sochi-russia
Sochi!

Hoe zit dat met dat gas uit Rusland? Vladimir Putin legt het uit

Ik ben een ongelofelijke fan van Russisch president Vladimir Putin en kies ervoor zijn naam op z’n internationaals met -u te schrijven in plaats van met -oe, Poetin. Een paar dagen geleden legde hij meesterlijk aan de Duitse delegatie op de jaarlijkse conferentie van de Valdai Discussieclub uit hoe het exact zit met dat gas dat Rusland zou leveren.

Er zijn urenlange video’s van in het Russisch en Engels, maar dit vraag-en-antwoordgesprek met onderzoeksdirecteur van Valdai Fyodor Lukyanov wil ik graag in het Nederlands vertaald hebben. Werk aan de winkel dus, al helpt Google graag een handje. Dan weet u namelijk precies wat nou het probleem is waarom dat gas uit Rusland niet opschiet. Daarmee is er nog steeds geen antwoord op de vraag waarom Nederland niet gewoon z’n eigen gas uit Groningen haalt, terwijl de regering de mensen daar compenseert en wellicht iets regelt, waardoor de grond niet meer zo inzakt. Dat vind ik net zo onbegrijpelijk als veel anderen, maar ik denk dat de regering ten eerste nooit doet wat goed is voor het land en ten tweede bang is om niet te deugen met het pompen van gas.

Eerst nog even uitleggen wat de Valdai Discussieclub is en dan op naar Rusland. Valdai is een internationale discussiegroep, waar adviseurs van regeringen uit de hele wereld komen. Jaarlijks is er een internationale conferentie en dit jaar was die van 18 tot en met 21 oktober, in het prachtige vakantieoord Sochi aan de Zwarte Zee. Bijna aan de grens met Georgië en schuin tegenover De Krim. Er werd over van álles gepraat en in het bijzonder over de levering van gas door Rusland aan Duitsland en Nederland. Het is een lang gesprek, dus ik maak het overzichtelijk om te lezen. Ik vertaal het vanaf deze site uit het Duits.

 

President Vladimir Putin op de Valdai-conferentie

Tijdens de paneldiscussie van de Valdai-conferentie, waaraan de Russische president Putin deelnam, legde hij met harde cijfers de redenen voor de energiecrisis in Europa uit.

Mark Champion vraagt: U hebt het al gehad over de aardgascrisis in Europa, maar soms is het verwarrend. Soms zeggen Russische functionarissen dat er extra gas naar Europa kan worden geleid wanneer Nord Stream 2 wordt geopend, maar soms zeggen ze dat er helemaal geen extra gas naar Europa is. Ik wil u vragen of u kunt vertellen of er extra gas is dat Rusland naar Europa zou kunnen sturen wanneer Nord Stream 2 in gebruik wordt genomen, of dat er geen extra gas is?

President Putin antwoordt: Ik zeg u eerlijk gezegd dat ik het vreemd vind om zulke vragen te horen. Ik dacht dat ik er alles over had gezegd in mijn antwoorden op de vragen op de Russian Energy Week in Moskou. Als ze toch weer verschijnen, moeten we het natuurlijk weer over dat onderwerp hebben.

Kijk eens wat er gebeurt. Ik meen dat ik gisteren of eergisteren op een bijeenkomst met de regering heb gezegd dat het niet alleen om energiebronnen en gas gaat, maar om de wereldeconomie. De leidende economieën van de wereld, de economisch ontwikkelde landen, hebben steeds hogere begrotingstekorten. Neem de Verenigde Staten: alweer een nieuw besluit om de staatsschuld te verhogen.

Voor mensen die zich niet met economie bezighouden, kan ik u vertellen wat het besluit om de staatsschuld te verhogen betekent. De Fed zal geld drukken en het aan de regering verstrekken – dat betekent het en dat is een probleem. Het begrotingstekort loopt op, de inflatie stijgt als gevolg van de uitgifte van geld. Het gevolg hiervan zijn stijgende prijzen voor energiebronnen en stijgende elektriciteitsprijzen. Niet andersom, maar in deze volgorde.

De situatie wordt echter verergerd door de realiteit van de energiemarkt. Wat zijn deze realiteiten? U noemde net Europa. Hoe is het in Europa? Ik zal enkele van mijn argumenten herhalen. De hele filosofie van de Europese Commissie in de afgelopen jaren is geweest om de energiemarkt, inclusief de gasmarkt, op de beurs te reguleren, de zogenaamde spotmarkt. En ze wilden ons ervan overtuigen om de zogenaamde langetermijncontracten op te geven, waarbij de prijzen worden gekoppeld aan de wisselkoersen voor ruwe olie en aardolieproducten, overigens aan de wereldmarktprijzen.

