You are currently viewing God in uw huis en in uw hart

God in uw huis en in uw hart

Deze dagen heb ik nóg weer eens diep nagedacht. Kwaad was ik, woedend en terecht, omdat mijn website maar niet gelezen wil worden. Daarom heb ik besloten dat ik minder nieuwsartikelen ga schrijven en minder ‘normale’ columns, maar meer theologische stukken. Niks stichtelijks, geen Jezusgeroep of Mariagekte, maar eerlijke stukken om te herontdekken wie God eigenlijk is en om het echte verhaal van Jezus en zijn gezin voor eens en voor altijd terug te halen. Ik ga de kracht, de pracht en de puurheid van het christendom laten zien.

 

Het ontstaan van het christendom

Zoals ik al vaker vertelde, is de christelijke kerk niet in Rome ontstaan, zoals jullie verteld wordt. Nee, in de oudheid was Griekenland nog zo ongeveer intact en dat strekte zich uit tot het noorden van Syrië en Libanon, vlakbij Israël. De Grieken waren de eersten die het christendom aannamen als hun godsdienst, samen met de Assyriërs. Uiteraard waren er toen geen Turken daar: die woonden gewoon nog in hun eigen gebieden, namelijk de huidige landen Kazachstan, Turkestan, Turkmenië, Oezbekistan en dan tot aan Mongolië. In Klein-Azië woonden gewoon Grieken, want dat hoort bij Griekenland. Zíj waren de eersten die christelijk werden en daarná pas een aantal mensen in Rome. Die kwamen uit Israël en omgeving om de eerste kerk daar te stichten.

Hoe de Roomse kerk zo vervreemd is van de leer van Christus, was ook nog niets om uit te zoeken. In het begin was het christendom in het westen ook nog gewoon orthodox. De apostel Petrus was de eerste “paus”, dat wil zeggen: de bisschop van Rome. Het hoofd van de kerk is immers Jezus en alle bisschoppen stonden op gelijke hoogte met elkaar. Petrus was dus geenszins het hoofd van de kerk. Hoe dat gebeurd is … Als eerste zie ik dat ná Petrus Linus bisschop van Rome werd. Hier is een interessante discussie over de eerste paar pausen, waaruit duidelijk blijkt dat zij niet het hoofd van de kerk waren. Als je dat wél bent, kun je immers ook aan de inhoud van het geloof tornen en dat was en is niet de bedoeling. Dat hebben de pausen echter wel gedaan.

 

Het afwijken van de leer van Jezus door de westelijke kerk

Het schisma tussen de katholieke en orthodoxe kerk is er hoofdzakelijk gekomen, omdat de bisschop van Rome zichzelf boven God ging stellen, wereldlijke macht kreeg – om bijvoorbeeld koningen en keizers te kronen – en zichzelf arrogant en wel toch ging beschouwen als het hoofd van de kerk. Omdat katholieken tegenwoordig geleerd wordt dat dat ‘normaal’ zou zijn, is er heel moeilijk informatie te vinden over wanneer deze fout er ingeslopen is. Na Petrus, Linus en nog een paar eerste bisschoppen van Rome in ieder geval, want in de eerste twee eeuwen na Christus was er nog controle op de kerk door een aantal intellectuelen. In de vierde eeuw hadden we de Romein Augustinus, die bisschop was in het huidige Annaba in het noordoosten van Algerije, toen Romeins gebied. In de Wikipedia kunt u zien dat die al behoorlijk ver van de originele leer van Jezus af stond.

Zo staat Augustinus bijvoorbeeld aan de wieg van dat idiote idee dat we als mensen zondig geboren zouden zijn en de verlossing van Jezus of God hard nodig hebben: de westerse idee van verlossing. Dat heeft Jezus nooit gezegd of bedoeld en dat maakt ook geen deel uit van het christendom. Het is allemaal arrogantie en ego van de Europeanen, die niets begrepen hebben van het hele christendom. Het hele punt waar álles om draait, is nu juist dat je niet schuldig bent aan zonde. Het kan gebeuren dat je afdwaalt in het leven en je bent vrij om je leven zo in te richten dat je denkt dat het goed is. Je mag vervolgens léren of je daar wel of geen gelijk in had. Maar wil je terug naar God en wil je graag die Heilige Geest toch weer in je hart hebben wonen, omdat dat gewoon heel fijn is, dan moet je verlost worden van het kwaad waar je in geweest bent. Als je bij God weggaat, kom je immers bij de satanisten. Vandaag de dag is het streng verboden dat te zeggen, maar het is gewoon de waarheid. Satanisten hebben de akelige gewoonte om aan je te blijven plakken, als je van ze weg wilt en het loskomen daarvan, heet in de kerkse taal verlossing.

