zo vond hij dat een theorie alleen maar waar is als die weerlegd kan worden, zoals ik in het vorige artikel al schreef. Dus de theorie dat alle koeien zwartwit zijn, wordt bewezen op het moment dat iemand een bruinwitte koe ziet. Daarmee wees hij alle wetenschappelijke manieren van denken af, zoals het verzamelen van bewijs om een theorie vast te stellen en het logisch denkvermogen. Hij stelde dat er naast wetenschap andere methoden zijn om de waarheid te achterhalen en dat was dan dat weerleggen en verder intuïtie en levenservaring. Ziet u het? De Woke is hier geboren.

 

Een heleboel filosofen

Allemaal theorieën heb ik voorbij zien komen in Poppers boek The Open Society And Its Enemies. Hij begon met Aristoteles en Plato die beiden geloofden dat er een heersende aristocratie nodig was, want besturen was geen betaald werk en je kon daarom niet tot de werkende klasse behoren als je bestuurder was. Dan moest je geld hébben. Zij vonden ook dat buitenlanders of mensen uit andere steden geen burgerrechten moesten hebben en slaven ook niet. Dat vond Popper maar waardeloos en dat in een tijd waarin de Atheense democratie net begonnen was met Pericles aan het roer. Nu woonde Aristoteles helemaal in Chalkidikí, 600 kilometer bij Athene vandaan, maar toch. Aristoteles vond verder dat je, om de waarheid ergens over te kennen, de essentie ervan moest weten. Dat was een mengsel van bewijzen vinden en intuïtief aanvoelen of begrijpen. Er zijn van die dingen in het leven die iedereen gewoon weet, zei hij, en die hoef je niet weer te bewijzen. Iedereen weet bijvoorbeeld wat een hond is of een schildpad.

 

 Natassa News is een onafhankelijke medicinale en anti-misbruikgerichte nieuwswebsite, die volledig draait op donaties. Zonder uw bijdrage kan dit platform geen dag bestaan. Natassa Vassiliou vecht met haar unieke frisse blik en enorm grote kennis van hoe je van ziektes en trauma’s geneest, heel hard en uiterst effectief voor een betere wereld. Heel veel dank voor de donaties die binnenkomen. Help Natassa News echter blijven bestaan en steun Natassa met een eenmalige of beter nog maandelijkse donatie. Zo kunt u doneren:

Via WhyDonate:

 

Dan kreeg je Hegel en daar had Popper een enorme hekel aan. Hegel was een Duitse idealist en hij geloofde in dialectiek: door middel van tegenstellingen vind je uiteindelijk de waarheid. Iemand doet iets, een ander reageert daarop enzovoort. Uiteindelijk kom je dan bij de Geest, het Absolute [weten]. Hij vond dat je de werkelijkheid moest observeren en en er logisch over nadenken, terwijl Popper vond dat je iemands theorie moest weerleggen en via intuïtie van alles te weten komen. Aangekomen bij Marx vond Popper dat die het goed bedoeld had, maar verkeerd uitgewerkt. Hij was in zijn communistische voortheorie immers de economie vergeten mee te nemen. Ook zag Marx dat mensen vanuit hun eigenbelang allerlei stiekeme lelijke dingen deden en complotten uitvoerden. Popper vond dat een complot eigenlijk altijd wel moet mislukken, omdat een complot uitgevoerd moet worden in de sociale omgeving, waar mensen op allerlei onverwachte manieren reageren. Waar Popper ook een hekel aan had, dat was aan stammen of clans. Hij vond dat alles open moest zijn en dat mensen zichzelf niet moesten opsluiten in de bubbel van een sociale groep, om het in eigentijdse taal te vertellen. Bovendien dacht hij dat als die arbeiders de bourgeoisie op een dag verslagen zouden hebben, er dan wel weer een nieuw systeem van uitbuiting zou komen.

Om te snappen wat zo’n open samenleving nou echt helemaal is, besloot ik na een tijdje maar eens te kijken naar alles wat Popper tegenstond:

  • autoritaire regimes
  • Plato en zijn heersende aristocratie
  • stammen of clans en sowieso hield hij niet zo van sociale omgang met mensen
  • Einstein en zijn idee dat je kritiek op zijn uitvinding kon hebben en dat die dan door iets anders vervangen zou worden
  • Hegel en zijn vierkante logica

 

Waar hield Popper nu wél van?