Alles werd dus op de spotmarkt verhandeld. Dit is geen echt gas, geen fysieke hoeveelheden die niet toenemen – ik zal u zo vertellen waarom – maar gas op papier. Het staat op papier, maar de fysieke hoeveelheden bestaan ​​niet, want ze nemen af. Dus: er is bijvoorbeeld een koude winter en een grote winning uit de ondergrondse gasvoorraad; of een windstille en hete zomer, wat een gebrek aan windenergie betekent. De macro-economische redenen heb ik al genoemd; dit zijn puur branchespecifieke redenen.

Wat gebeurt er daarna op de Europese markt? Ten eerste daalt de productie in de gasproducerende landen. De Europese productie daalde in de eerste helft van het jaar met 22,5 miljard kuub, dit ten eerste. Ten tweede: er is 18,5 miljard kuub aardgas te weinig in de gasopslagtanks gepompt: die zijn voor 71% vol. In de eerste helft van het jaar werd dus 18,5 miljard kuub te weinig opgepompt. Als we nu een jaar vooruit kijken, dan zullen de gasleveringen volgend jaar verdubbeld moeten worden.

Vooral de Amerikanen, maar ook de landen van het Midden-Oosten, hebben 9 miljard kuub aan de Europese markt onttrokken en omgeleid naar Latijns-Amerika en Azië. Trouwens, toen de Europeanen de principes formuleerden waarop de Europese gasmarkt gebouwd moest worden en zeiden dat alles op de spotmarkt gericht moest zijn, gingen ze ervan uit dat het een premiummarkt was (voor eigen gebruik). Maar de Europese markt is tegenwoordig geen premiummarkt. Het gas werd omgeleid naar Latijns-Amerika en Azië.

Zoals ik al zei, dat is 18,5 miljard kuub vermenigvuldigd met twee, plus 9 miljard tekorten op de Europese markt door de Amerikanen en het Midden-Oosten, plus een afnemende productie van 22,5 miljard – het tekort op de Europese markt zou kunnen oplopen tot nagenoeg 70 miljard kuub. Wat heeft Rusland daarmee te maken? Dat is het resultaat van het economisch beleid van de Europese Commissie. Rusland heeft er absoluut niets mee te maken.

Rusland, inclusief Gazprom, heeft zijn leveringen aan de Europese markt verhoogd. Gazprom verhoogde zijn leveringen met in totaal 8,7 procent, geloof ik, en aan de rest van de wereld met 12 procent. Als we het over het buitenland hebben, bedoelen we ook China. Dit is ook goed voor de wereldmarkt omdat we de leveringen op de wereldmarkt hebben kunnen verhogen en de leveringen op de Europese markt met 8,7 procent hebben kunnen verhogen. In absolute aantallen is dat ruim 11 miljard kuub gas. Amerikaanse en Midden-Oosterse bedrijven leverden 9 miljard minder, terwijl Gazprom er meer dan 11 miljard aan toevoegde.

Kan iedereen me goed horen of niet? Niet in deze kamer, bedoel ik, maar de zogenaamde geïnteresseerden. Iemand kort uw gas, maar wij verhogen onze levering [naar u toe].

Maar dat is niet alles. Vandaag vraag ik u heel goed te luisteren en ik wil dat u hoort wat er in de zogenaamde langetermijncontracten staat: gas kost $1.200 of $1.150 per 1000m³ in Europa. Europese bedrijven die gas van Gazprom krijgen op grond van langetermijncontracten, krijgen het vier keer zo goedkoop – let op! Niet met een percentage – vier keer zo goedkoop! En Gazprom maakt geen superwinsten. We zeuren er niet om, want we zijn geïnteresseerd in langetermijncontracten en langdurige wederzijdse verplichtingen, omdat we op deze manier de mogelijkheid hebben om te investeren in de productie en onze consumenten de benodigde hoeveelheden op een stabiele en betrouwbare manier te leveren.

U vraagt: is een verhoging mogelijk? Ja, die is mogelijk. Als de Duitse bevoegde instantie morgen goedkeuring geeft voor Nord Stream 2, begint overmorgen de levering van 17,5 miljard kuub gas.

