ter leering ende vermaeck

Links versus rechts – democratisch versus totalitair

Hoe u het ook wendt of keert, aan de basis van die hele linksliberale visie van tegenwoordig op waar de wereld naar toe zou moeten, ligt een communistische visie ten grondslag. Ik heb altijd gedacht dat die hele superrijke machthebbers politiek gezien rechts zouden zijn, want rechts weet immers het beste hoe je zaken doet en rijk wordt, maar ze zijn juist links georiënteerd. Communistisch zelfs! Een rare gewaarwording is dat wat mij betreft, maar ik geloof wel dat ik daarin een uitzondering ben. De meeste rechters en officieren enzovoort hier in Nederland stemmen bijvoorbeeld op D’66, las ik nu al op een heleboel plekken. D’66 is geen middenpartij, maar hartstikke links en bij die partij zitten ook verreweg de meeste corrupte figuren. Ik ga het vandaag met u hebben over de doctrine die achter een totalitair regime zit en ook wat er níet achter zit. Links versus rechts.

Dat links stemmen was voor mij altijd een groot vraagteken, want voor zowel mijn logica als mijn gevoel was het onnavolgbaar hoe je op zo’n hoge functie kunt zitten en toch links kunt zijn. Totdat ik het doorhad. De wijze Johan Cruijff zei het al: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt”. Natuurlijk stemmen rechters en trouwens de meeste mensen die bij de overheid werkzaam zijn, links! Links wil immers dat die overheid zo groot mogelijk is en rechts wil de overheid kleiner hebben. Toch logica, want je stemt je eigen baan toch niet weg? Zo egocentrisch zijn de meeste mensen wel. De overheid mag wat mij betreft ingeperkt worden, zolang míjn functie maar blijft bestaan. D’66 ten voeten uit!

Laten we eens kijken naar de twee linkse doctrines: socialisme en communisme. Dan gaan we daar democratie naast leggen om te zien in hoeverre dat mogelijk is. We kijken ook even naar fascisme en kapitalisme om te zien welke ideologieën er nu wel en niet democratisch zijn. Ik beloof u meerdere verrassingen! Ook over hoe die superrijke gasten eigenlijk aan hun geld komen en hoe ze er níet aan komen. Later: voor dat laatste had ik geen tijd meer, maar links georiënteerde rijke stinkerds zijn rijk geworden door vriendjespolitiek, privileges en corruptie. Niet door gewoon slim zaken te doen zoals kapitalistisch ingestelde zakenlieden. Of tenminste een heel stuk minder.

 

Communisme en socialisme

Vroeger had Nederland een communistische partij: de CPN, de Communistische Partij Nederland. Die ging echter in 1991 in GroenLinks op en sindsdien is het communisme er nog wel, alleen verstopt onder het groene jasje van de geitewollensokkenbreier. Ook wordt communisme vaak socialisme genoemd, omdat het in de praktijk niet zo héél veel lijkt te schelen. Communisme is net een graadje erger en enger dan socialisme, wordt altijd gezegd. Plus socialisme en een land met een sociaal beleid worden tevens vaak door elkaar gehaald: tenminste dat wordt gezegd. We kijken er even naar! In het boek van Martin Bosma las ik dat juist de PvdA in de jaren ’60 en ’70 tegen massa-immigratie was. Je zou van socialisten verwachten dat die dat juist leuk zouden vinden, maar socialisten zijn erg op hun vaderland gesteld. Een trek die u meestal juist in rechtse partijen vindt. Dácht u dus.

Ik ben een paar jaar lid geweest van de SP, kom uit een socialistisch land (Griekenland) en kan wel een beetje vertellen wat socialisme zoal in de praktijk is. Griekenland wordt, net als bijvoorbeeld Syrië, Turkije, het oude Joegoslavië en Algerije, meestal niet zo gezien als socialistisch land, maar het is het wel. Nu wat minder dan eerder, maar het socialistische is er nog wel. Socialisme is net als communisme een massa-ideologie: iedereen krijgt hetzelfde onderwijs bijvoorbeeld. Dat gaat zóver dat op alle scholen vandaag in heel Griekenland precies dezelfde bladzijde uit het boek voor rekenen, taal, Engels, sociologie, wiskunde en alle andere vakken is behandeld. Zo is het in Zweden overigens ook en in wel meer landen. Dat is een typisch socialistisch idee van gelijkheid: iedereen moet gelijke kansen hebben. Onderwijs is dus gratis en voor iedereen exact hetzelfde. Bepaalde mensen die het moeilijker hebben dan anderen die iets goeds gedaan hebben voor het land, mogen gratis (of goedkoper) reizen met openbaar vervoer: veteranen, arbeiders, leerlingen en studenten.

