Pasen en het echte verhaal van Jezus

Pasen en het echte verhaal van Jezus

Goedemiddag op deze voor katholieken en protestanten paaszondag. Het zonnetje is jammer genoeg verdwenen, maar het regent nog net niet, zie ik. Misschien hebt u toch nog wat van de door die echt ontzéttende racist-van-een Paashaas verstopte eieren kunnen opsporen. Ik hoorde gisteren dat er nu ook al een Paaspinguïn rondliep. Die wist helemaal niet hoe hij eieren moest verstoppen, echt het leek nergens naar. Gekker moet het niet worden, mensen! Anders komt u maar lekker ons orthodoxe pasen meevieren vanaf 25 april – palmpasen – tot en met 4 mei (derde paasdag). Gezellig lamsvlees roosteren nu het nog mag en rode eieren tegen elkaar botsen. Echt heel leuk.

 

Katholiek en Orthodox Pasen

Toen ik op mijn zeventiende ontdekte dat ik “half” Grieks was, ging ik uiteraard opzoeken wat dat dan wel allemaal inhield. Wat was je dan allemaal, als Griek? Nou, onder andere orthodox dus en de orthodoxie is het originele christendom. Niet het katholicisme, dat onterecht beweert dat wél te zijn. Dat kan ook niet natuurlijk, want het christendom is ontstaan in Israël met Jezus en zijn vrouw Martha en niet in Rome. Daar kwam het pas later en het is eigenlijk best raar dat er sowieso een internationaal leider van het christendom kwam. En dan ook nog in Rome, met een doctrine die nogal afwijkt van het echte geloof, zoals door Jezus verkondigd. Als we het dan toch over pasen hebben, is het misschien best aardig om het daar ook eens over te hebben. Gezellig in een deken gewikkeld op de bank, eieren etend al op uw telefoon.

In Den Haag is het momenteel zo’n augiasstal met de formatie van een nieuw kabinet, dat een uitstapje naar het zonnige zuiden niet zo’n gek idee lijkt. Ik zit zelf ook met een deken om me heen en mijn telefoon beweert dat het 7° zou zijn. U weet maar nooit, het kan maar zo kloppen. Ik heb het zonnetje maar vast hier rechts in de menubalk neergezet. Kijkt u maar eventjes. Dan hebt u gelijk een goeie bui.

 

Het verhaal van Jezus

Het grootste ding dat anders is in de katholieke kerk, is dat katholieken geloven dat Jezus voor onze zonden is gestorven. Wij zeggen juist dat hij voor onze zonden is opgestaan uit de dood. Veel positiever én logischer, want je kunt zonden toch niet overwinnen door dood te gaan? Costas beweert daarnaast bij hoog en bij laag dat Jezus helemaal nooit aan het kruis is gestorven. Hij heeft ook ergens een boek gevonden van iemand die dat vindt en erop gepromoveerd schijnt te zijn. Hij laat het me nu zien. Het verhaal is dan dat Jezus’ vrouw – uiteraard niet Maria Magdalena, maar Martha van Bethanië – hem gered zou hebben. Magdalena zou nog wel eens de vrouw van Martha’s broer Lazarus geweest kunnen zijn. Ze had gezondigd, dus zal wel vreemd geweest zijn en misschien had hij haar daarna verlaten. En verrek als het niet waar is: in het paasverhaal in de bijbel staat inderdaad dat rechter Pontius Pilatus een briefje van zijn vrouw ontving, waarop stond dat hij Jezus, de goede man die onschuldig was, beter met rust moest laten. Dat ‘zijn vrouw’ sloeg dan op Jezus: de vrouw van Jezus. Ik heb het laatst nog gelezen, Johannes heeft het geschreven.

