the-hague-hofvijver

Hoe integer is onze Eerste Kamer?

Toen mijn gezin en ik viereneenhalf jaar geleden in Friesland kwamen wonen met als doel om te voorkomen dat onze vorige gemeente Wageningen mijn kinderen nog het verderf in zou storten, regende het gelijk valse aanklachten. Heel Nederland werd ingezet om mijn jongens van mij af te pakken, want ik ben een goede moeder, heb een universitaire titel en een scherp verstand, dus konden ze me die niet zomaar wegpakken. Het was toen het plan om mijn ex naar Algerije te laten ontsnappen met mijn zoon. Daar kregen Jeugdzorg & Co een vette hap hulp bij vanuit de Eerste Kamer. Als u gelezen hebt hoe het hele land al tientallen jaren oorlog voert tegen mijn gezin, snapt u wel dat ik eindelijk bekendheid moet krijgen, om dit überhaupt te overleven.

 

Wolkom-yn-Frysland

Een goed leven werd ons gezin niet gegund

Het eerste onrecht dat kwam, was een brief van de advocate van mijn ex uit Renkum, die ook al vanaf ons trouwen zijn liefje bleek te zijn. Eigenlijk had ze hem niet eens mogen verdedigen, maar Nederland neemt het niet zo nauw met wetten en andere ethiek, zoals u al vorige week gezien hebt. Ze had het over mijn geestelijke toestand, die zogenaamd niet zou toelaten dat ik kinderen zou opvoeden. Met andere woorden: mijn narcistische ex die slechts één persoon op de wereld kent, namelijk zichzelf, was een capabele vader volgens haar. Ik voelde me bedreigd en was bang voor waar mijn jongens zouden eindigen, als deze vrouw ze van me wist af te pakken. Hoezeer ik daar gelijk in had, is wel gebleken.

lldossier-nude-roddels7
IJzingwekkende leugens door schooldirectrice over mij, terwijl mijn ex mijn zoon zelfs niet 1 dag per week kon hebben

Ik ontving zeker een stuk of 30 aanbevelingsbrieven en andere getuigenissen van iedereen die me ergens van kende. In dit artikel vindt u daar een aantal stukjes uit. Toen werd ik nog niet zo genegeerd als nu en stond iedereen nog voor me op, net zoals ik ook voor anderen opstond. Vervolgens verscheen er een ongelofelijk uitgedroogde vrouw (geloof ik) van Veilig Thuis Leeuwarden, die een raar briefje van de politie in Wageningen had. Het ging over een melding dat ik mijn ene zoon zogenaamd ontvoerd zou hebben. De melding was van die vreselijke schooldirectrice daar, die ruim van tevoren op de hoogte was van onze verhuizing en alles bij elkaar gelogen had tegen de politie en de gemeente in Wageningen. De politie hier in Friesland was het er dan ook niet mee eens, maar dáár keek Veilig Thuis niet naar. Alleen alles wat negatief was, telde voor hen en doe er maar eens wat tegen.

Het was me toen gelijk duidelijk waarom de Wageningse politie mij

getuigj1
Zomaar een getuigenis

nooit beschermd had tegen de agressie van mijn ex-man: dit mens had 7 jaar lang zonder enig bewijs tegen ze staan liegen over hoe gek ik zogenaamd wel was. Mijn ex bleek al die jaren met haar samengewerkt te hebben om mij overal zwart te maken, waar ik erg van schrok. Ik had hem zelfs nog aangeboden mee te komen richting Friesland. Ik zou hem helpen een huis en een baan te vinden, maar hij wilde niet. Mijn ex hoeft niet te werken voor zijn geld: hij krijgt wel een uitkering en de gemeente staat bij iedere gil voor hem klaar met geld en spullen. Diezelfde gemeente probeert mij bovendien al jaren voor zíjn uitkering te laten betalen, terwijl hij gewoon kan werken. Nee, hij wilde mijn zoon hebben en daar had hij dat advocatenliefje voor nodig. Die beschermde hem tegen Jeugdzorg, dat hém niet vertrouwde als vader – van mij wisten ze dat ik een goede moeder was.