Arbeiders krijgen bij tijd en wijle gratis kaartjes voor theatervoorstellingen, films en dat soort zaken in het kader van culturele opvoeding van het hele volk. Daarom weten mensen in socialistische, maar ook communistische, landen vaak zoveel over (klassieke) muziek, theater en kunst. Studenten hebben met hun studentenpas ook bijna overal korting of mogen gratis naar binnen bij allerlei voorstellingen en in musea. Wat ik heel grappig vind, is het volgende. Als je een kopie wilt hebben van een document, bijvoorbeeld een diploma, je rijbewijs of iets dergelijks, moet je helemaal naar de politie: die maakt er een kopie van en zet daar een stempel op van echtheid. Alles moet wel formeel in orde zijn volgens het socialisme – en ook het communisme. Ze zijn namelijk wel beide links en dus meer groepsgeoriënteerd dan individueel gericht.

 

Socialisme en democratie: gaat dat samen?

Maar Griekenland is een heel democratisch land. Dat is ook gelijk de reden waarom men ons land als niet echt socialistisch ziet, want in de politicologie wordt socialisme als totalitair gezien en kan het nooit democratisch zijn. Jawel hoor! Wij hebben ooit de democratie uitgevonden, het is een Grieks woord dat betekent ‘het volk regeert’ en het gaat prima samen met socialisme. Sterker nog: socialisme is een democratische ideologie. In India lukt het toch ook met redelijk wat socialisme en toch democratie? Communisme gaat niet samen met democratie, want in het communisme is het volk ondergeschikt aan de regerende elite. Dat is in socialisme niet het geval en als dat toch zo is in een socialistisch land, dan is dat land eigenlijk (deels) communistisch. In Griekenland zijn altijd naast publieke scholen ook particuliere scholen geweest. Hetzelfde geldt voor klinieken en banken. Dat kan in een socialistisch land, want dat is democratisch van aard.

 

Het grote verschil tussen socialisme en communisme is dat socialisme democratisch is en communisme totalitair.

 

Schoolboeken zijn in Griekenland ook socialistisch en dus ongelofelijk saai. Niet allemaal, maar dat is dan weer een minder leuk punt van deze ideologie: alles is stoffig en saai. Ik heb Grieks gestudeerd, maar mijn studie als zijnde Franse letteren afgemaakt en zou dus Frans geven als lerares. De boeken die ze daar in de jaren ’90 hadden voor Frans, waren gewoon onleesbaar zo verschrikkelijk. Ik weet echt niet hoe ik dáár les uit gegeven zou hebben. Daarom bestaat er ook kapitalisme en is het het beste om van beide theorieën iets in een land te hebben. Kapitalisme is ook niet altijd zo perfect, want hoe eerlijk is het als er gigantische verschillen tussen arm en rijk zijn? Als er bijna geen sociaal vangnet is voor mensen die ziek of gehandicapt worden, die hun baan kwijtraken of die weinig verdienen en de gezondheidszorg niet kunnen betalen, is dat niet echt ideaal, toch? Een beetje socialisme én een beetje kapitalisme zijn beide nodig in een land dat zowel economisch als sociaal gezien goed wil gaan.

 

Socialisme, communisme en … fascisme

Er is echter nóg een verschil tussen communisme en socialisme. Ik schreef al dat in het communisme de hele regering als elite wordt gezien, die het het beste weet voor het volk. Dat is ook het antidemocratische trekje in deze ideologie. Dat is in het socialisme niet het geval: de regering wordt eerlijk gekozen door de bevolking en die kan ook het socialisme wegstemmen. Ik heb ook communisme aan het werk gezien: in wat nu Noord-Macedonië en Servië heet en in Bulgarije. De buurlanden van Griekenland, waar ik vlakbij woonde en ook geweest ben. Dat was even heel andere koek dan bij ons in Griekenland hoor! Ten eerste al die vreselijke grauwe en torenhoge flats waarin het plebs woonde! Het verschil tussen plebs en elite moet immers wel zichtbaar zijn, zo vind het communisme. In Griekenland zijn ook flats voor arbeiders, maar dat zijn er maar een paar en slechts één ervan is zo’n communistisch gruwelding. Het socialisme maakt alles wat oud en cultureel is, niet met de grond gelijk teneinde de arbeiders een woonplek te geven. Bovendien is niet iedereen er arbeider en arm.

