Ukraine-Kamianets
Oekraïne, het sprookjesland vol kastelen

Oekraïne of wereldvrede?

Het bezoek van premier Rutte en minister Hoekstra aan Kiev in Oekraïne en daarna Moldavië fascineerde me. Op het internet gingen berichten in de trant van de muis gaat de olifant vertellen wat hij moet doen en meer grappen. Mijn kennis van (geo)politiek echter vertelde me dat het bezoek wel degelijk belangrijk was. Een beetje inzicht in het dilemma van Oost-Europa en Oekraïne in het bijzonder vandaag.

Oekraïne is een groot land met strategische ligging in Oost-Europa, dat voor de helft een westerse en voor de andere helft een oosterse inslag heeft. Zelf kozen ze aanvankelijk om meer met Rusland dan met Europa samen te werken op gebied van handel en militaire zaken, maar het westen ging steeds harder dwingen dat het land voor hén zou kiezen en Rusland zou laten staan. Het kwam zelfs zover dat het land in een spagaat kwam te zitten en dat speelt nu al zeker zo’n jaar of tien, zo niet langer. Het is eigenlijk zo dat Rusland niet aan het land trekt, maar als enige voorwaarde heeft dat Oekraïne niet bij de NAVO gaat als volwaardig lid. Het westen eist echter dat Oekraïne Rusland de rug toekeert en er een vijandige houding naar toe heeft. Degene die het conflict veroorzaakt, is dus eigenlijk niet Rusland, maar de EU en Amerika. Onderaan het artikel zet ik een video neer over de geschiedenis van het land in de laatste eeuw en hierna ga ik in op wat er allemaal speelt aan krachten en machten die allemaal iets willen of iets eisen.

 

Waarom is uitbreiding van de NAVO een bedreiging voor Rusland?

Iedereen die een beetje nadenkt, begrijpt wel dat het voor Rusland niet alleen bedreigend is, maar ook een schending van internationale afspraken dat Oekraïne opeens per se bij de NAVO moet. Toen in 1990 het Warschaupact ontbonden werd, hebben de westerse landen Rusland bij monde van de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten James Baker, beloofd de NAVO niet verder dan Oost-Duitsland naar het oosten uit te breiden. Sindsdien is de organisatie echter toch uitgebreid van 17 naar 30 lidstaten, waarvan alle in Oost-Europa, zoals de Baltische staten Letland, Estland en Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Albanië, Bulgarije, Hongarije, Slovenië, Roemenië, Kroatië, Montenegro en Noord-Macedonië. Het enige land dat toegetreden is en niet in Oost-Europa ligt, is Spanje en dat was al in 1982. Dus is de NAVO een bedreiging voor Rusland? Een beetje wel tot dusver.

Dan gaan we nog iets verder, want wat ís de NAVO eigenlijk? Dit is een heel pro-westers artikel, maar er staat wel duidelijk in wat de NAVO precies is. Het is een internationale militaire samenwerking tussen een aantal westerse landen, opgericht in 1949. De bedoeling was om lidstaten bij te staan, ingeval die aangevallen werden door anderen. Dit in tegenstelling tot het VN-leger dat er is om vrede te bewaren. In reactie op de oprichting van de NAVO werd in Oost-Europa het Warschaupact opgericht, een tegenorganisatie van de USSR. Daartoe behoorden de volgende landen in Oost-Europa: Letland, Estland, Litouwen, Polen, Tsjechoslowakije, Roemenië, Moldavië, Hongarije, Oost-Duitsland, Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië. Verder nog Kazachstan, Turkmenistan, Kirgizië, Tadjikistan, Azerbeidjan, Georgië, Tsjetsjenië, Armenië en Afghanistan. Bulgarije, Albanië en Joegoslavië hoorden niet bij de USSR, maar wel tot de invloedssfeer van Rusland en hadden daarom een socialistische regering.