 

Tweeduizend jaar geleden waren man en vrouw gelijkwaardig

Op dergelijke manieren zijn ook de ideeën van ongelijkheid van de vrouw ten opzichte van de man en dat Jezus voor onze zonden gestorven zouden zijn, in de boeken van het christendom gekomen. En het verplichte celibaat van sommige orthodoxe en alle katholieke priesters, met alle gevolgen van dien van ernstig kindermisbruik in de kerk. In de echte kerk gaat het erom dat God met Zijn-Haar Heilige Geest in de mens woont. Dan voel je God binnenin je, weet je 100% zeker dat Ze bestaan en heb je ook een gezegend leven. Dat is het punt van het christendom. In deze eerste eeuwen van het christendom waren priesters, bisschoppen enzovoort nog gewoon getrouwd. Er waren ook vrouwelijke. Hier in het boek 1 Timotheüs 3 vers 1-13 staat wat Paulus vindt van hoe een kerkleider hoort te zijn. Ik kan het stukje waar hij het over vrouwelijke bisschoppen heeft, niet meer terugvinden, maar hij noemt in één van zijn brieven een aantal namen van bisschoppen en één ervan heette Julia. Dat was bepaald geen man! Even in het Engels, want je mag tegenwoordig zelfs niet meer een stukje uit de bijbel kopiëren (met een link erbij uiteraard):

 

1Ti 3:1-13 KJV – 1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. 2 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach; 3 Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre; but patient, not a brawler, not covetous; 4 One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity; 5 (For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God?) 6 Not a novice, lest being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil.
7 Moreover he must have a good report of them which are without; lest he fall into reproach and the snare of the devil. 8 Likewise must the deacons be grave, not doubletongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre; 9 Holding the mystery of the faith in a pure conscience. 10 And let these also first be proved; then let them use the office of a deacon, being found blameless.
11 Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. 12 Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. 13 For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree, and great boldness in the faith which is in Christ Jesus.

 

De haat tegen en de onderdrukking van vrouwen in de kerk is er deels ook in de orthodoxe kerk gekomen. Paulus vertelde dat de man het hoofd van het gezin is, net als Christus het hoofd van de kerk is, maar hij bedoelde daarmee dat de man de vrouw beschermt. Niet dat hij de baas is, want dat wás ook niet zo in zijn tijd. Nú zijn we danig in de war over wat een vrouw eigenlijk is en wat een man is. We zitten nú te prutsten met allemaal getraumatiseerde en verdrietige mensen, die geen man of vrouw meer willen zijn en zich laten ombouwen. Met anderen die helemáál geen geslacht meer willen hebben en zichzelf als onzijdig beschouwen. Ik vind dat vreselijk voor die mensen en dat vindt ieder weldenkend mens. Nooit zou ik ze discrimineren of anders behandelen, maar ik laat ook niet toe dat ze vanuit hun eigen trauma míjn kinderen of die van u gek maken dat zij óók van geslacht moeten veranderen. Iedereen is vrij om te doen wat hij of zij wil, totdat iemand anders er last van heeft.

 

Moeder God en de satanisten

Toen ik ontdekte dat de satanisten, die tegenwoordig de wereld beheersen of u het nou leuk vindt of niet, Moeder God gevangen hielden en mij Haar rol lieten spelen, was ik verbijsterd. Het is niet zo dat Moeder God weg is, maar zij zorgen ervoor dat wij Haar niet kunnen bereiken. Vóór het christendom waren er immers de goden van de Olympus en eenzelfde stel goden had je overal in Europa tot in India aan toe. Aan het hoofd daarvan stonden Brahman en Saraswati, of Zeus en Hera, of Jupiter en Juno of Odin en Frigga: een Vader God en een Moeder God. Dat is ook hoe het in werkelijkheid is, want man en vrouw zijn dan wel niet hetzelfde, maar wel gelijkwaardig. Zo ook God! We hebben de laatste 2000 jaar geleefd in een wereld, waarin de man alleen de baas was (behalve deels in het Indiase hindoeïsme) en dat heeft ons geen goed gedaan. Man en vrouw zijn sámen de baas en staan ook samen aan het hoofd van hun gezin. Met allebei hun eigen takenpakket.