Dat verwoesten van cultuur bijna fascistisch te noemen, vooral ook omdat het volk er niets over te zeggen heeft. In een socialistisch land kunnen mensen gewoon bezit hebben. Het kan ook best zijn dat de één meer geld of bezit heeft dan de ander: wie er harder voor werkt, mag ook meer bezitten, zolang het maar eerlijk wordt bereikt. Natuurlijk is lang niet alles zo eerlijk en ook in een socialistisch land is er volop corruptie, net als overal. Maar men doet z’n best, zal ik maar zeggen en de lage inkomens worden beschermd. Het feit dat overheidspersoneel vroeg met pensioen mag en een hoog pensioen krijgt in veel socialistische landen is niet socialistisch, maar gewoon slecht beleid. Heel even aanstippen: in een communistisch regime is het leger superbelangrijk en heeft het vaak de macht. Op Cuba bijvoorbeeld.

Even nog over de cultuur, want ik leek mezelf daarnet tegen te spreken. Eerst zei ik dat arbeiders – het volk – in communistische landen gratis naar allerlei culturele activiteiten kan gaan en vervolgens zei ik dat het communisme alles wat van culturele waarde is, kapotmaait. Hoe zit dat? Wel, in een communistisch land bepaalt de regerende elite wat wel en niet goed is voor het volk; ook op het gebied van cultuur. Klassieke muziek, theater en dans mogen dan meestal wél, maar oude gebouwen worden doodleuk neergemaaid om plaats te maken voor die oerlelijke communistische blokkendozen. Het volk moet weggeborgen zijn in keurige wijken vol hoge huurflats, want dat is overzichtelijk voor de elite. Bovendien is dan héél duidelijk wie er de dienst uitmaken: degene die wél bezit hebben. Die verplaatsen zich per limousine, hebben wél modieuze kleding uit kapitalistische landen en spreken wél Engels.

 

Is fascisme eigenlijk wel een rechtse ideologie?

Ik stuitte daarnet al op iets wat fascistisch aandoet: het kapotmaaien van oude, culturele gebouwen om plaats te maken voor lelijke blokkendozen. We zoeken even fascisme op in de Wikipedia en daar staat dat fascisme de volgende trekken heeft:

  • ultranationalistisch
  • autoritair
  • antidemocratisch
  • anticommunistisch
  • antiparlementair
  • anti-intellectueel

 

We hebben van kinds af aan geleerd dat fascisme gewoon het ultieme verschrikkelijke is en daarom kijken we er niet echt goed naar. Maar fascisme is niet alleen het autoritaire systeem van het Duitsland tijdens en na het interbellum: echt helemaal fascisme is het systeem uit dezelfde tijd in Italië en behelst onder andere iets wat corporatisme heet. Dat kan ik niet superantidemocratisch noemen, want het betekent dat mensen per beroepsgroep in een soort gilde zitten: een corporatie. Het is niet zo best gelukt om dit vorm te geven, maar de bedoeling was dat binnen die corporaties niet alleen arbeiders zaten, maar ook leidinggevenden en bazen in dezelfde beroepsgroep. Die moesten dan samen proberen hun problemen op te lossen. Daarmee hadden deze corporaties de wetgevende macht in handen. In het kapitalisme heet zoiets een vakbond, maar daarin zitten niet zowel werknemers als werkgevers. Fascisme is dus minder antidemocratisch bedoeld dan we wellicht denken, alleen werken hun ideeën in de praktijk niet en loopt het uit op een supertotalitaire staat.

