God is niet boos op ons

God is niet boos op ons

Mensen die afhaken van het geloof, doen dat maar al te vaak omdat ze de God van het christendom zo boos vinden. Ze willen graag juist goed gevonden worden zoals ze zijn en niet boos toegesproken worden door een dominee of pastoor met een donderpreek. Groot gelijk en daarom kom ik geweldig nieuws vertellen.

Ik had het al wel eerder verteld, maar zoiets kun je onmogelijk te vaak zeggen: God is niet boos op ons! Wij mensen zijn niet zondig geboren en al hebben we slechte dingen gedaan, dan nog staat onze naam in Zijn en Haar hand geschreven en houden Vader en Moeder God van ons. Ik hou het voor het gemak op Vader God en Hij vandaag, maar maak er voor uzelf gerust Zij van. Ze zijn met z’n tweeën. Ik kan alleen met Vader God praten en kan alleen Hem zien, maar toen ik hen eindelijk bereikt had na een leven lang door de duisternis wankelen, nam Moeder God me gelijk stijf in Haar armen. Ik denk dat dat wel het mooiste was dat ik ooit meegemaakt heb na een liefdeloos leven vol haat, afwijzing, negeerd worden en misbruik.

Soms hoor of zie ik wel eens mensen discussiëren over wie God eigenlijk is. Is Hij alles, dus zowel goed en kwaad, of is Hij alleen het goede? Mensen die het eerste denken, geloven dat we expres door Hem in een boze wereld vol met kwaad gezet zijn. Dat was uit liefde, zeggen ze er dan gauw bij, want wij moeten dan het Licht – met een hoofdletter – zien te vinden. Degenen die een goed mens zijn, hebben al langer geleefd. Meerdere levens bedoelen ze daarmee, want je moet allerlei cycli door om God terug te vinden en dat is allemaal heel pijnlijk en traumatisch. Zo hoort dat, zo zeggen deze mensen. Je moet alles alleen doen en mag God niet om hulp vragen. Dan moet je een fase overnieuw doen. Dit is heel grof gezegd wat het boeddhisme predikt en ik ben blij dat ik geen boeddhist ben, maar een christen.

Het ongezouten, originele christendom zegt namelijk dat we onbedoeld in een duistere wereld terechtgekomen zijn. God had ons een prachtige tuin gemaakt om in te wonen, maar toen ging één van Zijn kinderen slechte dingen doen. Het werd zo erg dat Hij niet anders kon dan haar, Eva, uitzetten. Ze maakte deze wereld van het universum met één bewoonde planeet erin en trok de andere mensen van toen mee. We moesten hier leven net zolang totdat mevrouw eindelijk spijt kreeg en het voor gezien hield. We zijn al goed van binnen en als die Eva met haar zieke clan van satanaanbidders ons niet lastig komt vallen, leven we ook hier gewoon gelukkig. Helaas zit de clan van kwade mensen overal en maken we soms fouten, omdat ze ons in de war brengt. Maar dat zijn geen zonden.

Zonden, dat zijn daden die je bewust verricht om een ander dwars te zitten. Kwade gedachten en woorden ook, waarmee je een ander ongeluk toewenst, dat vervolgens ook gebeurt. Deze verwarring over wat zonde eigenlijk is, die is ontstaan doordat goede mensen niet wezenlijk snappen wat kwaad is. Zij kunnen wel even iemand verwensen, maar zullen met zo’n gedachte of met boze woorden nooit een ander ongeluk toebrengen. Dat komt omdat ze niet eens op dat idee komen en omdat ze een ander geen kwaad kunnen doen. Slechte mensen daarentegen begrijpen het goede niet en houden het voor naïviteit. Ze kunnen niet geloven dat u hun een cadeau geeft, zonder dat er een addertje onder het gras zit. Zonde is de boze intentie waarmee je iets naars doet, niet een foute inschatting die je per ongeluk maakt in een lastige situatie.