ikonostasi
Kandili, het orthodoxe Godslichtje

Nu de satanisten niet zo héél veel meer met mij kunnen en ook al geen Satan meer hebben – daar moest George Soros voor spelen en dat terwijl de échte Satan een vrouw is – stort hun macht langzaam in. Dat is ook de bedoeling uiteraard. Nu Vader en Moeder God en ook het licht zelf dat het leven is en dus God – dat is eigenlijk de Heilige Geest – nog moeilijk bereikbaar zijn, helpt dat kandili, dat godslichtje waar ik het altijd over heb. Hier rechts weer even, vooral niet te bestellen bij Griekse winkels. Er zijn er inmiddels wel 20 in Nederland, maar niet één verkoopt kerkartikelen.

Dat wordt dus lontjes en lonthoudertjes op Amazon kopen en in een glaasje met water en een vingerdikke laag olijfolie zetten. Paar ikonen erbij van Jezus (niet aan het kruis!) en Panayía (Moeder God) en klaar. U kunt ze ook gewoon printen en in een lijstje doen. Als u ook heiligen wilt, neem dan orthodoxe of hou het bij de engelen, zoals Michael of Gabriël. In de katholieke kerk vindt men zelfs moeder Theresa die in de kinderhandel zat en een enorm hypocriet secreet was, “heilig” namelijk. Persoonlijk heb ik zo iemand liever niet in huis.

 

God in uw huis en in uw hart

Als u dat doet, hebt u feitelijk God in uw huis: u hebt een plek voor Hem en Haar gecreëerd om in te wonen. Ik vertelde al eerder dat orthodoxe christenen geloven in een levende God, die hier en nu aanwezig is. Met dat godslichtje kunt u ook door het hele huis gaan om het te zuiveren of u kunt dat met mirre (frankincense) doen, ook wel kerkwierook geheten. Niet met salie, daar heb ik al zo vaak over gezeurd. Dat lost de negativiteit gewoon niet op en als u pech hebt, wordt die er nog groter door ook. Dat wilt u toch niet? Als u wilt weten wie God is en Hen wilt ervaren, gebruikt u (kerk)wierook en geen salie. Of – zelf weten – voor mijn part helemaal geen wierook 🙂 .

De westerse kerk is ineengeklapt, omdat de mensen God er niet ervoeren. Ik heb Ze nog nooit gevoeld in welke kerk in Europa ook. Ook niet in een moskee of tempel van een andere godsdienst. Alleen maar leegte, maar in een oosterse kerk meteen en ook in een synagoge trouwens. Als u God ervaart met Zijn en Haar eeuwige en onvoorwaardelijke liefde, durft u God misschien ook wel weer in uw leven toe te laten. We nemen de kerk dan weer fijn mee naar de tijd waarin die ontstaan is en vervangen moeder Maria ook officieel weer met Moeder God en klaar. Dan is het leven weer compleet. U kunt het kandili aanzetten en dan aan God vragen of Ze weer in u willen komen wonen. Er zijn speciale gebeden voor, maar uw eigen woorden of het Onze Vader doen ook prima dienst. U gaat dan wel merken dat er aan u gewerkt wordt van boven: de verlossing, weet u nog?

 

Aramese kerkmuziek

Ik heb prachtige muziek voor u in het Aramees. Men zegt dat Jezus die taal gesproken zou hebben, maar ik geloof daar niets van. Joden spreken toch Hebreeuws? Ze zullen wel Aramees gekend hebben misschien en zeker een mondje Latijn, vanwege hun Romeinse overheersers, maar een onderdrukt volk vergeet zijn taal niet zo snel. Toch is Aramees een taal die nauw verwant is aan het Hebreeuws en één van de eerste talen van het christendom. Om u goed kennis te laten maken met de orthodoxe kerk denk ik dat stap 1 is dat u het voelt. Daarom dit concert van die schat van een Assyrische priester Serafim bit-Khaibi in de Aramese taal op een festival ergens. U kunt er zolang naar luisteren als u wilt.

 

 

 


donate-to-natassa-news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow the news by Email

 

Spread the love:

Please feel free to give a nice reaction

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.