  • democratie
  • intuïtie en levenservaring als pijler voor de waarheid
  • dat zijn theorie voor eeuwig zou bestaan
  • dat alles ‘open’ was, maar wat betekende dat nou?

 

Dus wat is een open samenleving en willen we dat?

Wat is nou een open samenleving? Ik citeer de Wikipedia en zet netjes een link. Een open samenleving is een samenleving, waarin geen eeuwige waarden worden aangehangen en er dus ook geen tegenideeën kunnen ontstaan. Ziet u wel hoe hij probeert de dialectische idee uit het oude Griekenland die Hegel aanhing, te omzeilen? Hij wilde namelijk geen kritiek op zijn ideeën, maar wel dat die weerlegbaar zouden zijn: dat zou ze immers versterken in zijn manier van denken. En dus … mag je in een open samenleving openlijk kritiek uiten op instituties en machtsstructuren en wel zonder repressailles. Je kunt namelijk wetten, gewoontes en instituties wel corrigeren in een open samenleving. Onderwijs is niet beïnvloed door indoctrinatie en deze samenleving kan natuurlijkerwijs gedijen zonder staatstoezicht. Geen totalitaire regering en geen starre structuren, zoals in het absolutisme. En dan komt het: een samenleving waarin geen plek is voor weerlegging of falsificatie, is totalitair volgens Popper. Marxistische samenlevingen zijn daarom wél totalitair.

Wat ik ervan denk: een open samenleving wordt óók totalitair. Iedere weerlegging zet het systeem immers steviger in het zadel! Ik vind dit een soort van pragmatische democratie. Niet omdat je in democratie gelooft, dus dat het volk stemt op wie er mag regeren en meepraat in het forum of de agorá, maar omdat die democratie zichzelf in stand houdt. Popper kon gewoon niet tegen kritiek en wilde geen ongelijk krijgen en nu zitten wij met zijn ideeën opgescheept. Wat we in de praktijk zien in onze samenleving, die behoorlijk open is, is dat het systeem nog wel vaster lijkt te zitten dan het ooit gezeten heeft in de geschiedenis. Iedere kritiek wordt aangenomen, dan komt er een heel kleine verbetering, waardoor de politicus in kwestie nóg meer macht krijgt – want hij heeft een keer iets goeds gedaan – en dan gaat de regering weer verder met het stukmaken van de cultuur en alles wat het leven mooi maakt.

Kunnen ze niets met de kritiek, dan keren ze die eenvoudigweg de rug toe en doen ze net alsof ze die niet gehoord hebben. In een samenleving gebaseerd op het niet mogen hebben van sociale groepen, omdat iedereen met iedereen moet omgaan, kan geen cultuur bestaan. En cultuur is dat wat je rug recht houdt, het is je wortel. Die clans en stammen dus! Zonder cultuur ben je een speelbal van de macht en krijg je toch een totalitair regime. Dat is wat er nu aan het gebeuren is in alle westerse samenlevingen en 80% van de mensen heeft het absoluut niet door. Dit is waarom George Soros en zijn ideeën zo gevaarlijk zijn. Hij gaat uit van eigenbelang, híj is degene die de maatschappij stuurt vanuit zijn spookkasteel bij New York en niemand die het door heeft. Ja, president Trump en die wordt de mond gesnoerd.

Misschien nog even wat ik denk dat er moet gebeuren voor verbetering. De cultuur moet terugkomen, ook Zwarte Piet dus en de middeleeuwen, de oudheid en alles. We moeten weer allemaal leren over de Grieken en de Romeinen, want dat hoort bij ieders opvoeding als de bakermat van onze cultuur. We moeten weer wetenschappelijk gaan denken, andere meningen dan die van die wazige Woke van Popper moeten weer toegelaten worden en zelfs toegejuicht en incapabele mensen moeten uit hun functie gezet worden en vervangen door mensen die het werk wél kunnen doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Anastasía Vassiliou, MA

Anastasía (Natassa) Vassiliou, born in Athens, obtained a Master's degree in Greek & French Literature and studied music in Thessaloniki, Greece. She speaks 7+ languages. Natassa ran a successful business in in-company trainings when she suddenly got paralysed. Out of love for her children she found out how to cure all diseases and healed many patients including herself. Nowadays she runs news website Untold Times, where she shares world news and gives fantastic analyses about hot topics.

Feel free to give a nice reaction:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.