 

Ziektes genezen? Ho ho, de mensen moeten ziek blijven!

getuigj2
Stukje getuigenis

Bij mij hadden de jongens het goed. We hadden een huis vol dieren, spullen, vriendjes, pannekoeken en gamebenodigdheden en ik verdiende ons inkomen door onder schooltijd thuis te werken. In Friesland hadden we zelfs een eigen huis mét caravan – hoe burgerlijk wilt u het hebben? Binnen de kortste keren had ik een paar zinnetjes Fries geleerd en een mooi gedicht over Friesland geschreven, dus het plan om mijn jongens af te pakken met de smoes dat ik hun zogenaamd niet leerde zich aan te passen aan de trotse Friezen met hun bijzondere cultuur, ging niet door. Toch kneep ik ‘m wel, want ik wist al jaren dat als Jeugdzorg nog een keer terug zou komen – ze waren al een paar keer geweest vanwege mijn ex – ze mijn jongens dan zouden pakken. Niet omdat ze het thuis niet goed hadden, maar om míj het zwijgen op te leggen. Het zat hun namelijk megadwars dat ik mensen van ziektes kon genezen. Mijn praktijk was driekwart dood na hun eerste aanval op mij in 2013, maar hij was er nog wel en de mensen hadden alle vertrouwen in mijn kennis en kunde. Nooit heb ik één klacht gehad in ruim 10 jaar tijd.

Het probleem bleek te zijn – zo vond ik in 2019 uit – dat ik als baby ontvoerd bleek te zijn van mijn Griekse ouders, die in het Duitse Keulen woonden. Het gehele Nederlandse Jeugdzorg én de gehele overheid van het land waren doodsbang dat ik achter de waarheid zou komen: de ontvoering en vooral ook de bestemming. Dat was namelijk de satansekte eerst in Amsterdam, daarna toen mijn ouders me teruggevonden hadden in Utrecht, toen ze me nog eens terugvonden naar een satanisch stel in Emmen, waar ik verschrikkelijk zwaar mishandeld en misbruikt ben. Iedere keer werd mijn geheugen weer gewist door een blonde vrouw van de ISS, die zichzelf verschuilt achter de naam FIOM, maar in feite de grootste organisatie voor kinderroof, kinderhandel en illegale adopties ter wereld is. Daarom zat en zit de hele overheid achter mij en mijn gezin aan, want dát mocht ik niet weten en al helemáál niet officieel op papier. Inmiddels heeft de club me op 1 mei plotseling losgelaten, maar wel even de uitkering die ik had, omdat ze eerst mijn bedrijf gesloopt hadden, gestopt. Dat is tegen de wet, maar who cares? Het is hier Nederland en wetten gelden hier niet, als het over mij en mijn familie gaat.

oppas
Van onze oppas, die niet langer kon blijven dan een halfjaar, omdat mijn ex constant aan de deur stond om haar te bedreigen en weg te sturen.

Het plan: mijn onverwerkte trauma’s moesten mijn dood worden, want dat was lekker makkelijk: niemand kon dan bewijzen dat de Nederlandse overheid mij samen met de ISS welbewust vermoord had. Want dát is wat ze nog altijd proberen: mij vermoorden, zodat zij de schuld niet krijgen en mijn jongens op straat staan. Dan gaan die in- en incorrupte gemeentes Waadhoeke en Wageningen samen met de belastingdienst ons huis opeisen met allerlei verzonnen schulden, waardoor mijn jongens op straat staan. Dan worden mijn jongens belaagd met allemaal lastercampagnes over mij en dan zijn zij óók voor altijd kapot. Het vervelende voor de daders is echter dat ik kan genezen. Niet dat ik een cursusje Reiki heb gedaan of iets in die geest: nee ik kan ECHT alle ziektes genezen en wel via christelijke genezing. Ik genees ons verleden en maak stampij over wat ons is aangedaan. Nu heb ik geen cent inkomen meer en niet eens geld om te overleven. Vandaar de donatieknoppen! Ik vecht niet alleen voor ons, maar voor alle slachtoffers van Jeugdzorg en de satansekte. Voel u vrij om te doneren voor mijn overleven, anders hou ik het geen week meer uit.