 

Een voorbeeld. Ze zeggen altijd dat vraatzucht een zonde is. Nou, ik heb tientallen jaren lang een eetverslaving gehad en kon bij tijden niet stoppen met eten. Is dat dan een zonde? Welnee, ik was immers ziek en niet alleen dat: die vuile satansclan – meestal noem ik die de krentenclub – had me ziek gemaakt met hun vervloekingen en weet ik wat allemaal. Veel eten is een zonde, wanneer je bewust andermans eten opeet. Denk maar eens aan de egoïstische koningen en rijke edelen van vroeger of nu nog. Die grijpen al het geld en het bezit van hun bevolking, waardoor die in armoede leeft. Dát is zonde! Niet als u diabeet bent, een stofwisselingsziekte hebt, een allergie of verdriet dat maakt dat u te veel eet of zomaar opzwelt.
Zo kan ik alle zonden wel bij langsgaan. Het gaat om de intentie. En als u de kerk verlaten hebt, omdat u God daar niet meer ervoer of misschien wel omdat iemand u gezegd heeft dat God u toch niet helpt wanneer u in nood zit, dan is dat ook geen zonde. Het ware verhaal van waarom we hier op aarde leven in een moeilijke wereld is dat die Eva van ooit kwaad is gaan doen. Zij heeft onze voorouders hierheen gesleept en God wil graag helpen, maar kán hier niet komen. Hij heeft ons niet verlaten en heeft ons Jezus met zijn vrouw Martha (van Bethanië) gestuurd. En nu in deze tijd heeft die Eva – die dus wél leven na leven moet leven totdat ze eindelijk genoeg van zichzelf heeft – het bijltje erbij neergelegd. God kreeg het eindelijk voor elkaar om haar helemaal te isoleren en haar leven af te breken, net zoals zij bij mij en mijn gezin had gedaan. De verlossing uit de boze wereld, waar we nu weer thuis opgesloten moeten zitten vanwege een virus dat voor 99,9% van de mensen niet gevaarlijk is, komt eraan. En iedereen weet dat.

Als u van God weggeweest bent, kunt u op ieder moment naar Hem terugkeren. Naar die twee lieve schatten, die echt bestaan en die pure liefde zijn. Zoetsappig zijn ze niet en ze zullen u best met uw kwaadaardige daden confronteren. Dat is ook nodig, want mensen die het niet menen, zijn natuurlijk niet welkom. Maar Hij weet van ons allemaal wie we zijn en daarom werd ik zo lief ontvangen. Hij deed me zelfs heel even voor hoe het oude Grieks gesproken werd. Heel kort, want daardoor werd de verbinding bijna verbroken. Het klonk als het moderne Grieks, maar sommige klinkers waren anders. Ει was bijvoorbeeld e-i (niet ei), en de η (èta) klonk als ê. Er waren geen lange klanken. Afijn, daar hebben we het nog wel eens over.

U mag het uzelf gunnen om de allesdoordrenkende liefde van God te ervaren. U bent er zelfs toe uitgenodigd. Als u durft, bent u net als de verloren zoon uit het bijbelverhaal van Jezus. De ene zoon die zijn erfenis vroeg aan zijn vader en toen zelf ging leven. Hij feestte al zijn geld op en moest daarna varkens hoeden om weer terug te kunnen naar zijn vader. Omdat iedereen hem in de steek gelaten had toen zijn geld op was. Toen hij weer thuiskwam, hield zijn vader feest. Zijn thuisgebleven zoon was eerst een beetje jaloers, maar toen hij hoorde wat zijn broer had meegemaakt, was hij ook heel blij dat hij hem terug had. Dat is de echte God. Die is gelukkig dat u terugkeert.

Hier hoort prachtige Byzantijnse muziek bij, voor γαλήνη (galini) innerlijke rust. Een fijne avond!  Ik heb nog meer te schrijven.

 

 

 


donate-to-natassa-news

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow the news by Email

 

Please feel free to give a nice reaction

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.