prison-wire

WEF, gnostiek, kabbala, satanisme, vrijmetselarij: wát beheerst de wereld?

Volgens mij heb ik nu het HELE plaatje van wat de wereld beheerst, compleet. Ondanks dat niet alleen ik, maar zóveel mensen er zo hard op studeren om het te weten te komen, zit het nog net weer iets anders in elkaar dan ik dacht. En er is ook niemand anders die dit weet volgens mij. Zelfs de top van de wereld moest het voor me opzoeken, terwijl ik alles noteerde en erover nadacht alvorens het op te schrijven. Ik wil niet wéér een half verhaal!

Er zijn dus twéé groeperingen die tegen elkaar opbieden om de wereldmacht. Dat had ik echt niet kunnen verzinnen, zelfs niet na al die jaren studie om uit te vissen wie toch precies die club is die zo achter mij aanjaagt en die via mijn gevangenschap zóveel macht heeft gekregen op de wereld. Als ze mij kwijtraken, kunnen we ze afbreken en de wereld weer gezellig maken. Daarom ben ik zo belangrijk, want dat ben ik voor hén. Maar die ‘hen’ dat zijn níet de gnostici die ik meestal de 9 groupies van de kabbala noem! Nee nee. Eerst wil ik overigens even gezegd hebben dat het heel goed mogelijk is dat er nóg meer informatie te zoeken is en dat ik mogelijk toch nog weer informatie moet corrigeren. En ik wil óók gezegd hebben dat het u uiteraard vrijstaat om erover te denken wat u zelf goeddunkt. Ik wil niemand iets opdringen, maar wil wel weten wie de wereld nou eigenlijk in handen heeft en wie we een kopje kleiner moeten maken. De guillotine staat klaar, maar wie moet eronder? Juist.

 

De wereld volgens de gnostici

De gnostici, mensen die in de gnostiek geloven, zijn een soort ketterse tak van het christendom. Christenen willen er niets meer te maken hebben en dulden ze niet in de kerk, maar de gnostici zelf zien zichzelf wel degelijk als christenen. Zíj zijn die Hoofdletterliefhebbers, die geloven dat we allemaal uit het “Licht” komen. Buiten de aarde in de hemel is licht volgens hen en dat licht dat is God. Vandaar de hoofdletter. Gnostici geloven dat mensen daar geboren worden, dus uit God die energie is, namelijk licht. Ze vergeten daarbij even dat energie en licht niet hetzelfde zijn: eerst heb je energie en dán kun je van die energie licht maken. Energie is immers warmte. Gnostici geloven dat wij mensen vervolgens uit die hemel weg moeten, uit het paradijs, en dan steeds in lagere oftewel vervelender werelden moeten leven.

Het laagste punt is de Aarde, weer met een Hoofdletter. Hier moet je het kwaad helemaal ondergaan en pas als je gelooft wat de gnostiek zegt, dus het verhaal hierboven, ben je klaar om verder te gaan: weer naar ‘boven’, naar leuker werelden net zolang totdat je weer Eén wordt met het oorspronkelijke Licht. Ze geloven namelijk dat je klaar bent met het ‘Kwaad’, als je het doorziet. Gnostici weten daarom ook dat er een club is die de aarde stiekem bestuurt, maar meer weten ze er ook niet over. Maar ik intussen wel. De denkfouten van de gnostiek zijn ten eerste dat het leven niet helemaal goed zou hoeven te zijn en ten tweede dat ze zich als een slachtoffer opstellen. Ze kijken niet in zichzelf om zichzelf te verbeteren. Eerst even doneren en abonneren op het nieuws, daarna verder!

 

 Natassa News is een onafhankelijke mediawebsite, die volledig draait op donaties. Zonder uw bijdrage kan dit platform geen dag bestaan en ook niet zonder mensen die ingeschreven zijn voor het nieuws en die het nieuws delen op sociale media en via de e-mail. Natassa News vecht heel hard voor een betere wereld en heeft een unieke frisse, positieve kijk op de wereld. Heel veel dank voor de donaties die binnenkomen. Help ons echter blijven bestaan en steun ons met een eenmalig of beter nog maandelijkse donatie. Anders hebt u straks alleen nog maar de NOS! Zo kunt u doneren:

Via WhyDonate:

Via BackMe.org door hier te klikken.    OF

 