 

Laurens Dragstra en de corruptie op het hoogste niveau

Om mijn praktijk helemaal voorgoed DICHT te krijgen, hadden ze de hulp nodig van een corrupte schurk uit de Eerste Kamer: Laurens Dragstra. Docent Staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en raadsadviseur en plaatsvervangend griffier in de Eerste Kamer van de Raad van State dus. Nog geen maand na onze verhuizing klaagde deze man mij in samenwerking met de eveneens tegen mij opgestookte en lasterende kwakzalverij volkomen onterecht aan van het maken van ‘reclame’ voor een medicament dat ik maakte tegen kanker. Ten eerste had ik reclame daarvoor mogen maken – niet alleen híj kent de wet, maar ik ook! – maar dat had ik helemaal niet gedaan. Er stond gewoon een informatief stuk op mijn website over kanker, waarin ik dat medicament noemde. Mét erbij dat je natuurlijk niet alleen maar van een medicament kunt genezen. Dat er ook verdere genezing nodig is en dat zo’n erge ziekte als kanker echt niet zomaar even fluitend verdwijnt.

 

reactie-eerstekamer
Toen ik afgelopen december het verhaal kort aan de Eerste Kamer mailde, kreeg ik precies EEN reactie: deze arrogante, naargeestige van Saskia Kluit van GroenLinks.

Geen woord Frans, geen woord gelogen en geen woord dat ik niet had mogen schrijven. Het enige dat ik niet mocht doen, was op dezelfde website als waar het artikel stond, ook het medicament verkopen. En dat deed ik niet. Maar … het was een georganiseerde aanval op mij door de overheid, omdat de eerste in 2013 in samenwerking met de kwakzalverij “mislukt” was. Dat wil zeggen: de praktijk die ik was begonnen toen ik verlamd raakte door progressieve MS, maar als alleenstaand moeder nog altijd moest werken, was 3/4 verwoest. Zij hadden hun stokpaardje Broer Scholtens – een gewezen socioloog – een ontzettend dom stuk vol taalfouten, leugens en gezwam over mij laten kladden. Ze hadden daarin niet eens een link naar mijn website gezet. Daar stond namelijk niets op waar ze me op konden pakken. Ik hield echter een blog bij, waarop ik vertelde wat ik allemaal tegenkwam aan puinzooi, terwijl ik patiënten aan het genezen was. Hoewel ik een nuchtere, humoristische schrijfstijl aanhield, hadden bepaalde mensen dat wel ‘zweverig’ kunnen vinden. Het leugenstuk over mij werd over het internet verdeeld door een heleboel vrindjes in de farmaceutische en medische wereld, want oh! als die Vassiliou toch eens bekendheid kreeg als genezer! Wat wáren ze bang dat de mensen zouden ontdekken dat het nergens voor nodig is om ziek te blijven. Mijn bekendheid was over, maar mijn praktijk bleef nog een beetje lopen.

Dus werd ik door de ReclameCodeCommissie voorgelogen dat het niet zo erg was allemaal en ik me niet hoefde te verdedigen. Daar had Dragstra met behulp van de kwakzalvers (zoals bleek uit een mailing van hen die ik later onderschepte – hier rechts) de valse klacht ingediend, alvorens ook hen in te lichten dat ik wel ongelijk moest krijgen natuurlijk. Ik had naast MS een dubbele hernia en leed veel pijn. Vertelde de RCC dat ik de kracht niet had voor een procedure, want er was immers tegelijkertijd een aanval van Jeugdzorg. En de nieuwe school in St. Annaparochie én mijn nieuwe huisartsen hier in Beetgumermolen deden eveneens mee aan de Slag om Natassa’s Kinderen. Heel Friesland deed mee: de gemeente toen nog Menameradiel zat in het complot (ja, complot!) en dus ook het Gebiedsteam (wijkteam voor boeren), iedereen en alles wat met gemeente, onderwijs of provincie van doen had, speelde z’n rol. Vergeet mijn advocaten niet. Ik belde er wel 20 af en de twee die de zaak aannamen, verrieden me middenin de rechtszaal, nadat ze me een vette poot uitgerukt hadden qua geld. Ik zat tot over mijn nek in de onoplosbare problemen, zonder dat ik één teen verkeerd gezet had.