Corporatisme staat heel dicht bij solidarisme en dat is een leer die zowel tegen communisme als kapitalisme is. Het is een mislukte poging om de goede trekken van beide theorieën te destilleren en de nare kantjes van beide eruit te filteren. Dat bestond namelijk al en heet parlementaire democratie. Fascisme is een ideologie die eigenlijk op een positieve manier nationalistisch – vaderlandslievend – wil zijn en democratisch op een nieuwe manier. Het probleem is alleen dat Benito Mussolini de onbetwiste en onafzetbare leider van Italië was. In Duitsland had u Adolf Hitler in dezelfde positie. Mussolini dicteerde alles wat wel en niet mocht en begrensde het fascisme door iedereen die het níet met hem eens was, de mond te snoeren door middel van censuur en gewelddadige operaties tegen burgers. Fascisme houdt niet van individuen, zoals het kapitalisme en het socialisme in enige mate, maar stelt de staat boven het individu. Dat is precies wat ook het communisme doet en dat is antidemocratisch.

Aan de andere kant is fascisme erg nationalistisch. Dat is wat het kapitalisme ook is, alleen zijn kapitalisten liberaal of tegenwoordig beter libertair genoemd en dus niet racistisch. In een kapitalistisch land kan een buitenlander er prima tussenkomen, maar dat gaat pas lukken als die zich aanpast aan het land. Men moet hem of haar wel even leren kennen en vertrouwen, maar dan is de nieuwe persoon ook echt aanvaard en hoort die er helemaal bij. Positieve discriminatie kent het kapitalisme niet, omdat racisme er onbekend is en men ook niet tegen vrouwen is. Je moet je als nieuweling alleen wel even bewijzen, want iedereen is een individu en wordt niet als een groep gezien. Dat is gezond nationalisme, maar als je daarin doordraaft, kom je bij het ongezonde nationalisme uit, dat mensen wél in groepen opdeelt net als het extreemlinkse communisme, dat denkt in een elite en een volk. Dáár bevindt het fascisme zich ook: het denkt in groepen die lager of hoger staan en dat is het begin van discriminatie en racisme.

 

Ideologies-nl

Een ideologieëncirkel

Ik heb mijn best gedaan om de meest voorkomende ideologieën in een cirkel te persen. Daarin vallen socialisme en kapitalisme binnen de parlementaire democratie, maar communisme en fascisme niet. Niet alleen kapitalisten, maar ook socialisten zijn nationalistisch en dat betekent alleen maar dat ze van hun vaderland houden en dat op de eerste plek zetten. Het leger is voor beiden een defensieve macht. Racisme kan in iedere regeringsvorm voorkomen uiteraard, maar omdat het communisme verschil maakt tussen mensen en hen in rangen en standen zet, heb ik racisme links gezet. In Amerika is veel racisme geweest en daar is het kapitalistisch, zult u nu zeggen.

Ja, ik vind zelf ook dat het leren kennen en accepteren van de zwarte bevolking als niet meer slaven, maar gelijkwaardige burgers wel érg veel tijd gekost heeft. Maar ook in Amerika is lang niet iedereen kapitalist! De helft van het land zit ergens tussen socialisme en communisme in. Ik heb mijn hele leven hier in Nederland tussen linkse mensen gezeten. Niet socialistisch, maar echt links en dat waren nu juist de mensen waar ik er nooit tussen kwam. Die discrimineerden mij in feite ook omdat ik Grieks was, want ze wilden me alléén accepteren als ik mijn Griekse identiteit zou opgeven. Is dat racistisch of niet? Het kan natuurlijk niet, want Grieks is wat ik ben, maar dat is dus links. Nu ik tussen rechtse mensen zit, word ik gewoon geaccepteerd zoals ik ben en dat geldt beslist niet alleen voor mij.

Ik hoor van alle kanten dat je bij linkse mensen nooit geaccepteerd wordt, als je niet exact zo bent en denkt als zij. Daarmee is wat mij betreft racisme toch meer iets van links dan van rechts. Trouwens in Griekenland heb ik me nooit minder vrij gevoeld en was de maatschappij ook niet overgereguleerd, zoals je van links zou verwachten. Juist niet: in Griekenland bestonden heel weinig regeltjes en was je lekker vrij. Socialisme, echt socialisme, houdt ook van vrijheid, net als kapitalisten! Links is niet onvrij, maar ondemocratisch is onvrij!

