Satanisme: de fuik van ongewild geweld

Satanisme: de fuik van ongewild geweld

Al een aantal keer heb ik over satanisme geschreven. Het leek net alsof ik alles van één video en uit mijn opengekraakte geheugen had geleerd, maar zo is het nou ook weer niet. Ooit had ik een buurman die er heel veel van wist en die ik uit-en-te-na uitgehoord heb, verder lees ik ook wel eens wat omdat ik een geïnteresseerd mens ben en toen ik erachter kwam dat ik er zelf in gevangen zat, ben ik zelfs heel uitgebreid gaan zoeken naar meer informatie. Vanaf het moment dat ik ziek werd en mezelf probeerde te genezen, kwam ik in aanraking met het satanisme, omdat dat me zo ziek had gemaakt. Niet alleen mij overigens, maar de hele wereld. Het satanisme kent uiteindelijk alleen maar slachtoffers, pijn en verdriet. Zelfs de allerhoogste top ervan wil het niet.

 

De organisatiestructuur van het satanisme

Bij ieder ding dat ik hoorde of las, ging er weer een alarmbel af en opende mijn geheugen zich weer verder. Langzaamaan begreep ik steeds meer van wat satanisme nou eigenlijk ís, hoe het in de dagelijkse praktijk werkt en hoe het zit met slachtoffers en daders. Ook zag ik de reikwijdte én de grenzen ervan. Die buurman van heel vroeger bleek dus bij nader inzien de proctor (valse vertrouwenspersoon) te zijn van degene die de duivel zelf is en ooit Eva van Adam uit de hof van Eden was. De top van deze horrormaffiaclub is ontzettend klein: die bestaat uit de vijf vrouwen die als “medium” Satans wil moeten interpreteren, uit iemand die de rol van Satan krijgt (een man, dus niet de echte), iemand die de rol van Vader God heeft en nu ik dan de laatste 55 jaar in de rol van Moeder God. Daar zit dan nog wat spul omheen, dat moet zorgen dat de topfiguren wel genoeg getraumatiseerd worden en dat degenen die ook anderen kwaad moeten doen, dat ook wel echt doen enzo, maar dat is het zo’n beetje! Dit is daarom de organisatiestructuur van het satanisme oftewel de wereldmacht:

 1. De top met vijf hogepriesteressen, een Satan, een Moeder en een Vader God met nog wat “begeleiders” enzo eromheen.
 2. De bijna-top die ook wel Cabal wordt genoemd of Bestuur: dat wáren 300 figuren à la Clintons, Bidens, Epsteins en ook wat families uit Nederland en andere landen. Zékers niet alleen maar 13 “bloedlijnen” en helemaal geen echte joden.
 3. Dan allerlei toppen van maffiabendes voor drugshandel, kinderhandelorganisaties zoals de ISS die mij ontvoerde (International Social Service) en aan het hoofd staat van de kinderhandel, hoge piefen uit het bedrijfsleven, regeringen en overheden.
 4. Dan de rest van al deze maffia’s en figuren uit overheid en bedrijfsleven. Ook zitten heel nadrukkelijk infiltranten van de ISS bij Jeugdzorg hier.
 5. En last but not least het plebs oftewel de hele rest van de wereld, uit satanische familie of niet.

 

Ieder zijn eigen rol

Wanneer we het over satanisme hebben, gaat het eigenlijk altijd gelijk over verschrikkelijk leed met kindertjes. Ja, dat is er ook! Satanisten misbruiken hun eigen kinderen en zijn vaak hard voor ze, terwijl ze ook weer aan de andere kant lief zijn. Alles bestaat uit kwaad en goed en de hand die je voedt, is ook je verrader. Iedereen heeft een rol, gedefinieerd in het draaiboek van het spektakel: één van de zes programma’s waar je in kunt zitten met een specialisatie waarin je getraind bent. Satanisten kennen eigenlijk maar één kunstje: dat waarin ze gemarteld zijn. Dat kan een beroep zijn of een functie in het openbare leven, het kan zijn dat je spion bent, begeleider van anderen om te zorgen dat die wel voldoende hard getraumatiseerd worden. Het kan zijn dat je prostitué(e) bent of huwelijksmaffia die in andermans huwelijk moet infiltreren met als doel het gezin in kwestie zo hard te traumatiseren, dat dat hopelijk ook bij de satanssekte ingelijfd kan worden.