Jezus was namelijk, zo zegt Costas verder nog, een soort van gouverneur van Nazareth en omgeving of van Israël in z’n geheel. Er wordt altijd beweerd dat zijn ouders zo arm waren, maar als dat zo was, kon hij toch niet in de tempel gaan zitten en alle religieuze boeken lezen? Arme kinderen kregen geen onderwijs: die moesten werken. Bovendien zouden de mensen in Israël toch nooit geloven dat hij hun koning zou worden, als zijn vader een simpele timmerman was? Zo kan Jezus’ vrouw heel goed een stukje perkament aan één van Pilatus’ medewerkers hebben gegeven. Als vooraanstaande vrouw sprak en schreef zij dan uiteraard Latijn. Tenslotte dateren de oudste verhalen van Jezus’ leven van ongeveer het jaar 70 n.C., maar hebben wij er pas een versie van die dateert uit de helft van de tweede eeuw. Er kan van álles met de originele teksten gebeurd zijn. We hebben veel oudere teksten gevonden uit Griekenland, Rome en Egypte, dus waar zijn de originelen van het Nieuwe Testament dan?

Nog iets: in Griekenland is er in de Heilige Week voor Pasen – ja met een hoofdletter – altijd een fantastische sfeer van verbondenheid. Een zegen in de lucht. De priesters zingen iedere ochtend psalmen in de kerk of op het kerkplein soms en dat is voelbaar. Pasen is een heilig feest en ik heb nog nooit een Griek meegemaakt, die het geen fantastische tijd vond. Dat is de inhoud van het woord ‘heilig’ en dat is in Europa niet bekend, omdat de mensen nooit kennis hebben kunnen maken met het orthodoxe geloof. Alleen in Roemenië, Servië, Bulgarije en een paar mensen in Hongarije en Tsjechië. Het katholieke geloof is dan wel christelijk, maar mist die heilige component. Het werkelijk kennen van wie God is en wie Jezus was. Het kennen van rituelen die geneeskrachtig zijn en die je echt voelt als weldadig. In de gereformeerde kerk, waar ik heb moeten opgroeien, heb ik meerdere dominees horen zeggen dat zij ook niet wisten wie God was. Voor mij hield de protestantse kerk daar op en ging ik zoeken naar God. Die vond ik in Griekenland, in de eerste de beste kerk waar ik binnenstapte in Thessaloniki. Zo simpel kan het zijn.

 

Na Jezus’ dood en opstanding

Is het vreemd dat het Rooms-Katholieke geloof zo afwijkt van het orthodoxe? Wel, de Romeinen indertijd waren niet echt blij met het nieuwe geloof. De mensen geloofden immers dat Jezus terug zou komen en dan koning zou zijn. Met andere woorden: de Romeinen zouden verjaagd worden en dat vond vooral hun griezelkoning Nero in Rome niet echt denderend. Nero was zoiets als Hitler in het kwadraat. Die hing misdadigers aan een kruis en als die misdadigers christenen waren, stak hij die kruisen ook nog eens in brand. Maar de christelijke kerken kwamen er pas na de opstanding van Jezus, toen hij af en toe te zien was en dan zijn apostelen opdrachten gaf om die kerken te stichten. Het lijkt me niet onmogelijk dat hij gewoon nog leefde en toen samen met zijn leerlingen die kerken heeft gesticht. De eerste daarvan waren niet in Rome, maar rondom Israël: in Syrië, Klein-Azië en de rest van Griekenland, zoals Thessaloniki. Daarom is het ook zo raar dat we verplicht de paus als leider moeten erkennen, terwijl die ten eerste niet orthodox is en zich ten tweede intensief met het dagelijkse leven en de politiek bemoeit. Dat hoort niet in het christelijke geloof.

Na de vermeende dood van Jezus vluchtten nogal wat foute joodse figuren richting Rome en ook naar het oosten richting Syrië, zo vertelt de bijbel. Ook kwamen er in het Midden-Oosten nieuwe machthebbers. Ik sluit niet uit dat degenen die naar Rome vluchtten, valse verhalen over Jezus hebben verkondigd. Degenen die naar Syrië vluchtten, hebben mogelijk de eerste verhalen, door de apostelen geschreven, vervalst. Het is echt onmogelijk om te sterven voor de zonden van anderen, zodat die gezuiverd worden. Dan nog eerder doordat Jezus uit de dood opstond. Volgens de orthodoxe kerk worden mensen gezuiverd van zonden, als ze die opbiechten en vervolgens vergeven worden door de zegen die de priester geeft. Een verschil met de katholieken is dat mensen bij ons openlijk met de priester praten. Niet verstopt in een biechtstoel, want hij moet toch weten wie de ander is om die te kunnen zegenen? Misschien meent die persoon er wel niets van. Een orthodoxe zegen voel je heel duidelijk en dat weten degenen die een paar jaar geleden wel eens medicijnen van mij kochten: Costas zette daar altijd een zegen op en letterlijk iedereen meldde me dat. Ook toen ik laatst een paar spulletjes voor mijn iconenplek kocht, was daar een zegen op gezet door de monniken uit Athos. Een katholieke zegen voel je niet. Zo heeft het geloof veel minder impact op mensen.