 

Communisme is onvrij omdat het ondemocratisch is, niet omdat het links is.

 

Gezond nationalisme of racisme?

Het stellen dat nieuwkomers in ons land zich dienen aan te passen en zo niet, terug moeten naar hun land van afkomst of ergens anders heen, is géén racisme en al helemáál geen fascisme. Mannen die hun vrouwen gesluierd en wel drie meter achter zich aan laten lopen met twee zware tassen vol boodschappen, terwijl ze zelf lopen te flirten met jonge meiden, passen niet in ons land. Vrouwen die hardnekkig weigeren hun hoofddoek, die voor ongelijkheid staat, af te doen, of hun baard binnen de perken te houden, kunnen hier niet wonen en werken. Een ideologie waarin een man boven de vrouw staat, haar mag slaan, met andere vrouwen mag gaan en ook die zwaar mag mishandelen en zelfs groepsverkrachten, past niet in Nederland en ook nergens in Europa. Een ideologie waarin kinderen onder dwang naar koranles moeten, waar het allemaal niet zo pedagogisch eraan toegaat om het vriendelijk te zeggen, kan ook niet hier bestaan. Dat mogen wij niet eens gedogen, want ónze godsdienst gebiedt dat man en vrouw gelijk zijn aan elkaar. Als een Nederlander in een islamitisch land gaat wonen, dient die zich net zo goed aan te passen. Dat is niet racistisch of fascistisch, maar een bescherming voor onze parlementaire democratie en voor al onze culturele verworvenheden.

Wat u ook ziet, is dat communisme buiten de democratie valt én heel dichtbij fascisme staat. Dat is iets om eens goed over na te denken! Natuurlijk kan in een socialistisch of kapitalistisch land een persoon of een partij de macht grijpen. Dan is er een totalitaire staat. Dat is zich op dit moment hier in Nederland aan het voltrekken en dat gebeurt door kapitalistische – nou ja, iets meer rechts georiënteerde – mensen de mond te snoeren, door hen fascistisch te noemen. U ziet in de cirkel hoe ver fascisme van kapitalisme verwijderd is, dus dat kan nooit juist zijn. Rechtse mensen denken sowieso in individuen en zullen de ene buitenlandse persoon liever zien dan de andere. Net als dat ze de ene Nederlander beter mogen dan de andere. Iemand die zich wil inzetten voor de maatschappij en voor zijn of haar werkgever is welkom: dat is kapitalistisch denken. Rechtse mensen denken niet in groepen en racisme is hun DUS vreemd! Ik overdrijf uiteraard enigszins, maar racisme is niet iets wat bij rechts leeft.

Het zijn de communistisch denkende ‘linksliberalen’, die het blanke ras willen vernietigen om zodoende een marxistische = communistische revolutie op gang te brengen. Zij willen ongebreidelde immigratie, omdat ze willen dat het blanke ras vermengd wordt met andere rassen of kleuren eigenlijk. Iedereen een beetje grijs en mulat. Dat is wat de EU wil, het is wat de Amerikaanse Democraten willen en dát is nou racistisch. Fascistisch zelfs. Daarom kunnen zíj het ook zo goed vinden met het uiterst racistische (tegen het blanke ras) BLM en met het helemaal níet antifascistische Antifa. Ik zou hen eerder anarchistisch met fascistische trekjes noemen (geweld verheerlijken) en daarin ben ik verre van de enige. Anarchisme is doorgedraaid individualisme en daarmee eigenlijk extreemrechts! Waarom Antifa zich dan zo tegen het gewone rechts keert? Omdat die de democratie zo hoog in het vaandel hebben en vaderlandslievend zijn. Ze houden ook van het gezinsleven, maar daar heb ik het nog wel een keer over.

 

Hiermee stop ik voor vandaag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow the news by Email

 

Anastasía Vassiliou, MA

Anastasía (Natassa) Vassiliou, born in Athens, obtained a Master's degree in Greek & French Literature and studied music in Thessaloniki, Greece. She speaks 7+ languages. Natassa ran a successful business in in-company trainings when she suddenly got paralysed. Out of love for her children she found out how to cure all diseases and healed many patients including herself. Nowadays she runs news website Untold Times, where she shares world news and gives fantastic analyses about hot topics.

Feel free to give a nice reaction:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.