Als je opgeroepen wordt, trekt iemand aan je touwtjes. Bij de eerste drie programma’s zijn de deelnemers in twee of drie delen opgedeeld door keihard misbruik en mokerharde trauma’s op heel jonge leeftijd. Zij worden gedwongen actie te ondernemen tegen anderen, doordat hun begeleider (handler of proctor in het Engels) codewoorden opzegt, waardoor de trauma’s geactiveerd worden en de persoon bepaald gedrag gaat vertonen. Uit andere programma’s worden mensen of opgebeld van “Hé Piet, je mot effe meneer Die-en-Die zijn rechtszaak laten verliezen”; of ze krijgen een opdracht en weten dat hun kop rolt als ze het niet doen. Mensen uit satanische families weten exact hoe ze iemand iets moeten laten doen tegen zijn of haar wil, maar ook zij willen dit alles niet. Het satanisme is één groot visnet van kwaad, waarin iedereen aan elkaar vasthangt en elkaar triggert om nare dingen te doen.

Niemand kan ermee ophouden, omdat niemand in die hele vuile sekte meester over zichzelf is. Ze proberen het allemaal, met cursussen in meesterschap en door op de keiharde boeddhistische manier zichzelf onder controle te krijgen, maar dat is niet de manier die werkt. Je kúnt het niet alleen! Je hebt de héle sekte tegen je, als je probeert te ontsnappen. Alle anderen triggeren elkaar om je er weer in te duwen en er is slechts één manier om eruit te komen en het hele mechanisme stop te zetten: je overgeven aan God en vragen of de echte Vader en Moeder God (ja ze zijn met z’n tweeën) je willen helpen. Ik was de motor van het geheel, omdat ze allemaal van mijn levensenergie zaten te tappen. Ook dát deden die mensen niet uit eigen vrije wil, maar ze konden niet op eigen benen gaan staan. Als ik dus vrij ben, staat de motor ook stil en stopt er heel veel kwaad op de wereld.

 

Hoe word je satanist?

Ik zat net met zoonlief naar Godzilla deel II te kijken en daarin werd een werkelijk gigantisch monster met drie koppen beteugeld. In het echt zou dit niet op deze manier kunnen, want daar waar de mensen in de film enigszins samenwerkten, heb je in het echt dus iedereen tegen je wanneer je eruit wilt. En dan de vraag hoe je erin komt! Tja, door geboren te worden in een satanisch gezin. Bepaal je dat zelf? Nee, lieve mensen, je bepaalt echt niet zelf waar je geboren wordt. Je wordt gemaakt uit twee mensen die een kindje maken. Reïncarneren zou eventueel kunnen, maar misschien dat jullie nú begrijpen waarom ik altijd vertel dat mensen dat niet willen: zodra ze boven komen na hun dood en naar de aarde kunnen kijken, zien ze dat wat ik nu vertel. De enórme macht van het satanisme en de kolossale invloed ervan op de wereld. De mensen wíllen nooit meer terug, want ze weten dat ze er niet aan kunnen ontsnappen. Iedereen wil zuiver zijn, maar dat kan niet in zo’n familie en dus willen ze nooit meer gedwongen worden om nóg meer kwaad te doen in weer een nieuw leven. Ze kiezen er allemaal voor om na de dood écht dood te gaan. Dat gaat op een zachte manier door op te lossen in een grote bundel licht. En dat is iets waar je wél voor kiest.

Niemand kan er iets aan doen dat hij of zij geboren wordt in een satanisch gezin. Geen vader uit zo’n gezin kan zijn kinderen níet misbruiken en geen moeder kan het misbruik tegenhouden. De vaders moeten het doen en de moeders moeten hun kinderen in de steek laten en het laten gebeuren. Hoeveel leed denkt u dat dat die mensen doet? Ook al zijn ze nog zo hard door alle levensharde trauma’s die ze te verwerken krijgen in hun leven door hun elkaar triggerende omgeving, dit doet hun ongelofelijk veel verdriet. Zoals ik zei: het satanisme bestaat niet uit allemaal mensen die aan kinderhandel doen en vreselijke rituelen met die kinderen uitvoeren. Nee, dat “mag” alleen de allerhoogste top. De héle rest is alleen slachtoffer van seksueel misbruik, totdat ze hun kinderen moeten misbruiken. En ze worden ook lang niet allemaal seksueel misbruikt of moeten het met hun kinderen doen. Ze zijn slachtoffer totdat ze de buren moeten verraden, zodat hun kinderen afgepakt worden door Jeugdzorg. Totdat ze Natassa’s praktijk moeten belasteren en haar totaal onterecht en zonder enig bewijs voor gek verklaren, waardoor ze met twee kinderen zonder een cent inkomen komt te zitten en de gemeente – waar óók satanisten werken, want die zijn immers overal – haar huis ook nog even wil grijpen. Die gemeente wil dat eigenlijk ook niet, maar ja triggers … Ziet u hoe het werkt?