Screenshot-kwakx
Mailtje kwakx over mij aan oud-patiënt dia aan psychoses leed, november 2017. Namen verwijderd.
kwakzalverij stookt mensen op tegen Natassa Vassiliou
De man die dit op Facebook zette, was niet helemaal 100% en was opgestookt door de kwakzalverij. Kijk eens hoe hij weet dat mijn kinderen afgepakt waren en hoe hij daar schaamteloos misbruik van maakt! Zie hun briefuitwisseling hiernaast. >>>

 

 

 

 

kwakzalverij-stookt mensen op tegen Natassa Vassiliou
En voilà het bewijs dat de man was opgestookt tegen mij met leugens door de vereniging (!) voor de kwakzalverij. Let wel dat dit geen staatsinstituut is, maar een simpele vereniging!

 

Het hele land tegen één moeder!

 

Ze is gek, ze is gek, ze is gek!

getuigvr2
Van twee vriendinnen

Hier was geen vechten tegen en niemand stond meer aan mijn kant. Framing door mijn tegenstanders, die me toen probeerden te verwijten dat ik zogenaamd tegen iedereen was en nooit tevreden was over hoe het met mijn kinderen ging, zorgde daarvoor. Gelukkig had ik in het verleden wél af en toe steun gehad en liet ik dat zien aan Jeugdzorg en de rechter. De enige beerput die ik maar niet gedicht kon krijgen, was de leugen dat ik zogenaamd maar liefst schizofreen zou zijn. Geen enkel bewijs of aanwijzing, geen diagnose: integendeel zelfs, ik ben ooit eens voor een paar gesprekjes bij de allerberoemdste psychiater van de hele Balkan én Italië geweest in Thessaloniki. Hoofd van de afdeling Psychiatrie van Geneeskunde en directeur van de enige psychiatrische instelling die Thessaloniki rijk was. Het was omdat ik tijdens mijn afstuderen lastiggevallen werd door een vrouw die volgens de Raad voor de Kinderbescherming mijn biologische moeder zou zijn, maar dat niet is.

getuign
Van een patiënte

Dr. Kaprinis had me binnen de kortste keren weer opgekrikt en zei nog tegen me dat ik niet bang hoefde te zijn dat ik psychisch iets zou mankeren. “Je bent 100% pico bello, dat je dat maar weet!”, zei hij. Als ik toen had geweten dat ik die opmerking 20 jaar later nodig zou hebben, had ik hem gevraagd het op te schrijven. Maar ja … Die niet-moeder is zélf schizofreen en omdat ik toen nog niet wist dat zij mijn moeder niet was, maakte Jeugdzorg misbruik van de leugen zo moeder zo dochter: dan was ik óók vast wel schizofreen. De ironie is dat ik in die tijd net iemand had genezen die écht schizofreen was en dat de GGZ in Leeuwarden om die reden niet meedeed met de coup tegen mijn gezin. Nog een ironie: mijn échte moeder is psychiater en was tot haar pensioen directeur van een psychiatrische instelling in Duitsland.

 

Dreigementen via Whatsapp via Vereniging kwakzalverij
Hij had óók mijn telefoonnummer gekregen van de kwakx en kwam me daar nog even bedreigen. Ik belde de politie die er erg van schrok.