 

Had Jezus nou wel of niet een vrouw?

Hoe dat dan zit met die twee dames, Maria uit Magdala en haar mogelijke zus Martha van Bethanië? Wel, christenen noemden elkaar in die tijd broeders en zusters en dat deed eigenlijk iedereen die uit eenzelfde familieclan of plaats kwam. Ze hoeven dus niet echt zussen geweest te zijn en de mensen woonden vaak met de hele familie in een huis. Maria Magdalena kan heel goed de vrouw van Martha’s broer geweest zijn. Er wordt meermalen verteld dat ze zondig was, omdat ze dure parfums en oliën van mannen kreeg. Ze was dus of prostituee of ze ging vreemd. Misschien was ze Romeins, dat kan ook. Het kan zijn dat Lazarus haar verlaten had om die reden. Toen Lazarus op sterven lag en Jezus onderweg was om hem te genezen, bleef Maria niet bij hem, maar liep ze Jezus tegemoet. Martha was daar verbolgen om: haar plaats was bij de zieke. Dat zou dus zo zijn als hij Maria’s (ex-)man of broer was, niet? Bovendien was eigenlijk iedereen getrouwd in die tijd in Israël. Het zou dus heel vreemd zijn als Jezus vrijgezel was. De verhalen over hem zijn waarschijnlijk deels vervalst of misschien zijn ze wel stiekem in allerijl geschreven, omdat de Romeinen christenen vervolgden.

Ik heb er nog één! Bij ons in de orthodoxe kerk wordt de Heilige Maria nooit Maria genoemd, maar Panayía: de Allerheiligste. Wel, Jezus was de zoon van God volgens het verhaal en dan was zijn moeder dus Moeder God. Maar er is een probleempje: haar man ‘klopte’ niet: ze had Jezus in haar eentje gekregen. De onbevlekte ontvangenis. Nou, laten we daar kort over gaan. Zelfs als je God zelf bent, kun je hier op aarde niet zomaar in je eentje een kind krijgen. Moslims zeggen dan wel dat vrouwen zwanger kunnen worden, als ze op een stoel zitten waar eerder een man gezeten heeft, maar dat is nooit wetenschappelijk bewezen. Maria was dus gewoon alvast met haar aanstaande in bed gestapt of wie weet met een ander. Aangezien ze een ‘bijzonder’ kind zou krijgen, kon er nog wel een raar verhaal bij dat ze dan ook op onverklaarbare wijze zwanger was geworden. Als je toch bezig bent met engelen, die helemaal uit de hemel naar je toe komen om je te vertellen dat je een kind krijgt, kan dat er ook nog wel bij, toch?

Dit zeg ik niet zomaar. In de verhalen over Jezus wordt altijd denigrerend over Jezus’ vader gedaan. Nou, zoals ik al zei: de man had wellicht als hobby om meubels te maken, maar hij was echt geen eenvoudige meubelmaker. Dan heb je geen zoon die met twee jaar al in de tempel met de priesters staat te discussiëren over het geloof! Moeder Maria was haar zoon de hele tijd kwijt en vond hem dan dus geregeld terug in de tempel, waar hij in de boeken over het geloof zat te lezen of aan het discussiëren was over het ware geloof en de fouten die erin waren geslopen. Als je een rijke dame bent met een lading personeel, is het gewoon knap dat je je zoon nóg kwijt weet te raken. Vindt u ook niet? Dat kan geen goede moeder geweest zijn. Ook al omdat ze niet eens aanwezig was bij zijn proces om het voor hem op te nemen. En omdat ze altijd haar hoofd schudde over de durf van haar zoon om voor grote menigtes mensen niet alleen maar over politiek te spreken, maar ook over het geloof en over het leven zelf. Een goede moeder steunt haar zoon toch? Bovendien uitten joodse vrouwen zich nooit en public. Ze was dus best brutaal voor haar tijd. Jezus woonde mogelijk met Martha bij haar familie, omdat zijn moeder zo vijandig was. Ik vond een interessant filmpje over huizen in die tijd, misschien leuk om te bekijken:

 

 

Als u het mij vraagt, was die moeder van Jezus niet zo’n verstandig mens. Voor je huwelijk al zwanger worden in een tijd, waarin dat je je leven kon kosten. Je kind constant kwijtraken. Je zoon op latere leeftijd openlijk niet steunen en zelfs tegenwerken. Roddelen over je echtgenoot, dat hij een arme sloeber was. Ik noem zo even een paar dingen, maar u kunt er nog wel meer vinden als u de verhalen leest. Bovendien is het op z’n minst ráár dat Jezus heilig wordt genoemd, maar zijn vrouw niet. En zijn moeder weer wél. Wat is dat voor raars? Daarom is voor mij, maar voor heel veel orthodoxe mensen ook, niet de moeder van Jezus heilig, maar Moeder God. Vader en Moeder God, want Jezus was immers zelf God en dan de Heilige Geest. Dat is de goddelijke creëerkracht van God, waar mensen iets van krijgen als ze zich inzetten voor het geloof of voor iets anders goeds. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen kunnen de Heilige Geest krijgen. Priesters hebben de Heilige Geest en kunnen mensen soms genezen. Ook springt het paasvuur in de kerk echt spontaan aan om 12 uur ‘s nachts in de paasnacht. Ik mag als vrouw niet in dat heilige gedeelte van de kerk komen, maar Costas wel en die ziet het ieder jaar weer gebeuren.

 

Laten we iets moois van de wereld maken

Ik had de Heilige Geest ook, maar die hebben de satanisten van me weten af te pakken, toen ze me als baby ontvoerd hadden. Daardoor hebben ze zo oneindig veel macht gekregen de laatste ruim 50 jaar. Ze wisten dat ik dat had, omdat ze eerder mijn moeder ontvoerd hadden (de ISS die u kent als FIOM) en ze hadden gezien dat zij ook die kracht bezat. Dat is de échte reden waarom ik zo per se kapot moet blijven van hen. Er zijn maar heel weinig mensen met die kracht. Maar als die satanisten goeie mensen zouden worden en zich net als ik vanuit hun hart zouden inzetten voor de wereld, zouden ze die Heilige Geest ook kunnen krijgen. Dan zouden er nooit meer kinderen gemarteld en vermoord worden om hun smerige clan in stand te houden en was de wereld een prachtige plek voor iedereen. Dan waren er geen armoede, geen pijn en verdriet, geen ellende en geen onrecht. Dat is nergens voor nodig!

Denkt u er maar eens over na of u een fijne mens wilt zijn die mij helpt de wereld weer te normaliseren, of dat u de satanisten steunt. Als u mij namelijk niet steunt, steunt u hen. Geld vraag ik niet, maar wel heel eenvoudig en bescheiden dat u mijn artikelen gewoon een like geeft, dat u ze deelt en een leuke reactie geeft. Met dit artikel krijgt u een zegen mee, zodat u weet waarover ik het heb. Ja, zegenen kan ik nog. Ik doe het alleen niet vaak, omdat ik vind dat u het niet verdiend hebt. Of het waar is dat Jezus niet vermoord is en nog geleefd heeft totdat de joodse opstand tegen de Romeinen begon in het jaar 64, weet ik niet. Maar ik acht het heel goed mogelijk en zou het leuk vinden als u uw gedachten erover geeft, hieronder in een reactie. Dan hebben we iets interessants om over te praten.

Op zoek naar het opstandingslied Christós Anésti vond ik er een metalversie van, uit Rusland. Dit mag ik u niet onthouden! Пастырь heet de band, ik denk dat u het uitspreekt als Pastjir, pastoor of priester. Er is ook een film van en die ga ik nu bekijken (Priest uit 2011). Heel benieuwd en voor u een heel fijn pasen!

 

 

© Natassa Vassiliou

 

 

Follow the news by Email

 

Please feel free to give a nice reaction

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.