Tegen het einde van dit jaar, van half december tot eind december, zullen de technische werkzaamheden voor het vullen van de tweede lijn van Nord Stream 2 voltooid zijn. Dat is in totaal 55 miljard kuub. Als u bedenkt dat het tekort op de Europese markt volgens onze berekeningen circa 70 miljard kuub zal bedragen, is 55 aanzienlijk.

Zodra de tweede pijplijn vol is en de goedkeuring van de Duitse bevoegde instantie ontvangen is, starten we de volgende dag met de leveringen. “Kan dat of niet?”, vroeg u. Ja, dat kan, maar we moeten wel verantwoord omgaan met en werken aan wederzijdse verplichtingen.

We hebben het trouwens over Nord Stream 2, Gazprom … Er zijn vijf Europese bedrijven bij betrokken, dus waarom hebt u het alleen over Gazprom? Bent u dat vergeten? Bij dit project zijn vijf grote Europese bedrijven betrokken. Het is dus niet alleen in het belang van Gazprom, maar ook in het belang van onze partners, vooral onze Europese partners.

 

Lukyanov ( moderator van de discussie ): Meneer de President, Nord Stream 2 waar iedereen zich nu op concentreert, is in zekere zin een wederzijds succes met Angela Merkel. Vindt u het niet jammer haar te zien gaan? Gaat u haar niet missen?

Putin : Het is niet mijn beslissing maar die van haarzelf om te vertrekken. Ze had voor nog een termijn kunnen gaan. Ze was 16 jaar aan de macht.

Lukyanov grapt: Dat is zeker niets!

 

 Natassa News is een onafhankelijke mediawebsite, die volledig draait op donaties. Zonder uw bijdrage kan dit platform geen dag bestaan en ook niet zonder mensen die ingeschreven zijn voor het nieuws en die het nieuws delen op sociale media en via de e-mail. Natassa News vecht heel hard voor een betere wereld en heeft een unieke frisse, positieve kijk op de wereld. Heel veel dank voor de donaties die binnenkomen. Help ons echter blijven bestaan en steun ons met een eenmalig of beter nog maandelijkse donatie. Anders hebt u straks alleen nog maar de NOS! Zo kunt u doneren:

Via WhyDonate:

 

Via BackMe.org door hier te klikken.    OF

 

Putin: Nou, waarom niets? Dat is netjes. Helmut Kohl, de eenmaker van Duitsland, was ook 16 jaar aan de macht.

Maar wat Nord Stream betreft, we zijn dit proces begonnen met Schröder. En toen we Nord Stream 1 hadden, was het hetzelfde als nu in termen van de weerstand ertegen. Alles is altijd hetzelfde. Maar vandaag, godzijdank, hebben Europa en Duitsland de pijpleiding [in handen] en krijgen ze behoorlijk wat gas.

We hebben het trouwens steeds over groene energie. Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Als er vragen zijn, zal ik opnieuw proberen mijn standpunt hierover te formuleren. Maar het kooldioxidegehalte van ons gas is drie keer lager dan dat van Amerikaans vloeibaar aardgas. Als milieuactivisten geen politici waren, maar echt om de toekomst van de mensheid gaven, zouden ze dat niet kunnen negeren. Ze zouden dus over het algemeen niet moeten pleiten voor de bouw van terminals voor vloeibaar gas, maar voor de sluiting van alle terminals voor vloeibaar gas.

Hetzelfde geldt helaas ook voor de Oekraïense pijpleiding. Ik heb al gezegd dat Nord Stream 2 moderne technologie is, moderne leidingen waarmee de druk kan worden verhoogd. Het gas stroomt emissievrij door de Oostzee. De compressorstations [in Oekraïne neem ik aan] zijn minicentrales die ook op gas werken en CO2 in de atmosfeer uitstoten. Er is dus 5,6 keer minder uitstoot dan bij doorvoer door de Oekraïense pijpleiding, omdat die gewoon oud is, nog uit de Sovjettijd. Milieuactivisten zouden moeten zeggen: “Sluit de doorvoer via Oekraïne onmiddellijk af!” Nee, het is precies andersom: “Verhoog de doorgang”. Wat moet dat voorstellen?

Ziet u, hetzelfde gebeurt met aardolie. Laten we het gas vergeten, ik denk dat ik het in detail heb uitgelegd. Wat is er mis met de olie? Van 2012 tot 2016, rond dezelfde periode, bedroegen de investeringen in de olieproductie ongeveer $400 miljard per jaar, maar de afgelopen jaren, vóór de pandemie, zijn deze met 40% gedaald en staan ze nu op $260 miljard. Maar investeringen volgen een cyclus van 15 tot 30 jaar, ziet u?