Een clubje planners

Het zijn de gnostici, die een clubje van 9 hebben en er is een tegenclub van 9, die al duizenden jaren bestaat. Dit clubje is ooit opgericht in het oude Israël en zou eigenlijk ‘goed’ moeten zijn. Probleem is alleen dat er mensen uit bepaalde families in zitten en die zijn de ene keer okee, maar een volgend familielid kan helemaal foute boel zijn. Net als met een koning, zeg maar. Dit groepje probeert goede gebeurtenissen te laten plaatsvinden op de wereld. Eigenlijk. Zij geloven gewoon dat het leven op aarde goed hoort te zijn. Dat zult u zometeen zien en dan gaat u zich waarschijnlijk net als ik afvragen wíe dan de rampen plant. Kom ik ook op! De toplieden van de eigenlijk-goedbedoelde-club hebben de volgende zaken gepland in de afgelopen eeuwen:

 

 • De Franse Revolutie
 • de Wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog
 • De VN en de NAVO
 • het WEF (kanttekening komt straks)
 • de EU, maar niet als staat
 • de Rooms-Katholieke kerk en zijn afscheiding van de echte kerk, namelijk de Oosters-Orthodoxe
 • Ontwikkelingshulp door staten

 

Toen ik dit rijtje persoonlijk zag, dacht ik: mwah het had erger gekund, maar dit is zeker geen verlicht groepje. Als ik het voor het zeggen had op de wereld, had ik andere dingen gepland. Dit zijn pleisters op de wonden, maar die zetten geen zoden aan de dijk en de afscheiding van de Roomse kerk is zelfs de ondergang van het christelijke geloof geweest. Dat je een kerel aan de top hebt in Rome, die gewoon oppermachtig is op de hele wereld, is crimineel! Het hoofd van de kerk – nee geen hoofdletter! – is Jezus en niet de paus. En al dat geneuzel over erfzondes en dat bemoeien met het leven van de mensen, tezamen met dat belachelijke celibaat is hartstikke kwalijk. Wij kennen dat niet in de oosterse kerk en toen ik opzocht hoe het celibaat nou zat bij ons in de Griekse kerk, bleek dat geen enkel lid van de clerus ongetrouwd hoeft te zijn. Ook niet hogerop in de hiërarchie. Het artikel waarnaar ik verwijs is in het Grieks, maar dat is wat erin staat. U ziet dus duidelijk dat dit groepje uit zowel goeie als slechte mensen bestaat en dat is uiteraard jammer.

Wat mij betreft moet dit clubje nog altijd weg, want het is patriarchisch en onvrij. We kunnen als mensen best zelf leven zonder aan het handje te lopen van welke machthebbers ook. Minister Grapperhaus heeft me dit allemaal verteld. Wij de mensen kunnen echter zelf wel bepalen wat goed en wat slecht is. Het is mooi dat er in ieder geval geprobeerd wordt om iets goeds voor de wereld te doen en het is begrijpelijk dat het in het geheim gebeurt, maar de echte slechte club is gewoon veel te sterk en dat moet echt afgelopen zijn.

 

Wat moesten deze lieden zo speciaal van mij?

Het clubje van 9 – groupies of niet – is geen zuivere koffie, maar zeker ook niet Het Ultieme kwaad. Volgens Grapperhaus gebruiken ze ook geen magie en occultisme, maar Fokkelien, die vrouw die zich al tientallen voordoet als mijn zogenaamde “moeder” en die ook in dat kluppie zit, heeft dat wel degelijk gedaan en ze heeft mij en mijn kinderen ook vet vervloekt. Tenzij ik op een dag nog uitvind dat er iemand anders achter zat, want dat kan altijd. Je weet nooit met de gekken die wél dromen van werelddominantie en van een wereld vol met werkslaven.

Deze groep is overigens NIET die tent die gelooft dat Jezus getrouwd was met Maria Magdalena en zij wilden ook niet mij gevangen houden. Dat was de boze clan waar we het straks over gaan hebben. Want ik was dan zogenaamd de gereïncarneerde Marietje M. Ik heb alles uit de kast moeten trekken om ze het tegendeel te bewijzen, want ze lieten me niet los. Maar reïncarnatie bestaat nu eenmaal niet, ik kan er ook niets aan doen.

 

Maar wie is dan de boze club die communisme wil en werelddominantie?