Wie er dan schuldig is aan deze horror? Nou, die Eva van vroeger, die er nog steeds is. Díe heeft mensen gemaakt op zo’n manier dat ze deze gruwelen moesten doen en er niet aan konden ontkomen. Ook die heeft er spijt van meer dan haren op d’r hoofd, maar kan het niet stoppen. Ik heb eens een theorie gelezen dat Arische en dus Baäl-aanbiddende volkeren uit Siberië naar Amerika zouden zijn overgestoken, via Alaska en dat zij de indianen zijn geworden. Toen ik weer mijn geheugen indook om te zien wat daarvan klopte, zag ik dat het waar was. En nog iets? Heel veel van deze indianenstammen doen helemaal niet aan satanische praktijken! Waarom? Omdat ze een lel van een land voor zichzelf hadden, zonder vijanden of zelfs maar buren. Het was gewoon niet nodig om zulke erge dingen te doen. Alleen een paar stammen deden aan de gruwel van kinderoffers: de Azteken en de Maya’s. Wel deden de andere indianen andere afgrijselijke dingen, zoals scalperen en andere martelingen voor krijgsgevangenen. Maar een héleboel minder dan in andere omstandigheden.

Wij denken dat de indianen zulke wijze mensen zijn, omdat ze goed met dieren en met de natuur in het algemeen zijn. Maar dat zijn de meeste mensen die in een satanisch gezin zijn opgegroeid. Van mensen mogen ze niet houden, want die doen elkaar pijn in hun omgeving. Daarom zijn ze vaak helemaal gek met dieren, om dat te compenseren. Geen mens wil slecht zijn, hoe het ook zo kan lijken. Iedereen die een ander kwaad doet, is daartoe getriggerd door een ander en hoe erger de dader getraumatiseerd is, des te ergere dingen hij of zij een ander kan aandoen. Vaak dissociëren ze dat ook weer, want anders kunnen ze niet eens met zichzelf leven. Daarom ontkennen mensen hun misdaden, vooral in de politiek: ze schamen zich er zo erg voor, dat ze het niet eens durven toegeven. Ze willen liever goede dingen doen, maar toegeven dat dat ze niet lukt en de leiding van het land aan een ander overgeven, kunnen ze niet.

 

En dan de politiek

Mensen die voor een politieke functie worden opgeleid, hebben MK Ultra voor hun kiezen gekregen. De CIA kan daar nu wel mee opgehouden zijn, maar die trainden met die monsterlijke methode alleen spionnen. Bovendien zijn ze niet gestopt, maar ondergronds gegaan. Met MK Ultra worden mensen voor alle beroepen en functies die u zich maar kunt voorstellen, getraind. Die volgen net als anderen een opleiding of studie daarvoor, maar worden ook met seksueel, fysiek en geestelijk misbruik, met martelingen en trauma’s “klaargestoomd” om zichzelf uit iedere penibele situatie te redden met leugens en laster naar anderen toe. Ze worden getraind om foute dingen te doen en bedrijven of hele landen naar de haaien te leiden, zonder dat iemand het door heeft of er iets tegen kan doen.