Mijn zoons de afgrond in

Er kwam een rechtszaak, waarvan ik nog geen twee weken van tevoren op de hoogte werd gesteld. Ik was niet bang, want mijn ex is iemand van wie iedereen op een kilometer afstand al ziet dat hij niet serieus is. Hij kan niet fatsoenlijk praten, spreekt slecht Nederlands, stelt zich aan dat hij zogenaamd rugklachten heeft en kwam nota bene in een rolstoel. Hij had die advocate bij zich, die samen met een of andere zittingsvertegenwoordiger van de Kinderbescherming – ja dat is een beroep! – de hele tijd beledigingen over mij door de rechtszaal schreeuwde. Mijn “advocaat” had me voorgelogen dat ik niets mocht zeggen over mijn ex, want ze kende de rechter zogenaamd en die zou dat zien als ‘met modder gooien’. Ik kon dus niet vertellen dat hij een slechte vader was en viel in de fuik. De rechter had in de zeer chaotische zitting eerst eens drie kwartier lang (dit is verboden!) met mijn zoon zitten kleppen: ze zei tegen hem dat hij niet bij zijn moeder mocht blijven en probeerde hem te laten zeggen dat hij naar Wageningen terug wilde, hetgeen haar niet gelukt was. Mijn zoon was namelijk dolblij dat hij eindelijk verlost was van Wageningen en had een prima leven bij zijn moeder en broer. En dus loog de rechter er maar over.

getuigsn
Van een moeder uit de buurt

Toen ik opstond om mijn zoon erbij te halen, bedreigde ze me: “O ja u bent paranoia hè? Ja, dat is ook zo. U bent wantrouwig en u vertrouwt zelfs de rechter niet”. Ik had moeten zeggen dat ik daar dan ook geen reden toe had in die situatie en had moeten vragen waar ze die aanmatigende onzin over mijn geestelijke gezondheid vandaan had. Maar ik schrok, het was chaotisch omdat de gewone rechtbank gesloten was en alle zaken opeens in het Hooggerechtshof dienden. Ze hadden ons daar uren laten wachten. En toen wees die corrupte rechter mijn zoon aan mijn narcistische ex toe, waar hij sindsdien verwaarloosd wordt en een heel moeilijk leven heeft. Toen ik eindelijk een half jaar later – expres getraineerd door de rechtbank! – in hoger beroep kon, verried mijn nieuwe advocaat me wéér en had ik niet één, maar drie vijandige en liegende rechters voor mijn neus. Leeuwarden: de stad waar nog nooit één eerlijke rechtszaak heeft gediend. De twee getuigen die het halve land hadden doorgereisd om te komen en die ik netjes op tijd bij mijn advocaat én bij de rechtbank had aangekondigd, mochten niet binnenkomen (ook dat is verboden) en ik maakte geen schijn van kans. Als een rechtbank je hier in dit land kwaad wil doen, maakt het niet uit hoeveel advocaten je hebt, hoe goed je bent en hoe groot je gelijk is: het recht geldt hier immers niet! We zijn een wettenloos land en u ziet dat zelfs de regering meewerkt om je kapot te krijgen. En waarom? Omdat ik als zieke medemens mijn best deed om nog een inkomen voor mijn gezin te vergaren, door iets moois voor ze te doen: ze genezen van ziekte.