U ziet dat veel landen van de voormalige USSR opeens tot de voor Rusland zeer vijandige NAVO zijn toegetreden. Deze organisatie had immers tot groot doel bescherming tegen de USSR, omdat Rusland na de Tweede Wereldoorlog opeens de Vijand werd, in plaats van Duitsland, het land dat de oorlog begonnen was. Er werd steeds gesproken over zogenaamde plannen van Rusland om West-Europa binnen te vallen. Dat is dan ook de reden waarom er überhaupt een westblok en een oostblok waren. Nu was Jozef Stalin toen nog president van het land. Hij was wel net zo’n griezel als Hitler, alleen had hij niet het plan om West-Europa binnen te vallen en bij Rusland te annexeren. Dat is toch best een verschilletje. De tweedeling van de wereld in Oost en West is tot op de dag van vandaag een feit, maar het westen pusht en pusht steeds meer voormalige USSR-landen om zich bij hen aan te sluiten.

 

Ontdekken wat het Westen eigenlijk is

In het begin na de val van het IJzeren Gordijn in 1989 waren deze landen naïef en sloten ze zich inderdaad aan bij de EU, waarna ze zagen dat ze daar eerder slechter van werden dan beter. De EU had helemaal niet het doel om deze landen of andere uit Zuid-Europa, economisch vooruit te helpen, zodat ze gelijkwaardig aan de West-Europese landen zouden zijn. Nee, ze wilden alleen maar de Russische invloed op welk ander land in de wereld ook, verzwakken. De EU gaat om Duits-Franse belangen en dat is het. Dat hebben we allemaal gezien en verder zijn ze uit op steeds meer macht over de lidstaten, zelfs tot vorming van een staat aan toe. Er zijn al een parlement en een president en de afzonderlijke landen mogen over steeds minder onderwerpen zelf beslissingen nemen.

Het probleem: de Oost-Europese landen zijn nog steeds bang dat Rusland ze opnieuw zal annexeren, hoezeer dat na de Tweede Wereldoorlog ook in internationaal overleg is gebeurd en Rusland al 30 jaar geen enkele zin meer heeft om landen die dat niet willen, bij zich te trekken. Rusland bemoeit zich sindsdien alleen nog maar met internationale conflicten, wanneer het om hulp gevraagd wordt en dringt zich nooit op. Na de val van het IJzeren Gordijn in 1989 zakten de Russische economie en die in de landen die bij de USSR gehoord hadden, in één klap in. Ze hadden immers één gezamenlijke economie en opeens was de samenwerking verdwenen. De landen die vrij werden, waren blij en wilden direct van het dictatoriale communisme af, maar men vergat dat dat voor Rusland zelf net zo goed gold. Nu, meer dan 30 jaar later, is de Russische economie prima, maar die van alle andere Oost-Europese landen, die zich bij de EU aansloten, niet. Dat is bitter en daarom staan deze landen op een kruispunt: willen we bij het westen blijven horen, is het oosten toch beter of willen we samen een derde alliantie vormen?

 

 Natassa News is een onafhankelijke mediawebsite, die volledig draait op donaties. Zonder uw bijdrage kan dit platform geen dag bestaan en ook niet zonder mensen die geabonneerd zijn op het nieuws en die het nieuws delen op sociale media en via de e-mail. Natassa Vassiliou vecht heel hard voor een betere wereld en heeft een unieke frisse, positieve kijk op de wereld. Heel veel dank voor de donaties die binnenkomen. Help Natassa News echter blijven bestaan en steun Natassa met een eenmalig of beter nog maandelijkse donatie. Anders hebt u straks alleen nog maar de NOS! Zo kunt u doneren:

Via WhyDonate:

Via BackMe.org door hier te klikken.    OF

 

Wat wil Oekraïne zelf eigenlijk?

Oekraïne is één van de landen waarin deze afweging speelt. Er is echter een verschil met andere Oost-Europese landen: de helft van het land wil graag bij het westen horen en de andere helft bij het oosten. Oekraïne is in de 9e eeuw n.C. een onafhankelijk land geworden en heeft altijd dit conflict gekend tussen oost en west. Als u hier klikt, ziet u een kaartje van het land met de precieze verdeling tussen Oekraïens sprekende en westers denkende mensen en Russisch sprekende, oosterse denkers. Het schiereiland de Krim hoort inmiddels bij Rusland, waar het een aparte deelstaat vormt, net als de andere 22 deelstaten van het land. De Russen hebben het niet geannexeerd, maar het hoorde altijd bij Rusland totdat president Chroesjtjov het in een gulle bui aan de Oekraïne cadeau deed in de jaren ’60. De mensen zelf echter wilden liever bij Rusland horen, er is eerlijk over gestemd en nu hebben ze wat ze willen. Simpel.