Wat is volgens mij een ander probleem vandaag de dag? Ik heb het gehad over allerlei politieke componenten. Er komt een belangrijk iets in me op: politieke cycli in toonaangevende economieën vallen niet samen met investeringscycli, zelfs niet in een sector die zo kritiek is als energie. Wat is de politieke cyclus? Vier tot vijf jaar. Wat doen de leidende politieke machten, partijen en individuele politici in deze tijd? Die doet beloftes. Ze beloven alles, zo veel en zo goedkoop mogelijk. Dat geldt ook voor groene stroom.

En wat is het resultaat? Banken stoppen met het uitgeven van leningen voor investeringen, waardoor investeringen krimpen. Er zal een tijd komen, vergelijkbaar met vandaag, dat de markt een vraag heeft waaraan nergens kan worden voldaan. De OPEC-pluslanden verhogen hun productie al, zelfs iets meer dan afgesproken, maar niet alle landen kunnen dat. Niet alle olieproducerende landen zijn in staat om de productie snel op te voeren. Het is een langdurig proces, een grote cyclus.

 

Verhoudingen in Oost-Europa

Als je aan objectieve berichtgeving doet, werk je aan vrede op de wereld. Vertel je alles subjectief, dan doe je aan propaganda. Dat werkt slechte internationale relaties in de hand en is nergens goed voor. Europa is doodsbang voor de reus Rusland en in het bijzonder voor de superslimme Vladimir Putin, want die zegt altijd gewoon waar het op staat. Compleet met cijfers en bewijzen. Dat is doodeng als je de WEF-gezinde EU-top bent, die per se een werelddictatuur moet en zal bereiken, die allesbehalve gezellig is. Maar Rusland hoort ongeveer voor de helft bij Europa, dus het zou een bondgenoot moeten zijn.

Net als de landen van Oost- en Zuidoost-Europa, die ook balen als zeven stieren van het gekonkel in Brussel en wellicht niet meer zo héél lang lid ervan zullen blijven. Zes landen in Oost–Europa en de Kaukasus die geen lid zijn van de EU, hebben het Oostelijk Partnerschap. In 2008 toonden Zweden en Polen interesse om eraan mee te doen, samen met Rusland en Wit-Rusland. Uiteindelijk is alleen Wit-Rusland toegetreden als lid, maar Zweden en Polen blijven er actief bij betrokken. De EU als geheel is ook lid van dit Oostelijk Partnerschap.

Verder zijn er nog de Visegrád-landen: Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije. Visegrád was opgericht in 1991 om integratie met West-Europa te bevorderen en het is een nogal sterk verbond tussen deze vier landen. Zo te zien probeert Europa een wig tussen hen te drijven en zoiets kan altijd ook de andere kant uitslaan. Ik vind er nergens berichten over, maar de Oost-Europese landen hebben nog maar ruim 20 jaar geleden een eeuw lang dictatuur gekend. Die gaan echt niet mee met de EU als die zo doorgaat met het terroriseren van haar lidstaten. Tenminste, dat is wat ik denk. Ja, ze denken dat ze geld nodig hebben voor ontwikkeling van hun landen, maar er gaan dingen boven een suikeroompje. Vrijheid bijvoorbeeld. Plus de EU heeft al haar geld verkwanseld aan onzinnige projecten, zoals idioot hoge salarissen en onkostenvergoedingen voor politici en van alles aan peperdure onderzoeken, klimaatonzin en Covidrestricties. Deze landen en die van het Oostelijk Partnerschap hebben weinig op met Rusland, maar als ze moeten kiezen tussen Rusland en de EU, weet ik niet wat ze uiteindelijk zullen doen.

Hier is een synchroon vertaalde video van de toespraak van Putin op de Valdai-conferentie. Ik kan er zelf niet naar luisteren als ik twee talen door elkaar hoor, maar misschien vindt u het wat. En helaas: de video is opeens verwijderd van YouTube. Nou moe!

 

Denkt u nog even aan u abonneren op de nieuwsbrief en een donatie?

 

 

donations-natassa-news

You can also donate through the well-known Dutch donation platform BackMe.org by clicking here.

OR

 

 

 

 

 

 

This Post Has 4 Comments

    1. Natassa Vassiliou

      Ja dat kan ook inderdaad, maar ik vind het zelf altijd wel fijn om iemand te zien en horen praten. Helaas deze keer! Niet erg 🙂

    1. Natassa Vassiliou

      Deze site doet het bij mij wel! Misschien was er even onderhoud ofzo …

Please feel free to give a nice reaction

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.