klrvdk2
Klachtencommissie RvdK

Een jaar later haalde hetzelfde gebiedsteam mijn oudste zoon ook uit huis. Ik had hem net eindelijk ervan overtuigd dat hij een diploma moest gaan halen. Dat het niet zijn schuld was en ook niet de mijne, dat hij in Wageningen nooit onderwijs heeft kunnen krijgen (!) door enorm uit de hand gelopen corruptie daar. Zelfs de burgemeester zei in de krant dat het daar zo corrupt was. Dat hij nu een 21+test kon doen en dan een prachtige hbo-opleiding kon volgen, zodat hij in één klap van alle problemen af was en een goed leven zou krijgen. Het was een toer om hem zover te krijgen, want hij had geen zelfvertrouwen meer. Ik had er allerlei mensen voor naar ons huis moeten halen om hem te helpen overtuigen van het meesterplan. Hij ging net bezig met studeren, toen dat gebiedsteam over mij begon te lasteren hoe gek ik zogenaamd wel was. Ja, een moeder die alles in het werk stelt om haar zoon een opleiding te laten krijgen – iets wat iederéén in dit land mag, dus waarom míjn kind niet – is bijzónder gek ja. Daarom was ik ook jarenlang directeur van een onderwijsinstelling. We hadden uitgezocht wat hij moest leren en ik had hem verteld dat hij nog even thuis moest blijven wonen, totdat hij een beetje in het ritme van de school zat. Daarná zouden we een leuk appartementje voor hem zoeken. En toen de bom van de gemeente Waadhoeke weer, die mijn zoon voorloog dat hij wel een uitkering kon krijgen. Ten eerste was dat niet zo en ten tweede: waarom mag mijn zoon geen diploma hebben en een leuk leven hebben met een goede baan, een fijne relatie en alles wat erbij hoort?

 

 Juni 2021 toevoeging: de door Jeugdzorg i.s.m. de gemeente Waadhoeke (noordwest-Friesland) opgedrongen huisgenoot van mijn oudste zoon is opgenomen, hoor ik net. Ik weet niet of het om afkicken van de drugs gaat of vanwege psychische problemen. Of misschien allebei. Ook moeten ze plotseling allebei het huis uit vóór 1 juli. Dus dit is dan het briljante plan van de Staat der Nederlanden. Alléén een satanistische staat zou zoiets willen voor een jongen met zoveel trauma’s overigens ook door hun schuld. Mijn plan als moeder (en onderwijsexpert!) om hem naar het hbo te sturen om een mooi diploma te halen, dát was helemaal gestoord en mijn zoon moest dringend tegen zijn bloedeigen moeder die zoveel van hem houdt en alles voor hem over heeft, opgestookt worden. Erg pedagogisch ook! Dus wie is hier nu gek, beste overheid van Nederland? U mag het me zeggen.

 

Gelooft u nog altijd in de Nederlandse overheid?

klrvdk1
Klachtencommissie Raad Kinderbescherming door twee getuigen

Mijn zoon heeft zijn leven lang van mijn satanische pleeg”vader” moeten horen dat ik een onwaardig en incapabel mens zou zijn en dat híj zoveel beter was. Ja hij had mij én mijn zoon ernstig misbruikt, dus hij was een toffe peer, mensen! Echt een waardig, capabel en verstandig man. Later kwam ik erachter dat er ook nog een vrouw met psychische problematiek uit Harlingen erachter zat. Ook zij was weer opgestookt tegen mij met dezelfde bak leugens als altijd, dit keer door de gemeente Menameradiel (nu Waadhoeke, noordwest-Friesland). Zij verwaarloosde en mishandelde haar dochter, die in wanhoop naar mijn praktijk was gekomen voor hulp. Het was een fijne meid en ik hielp haar weer overeind, maar moeders nam mij dat kwalijk en loog overal rond dat ik haar dochter zogenaamd afgepakt zou hebben. Sindsdien zit mijn zoon in een huis zó smerig als u nog niet in uw ergste nachtmerrie hebt gezien, met een drugsverslaafde als huisgenoot en uiteraard komt hij nergens toe. Daar had hij mijn steun voor nodig. Daarvoor ben ik toch moeder! Maar nee, míjn jongens mogen geen moeder hebben. Zij moeten mishandeld, verwaarloosd en zelfs misbruikt worden door de Nederlandse staat. Nederland een pedostaat? Satanisme en

klrvdk3
klacht RvdK

kinderhandel bestaan niet? Dacht het wel …

Denkt u nog even aan het delen van mijn artikel en het doen van een donatie? Zonder dat kan ik mijn werk niet voortzetten en zijn niet alleen mijn jongens, maar worden en blijven miljoenen misbruikte kinderen het slachtoffer van deze smerige praktijken van de ISS en Jeugdzorg!

 

 

 

donate-to-natassa-news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow the news by Email

 

Spread the love:

Please feel free to give a nice reaction

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.