Als er in westerse landen over Oekraïne wordt geschreven, is dat altijd weer alleen maar over het westerse deel van het land. Het is immers in hun voordeel om het daarover te hebben en te zeggen: “Oh, Oekraïne wil zó graag bij de NAVO en bij de EU, maar Rusland houdt dat tegen”. Nee, dat is niet waar: de helft van het land wil dat helemaal niet, maar sinds 2019 is er een pro-westerse regering met de voormalige acteur Volodymyr Zelensky als president. Die heeft de Russische taal, die vanouds door de helft van de bevolking gesproken wordt, even verboden en duwt het land richting het westen. Oekraïens en Russisch zijn wederzijds niet verstaanbaar, dus dat is een groot probleem voor de helft van de bevolking. Oekraïne is een land dat eigenlijk neutraal wilde blijven en is lid van meerdere militaire en andere partnerschappen in oostelijk Europa en de Kaukasus. Het land heeft al een partnerschap met de NAVO en als ze nu volwaardig lid worden, zijn ze niet meer neutraal.

 

Het gevaar van de EU

Bovendien is er nog een gevaar en dat geldt voor de hele wereld: de EU wil heel hard dat Oekraïne de graanschuur van Europa wordt. Het land is één van de grootste graanexporteurs ter wereld, maar verkeert onder andere door de tweedeling in grote armoede. Vooral het westen van Oekraïne wil heel graag economische ontwikkeling en een kosmopolitisch leven, maar dat bereik je niet door een agrarisch land te worden. Het oosten wil dan ook liever een meer gevarieerde economische ontwikkeling. De tweedeling gaat diep en dat maakt dat buitenlandse machten gemakkelijk misbruik van dit prachtige land kunnen maken.

Eigenlijk gaat samengaan met Europa en Amerika tegen de wil van heel Oekraïne in en bovendien affecteert dat ook ons hier in het westen, tot Nederland aan toe: bij ons moeten de boeren immers weg, omdat Oekraíne de landbouw voor zijn rekening moet gaan nemen, ziet u? Dat is voor niemand goed, maar toch wordt het erdoor gepusht en gedramd door de politiek, die de mainstreammedia aan haar kant heeft, die de mensen in het westen volkomen verkeerd informeert. De waarheid is dat de westerse plannen met Oekraïne in niemands voordeel zijn, ook niet in dat van de EU. De EU wil dit agrarische plan dan ook alleen maar doorvoeren, omdat Oekraïne tegen Rusland aanligt en zij Rusland willen verzwakken of nog liever volledig uitschakelen.

 

De rol van Rusland in het geheel

Waarom die haat tegen Rusland? Alles is tegengesteld aan elkaar. Aan de ene kant wil Europa afdwingen dat Rusland ons gas levert, maar dan wel op hún voorwaarden: met hoge dagprijzen en korte contracten, die iedere keer kunnen veranderen, terwijl Rusland juist langdurige contracten wil en dan ook lage prijzen biedt. In de media staat dan te lezen dat Rusland zogenaamd geen gas zou willen leveren. Jawel hoor, maar wel tegen redelijke voorwaarden. Wat Europa nu aan het doen is, dat is de gaslevering via de nieuwe Nord Stream pijpleiding (langs Duitsland) afhouden en die via een andere pijpleiding die onder andere door Oekraïne heengaat, door laten gaan. Nog een reden waarom het westen de controle over dit land wil. Rusland probeert die oude pijpleiding af te sluiten, omdat de leiding oud en minder veilig is en het land dan ook onder minder goede voorwaarden gas moet leveren. Rusland is geen schoothondje dat op commando van de EU moet blaffen.