Juist omdát zoveel gewone mensen dit óók meegemaakt hebben, maar er niet over mogen praten op straffe van nóg meer geweld aan hun dierbaren, willen ze het niet horen. Of ze hebben het diep weggeborgen en kunnen het niet meer aan om eraan herinnerd te worden. Bijna heel Nederland weet echt wel dat we een straalcorrupte regering hebben! Maar als je als kind zo idioot wordt “grootgebracht” met misbruik of mishandeling en weet ik wat voor toestanden allemaal en je hebt het diep weggestopt, dan kun je het niet hebben dat anderen op latere leeftijd tegen je zeggen dat je op partij Zus-en-Zo moet stemmen om de corruptie tegen te gaan. Ze willen per se dat de wereld wél mooi is en hebben een bubbel voor zichzelf gemaakt, waarin ze wél goed leven voor zichzelf en hun eventuele gezin. Niet omdat ze egoïsten zijn, maar omdat ze niet meer geweld aankunnen.

Als ze dan zo’n Kaag, zo’n De Jonge of zo’n Rutte (of wie ook) liefjes horen zeggen dat alles goed is en we allemaal lekker veilig in onze bubbel kunnen blijven, omdat het land bij hen in goede handen is, zijn ze niet in staat toch wakker te schrikken. Dat is de reden waarom zoveel mensen zo gemeen en hard reageren, wanneer mensen zoals u en ik proberen hen wakker te schudden. Alle geweld van vroeger komt dan terug in hun leven! Het is ontzettend egocentrisch en goed is het ook niet, maar ik vind het toch begrijpelijk. Deze mensen kunnen het helemaal niet verdragen als anderen anders denken dan zij en het niet met ze eens zijn. Dan voelen ze weer de dreiging van vroeger en het gevaar. Daarom zoeken ze elkaar ook op en klitten ze aan elkaar: zij voelen het als een bedreiging als mensen er een andere mening op nahouden en als de media hun wijsmaken dat dat “bedreigend” zou zijn, al die meningen, dan worden ze agressief uit angst en gaan ze ons bestrijden.

Misschien is er maar één manier om hen wakker te krijgen: laat ze in hun bubbel, maar vertel ze dat ze alléén rustig en veilig kunnen verderleven, als ze op FvD, PVV of BBB stemmen. Zeg dat het leven alleen maar lekker voortkabbelt, als ze dat doen. Eén keer in de vier jaar goed stemmen, zodat de meuk met de lieve woordjes en de slechte daden ons geen kwaad meer kan doen. Want die meuk wordt óók getriggerd en ook zij kiezen daar zelf niet uit eigen vrije beweging voor. Ja, ik weet dat u dat wel denkt en ik ben ook vaak boos om de verwoesting van het land waar ook ik moet wonen, maar zelfs die Sigrid Kaag, Kajsa Ollongren en Mark Rutte zijn niet vrij om het land beter te besturen. Het triggert mekaar zogezeid … Dat systeem moet stoppen en dat kan alleen als ik eruit ben. Ik ben immers degene op wier energie ze allemaal leven! Als ze van mij geen energie meer kunnen tappen, ligt de motor van het satanisme stil. Ja, globalisme is ook satanisme! Alles waar je niet uit kunt, is satanisch. Een criminele beweging, de islam, een dictatuur … allemaal. En niemand kiest ervoor, want allemaal zijn ze gedwongen. Ook de top.

 

Ik geloof en hoop ook heel erg datik nu eindelijk uitgepraat ben op het gebied van het satanisme. Ben er doodmoe van, totaal berooid en kapotgemaakt, mijn gezin is aan flarden gereten en ik heb niets of niemand meer om nog voor te leven. Laat het in ‘s hemelsnaam nu stoppen, door dit stuk te delen. Door een like te geven, zowel hier als op Twitter of Facebook, u in te schrijven voor de nieuwsbrief (ik geloof dat het tooltje niet goed werkt, want ik krijg wel meldingen van mensen die zich inschrijven, maar ik zie de lijst niet groeien) en het artikel dus te delen waar u kunt. Hoe ik het probleem van de nieuwsbrieftool moet oplossen, weet ik momenteel niet. Wel kunt u mijn site bij de favorieten instellen in uw browser voorlopig. Zelf ontvang ik wél een nieuwsbrief, namelijk iedere week zoals ik hem heb ingesteld.

 

 


reminder Denkt u er nog even aan:

 • hier een like
 • een like op Facebook
 • en/of een like op Twitter
 • een leuke reactie
 • bent u al ingeschreven voor de nieuwsbrief?
 • even het artikel delen

 

 

© Natassa Vassiliou

 

 

Follow the news by Email

 

Please feel free to give a nice reaction

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.