Dus wat doet Rusland? Het heeft zakenrelaties met China en kan daar ook gas leveren. Dat doet het land zelfs al sinds 2019 via de Power Siberia Pipeline. Niet alleen dat, maar beide landen zijn tevens overeengekomen dat ze dit op grond van een 30-jarig contract doen. Goed voor beide partijen en zonder heisa en ruzie. Ook levert Rusland gas aan een aantal Oost-Europese landen en aan Turkije. Last but not least levert Rusland gas aan een aantal Aziatische landen, waaronder behalve China Kazachstan, Kirgizië en Turkmenistan. Vergat ik bijna nog Griekenland, dat zelf ook gas heeft maar niet voldoende. De EU is woedend op Rusland, omdat dit land gewoon zijn eigen gang gaat en daar gaat het hele Oekraïneconflict om. Oekraïne mag zogenaamd zelf beslissen wat het wil, maar als het niet wil wat de EU in het hoofd heeft, is de wereld te klein.

 

Een mogelijke oplossing

Dat er hier knopen doorgehakt moeten worden, is duidelijk. Oekraïne zit in een diep dichasme tussen oost en west en kan niet met beide samenwerken. Rusland vindt dat geen probleem, maar Europa en de VS wél. Die willen Oekraïne voor hun belangen inzetten en kijken niet naar wat het land zelf nodig heeft. Ontwikkeling op meerdere fronten bijvoorbeeld, binnenlandse vrede tussen het oosten en het westen, die heel goed mogelijk is als je er verstandig naar kijkt en rust in de tent. Als ik vanuit mijn perspectief naar het Oekraïense probleem kijk, denk ik: Oekraïne ga lekker met Rusland samenwerken. Dat land bemoeit zich niet overmatig met je en wil niet van alles, terwijl het westen tegen je wil in een boerenland van je wil maken. Nu zijn boeren geweldig, maar als je in een heel land – en Oekraïne is groot! – op één paard wedt, is dat alleen al economisch niet echt handig. Eén slecht oogstjaar en je hangt.

Maar goed, westelijk Oekraïne schijnt graag bij de NAVO en bij de EU te willen horen. Dat kan, als ze het oosten loslaten en als half land verdergaan. Als het westen van dit prachtige land zó graag nu geld wil zien en daarvoor alles wil opgeven tot z’n waardigheid aan toe, is dit een optie. Het oosten van het land gaat hier nooit in mee, dus dat zal beslist tot een scheiding leiden, waarna het oosten of zich bij Rusland aansluit of zelf een land vormt: dat is hun zaak. Zelf zou ik niet willen samenwerken met westerse landen, als die zo bazig doen en mij nergens zelf over lieten beslissen. Ik ben ook van mening dat Griekenland het beste de EU uit kan en dan met Rusland en andere oosterse landen samenwerken. Dat vind ik van wel meer landen, maar dat is mijn persoonlijke visie. Oekraïne mag zelf beslissen, maar één optie die niet mogelijk is, dat is dat ze lid van de NAVO worden. Ze zijn al partner en daarnaast zijn ze betrokken bij een hele rij andere organisaties, die meestal in oostelijk Europa en op de Kaukasus plaatsvinden. Zo zijn ze partner van CIS en lid van GUAM en het oostelijk partnerschap. Eigenlijk hebben ze dus al meer voor het oosten dan voor het westen gekozen. En nog meer voor hun eigen regio. Mijns inziens een verstandige keuze.

 

De beloofde video: enjoy!

 

Ukraine on Fire: The Real Story – Full Documentary by Oliver Stone (Original English version) from Sott.net on Vimeo.

 

 

You can also donate through the well-known Dutch donation platform BackMe.org by clicking here.

OR

 

 

 

 

 

Natassa Vassiliou, MA

Anastasía (Natassa) Vassiliou analyses the news with her unique fresh insight. She studied Greek & French Literature, with minors in law ethics and teaching mother language plus specialisation in media psychology. 25 years in education & business trainings followed. 13 years in traditional medicine research and coaching & 2 years in the media. Natassa loves kids, Greece, coffee & nice people. Also cherries, apes, boeren, cooking & experts. No to Jeugdzorg, egoists, bonkers, dipshits & digital ID's. Proud Greek, Orthodox Christian and Mom of 2 Awesome Big Boys, she is sadly handicapped.

Feel free to give a nice reaction:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.