Ik zei het al: er zijn twéé clubs die om de macht vechten en die elkaar naar het leven staan. De bovengenoemde club van het WEF is de ene. De andere is de satansekte, die een grote groep ontzettend inhalige miljardairs die globalisme willen afdwingen, aanstuurt. De gnostiek is het geloof van de satanisten en dat zijn lang niet allemaal kinderverkrachters en griezels die duivelsrituelen doen. Maar ze denken wel dat ze God zijn en alles wat ze in de kop krijgen, maar mogen doen. De globalisten zijn weer lang niet allemaal satanisten. Ze zijn gewoon hebberig en willen wel even zelf bepalen wat wij allemaal wel en niet mogen. Anders lopen we ze maar in de weg bij het vergaren van nóg meer rijkdom, ziet u wel en dat is lastig. Vandaar dat clubje van 9 slechteriken. Satanisten zijn meesters in de psychologie en ze zijn ontzettend beheerst.

Zij zijn ook degenen die mij ontvoerden. Ik ben zeg maar God voor deze beesten, want die geloven dus niet in Satan hè. Ze geloven in God, alleen op een nogal rare manier via die gnostiek die van geen kant klopt en daarbij mengen ze nog een flinke schep totale nonsens der theosofie en zéggen ze dat ze ‘aan Kabbala doen’. Ik heb me door een Joodse meneer die de Zohar, het boek van de Kabbala, vier keer gelezen heeft, laten vertellen dat het een heel wijs boek is, waarin staat hoe je moet leven als een goed mens. In het oud-Hebreeuws ook nog. Het is geen zwarte magieboek of iets in die geest.

Maar u kent de satanisten misschien wel: die draaien altijd alles om en maken er dan prut van. Die gaan dat boek dan omgekeerd zitten lezen en op allerlei rare manieren, die helemaal niet de bedoeling zijn. Dan halen ze er van alles uit wat er niet in staat en gaan ze het zelf ook nog geloven. Allemaal suggestie! Net als ze beweren dat metalmuziek duivels zou zijn, als je het verkeerd-om afspeelt. Maar dat moet je gewoon niet doen en dat doen metalmensen zelf toch ook niet? Die vinden het gewoon grappig om te spotten met de duivel, juist omdat ze daar helemaal níet in geloven. Mijn oudste zoon is al jaren verzot op death metal, maar als je tegen hem zegt dat dat satanisch zou zijn, lacht hij je vierkant uit. Hij vindt het gewoon leuk om te  ‘grunten’ en kan dat ook ontzettend goed.

 

Wat motten die satanisten dan?

Waar de satansekte ook in gelooft, dat is in de sprookjes van de theosofie. Die heeft al die bizarre verhalen over buitenaards leven, over een vijfdimensionale wereld en dan zijn dimensies niet gewoon dimensies, maar een soort levels van kwaad. Gooi maar in m’n pet! Zij zijn ook degenen die zich bezighouden met kleurtjestechnieken, mandala’s tekenen en kleuren, symbolen, alles programmeren en dat dan ‘magie’ noemen en van die bezopen psychologie zoals NLP, waarmee je het brein van de mensen op slot gooit, waarna ze in je macht zijn. En natuurlijk zit er in de NLP ook wel iets goeds, want zelfs de satanisten zijn niet 100% pikzwart. Ze missen gewoon een linker hersenhelft, want die traumatiseren ze weg door hun kinderen te misbruiken en/of andere trauma’s, want ze doen lang niet allemaal aan kindermisbruik. Ze zijn zo vaag als een dikke wolk mist, maar ze weten donders goed wat ze willen: de wereldheerschappij. Bijna vergeten: mensen die mandala’s kleuren, zijn uiteraard niet altijd satanisten!

Zij willen niet dat iedereen satanist wordt, want dan hebben ze geen slachtoffers meer. Maar ze willen wel dat mensen geen gezin en geen familieleven meer hebben, dat iedereen met iedereen het bed in moet, dat je zoveel geslachten en seksuele uitingen hebt als dat er mensen zijn, ze willen wereldcommunisme want dan mogen mensen niet meer christelijk zijn of anders gelovig waardoor ze nog weten wat goed en normaal is en dan iedereen misbruiken en mishandelen als slaaf. Dat zij alles hebben, want ze zijn verrékte hebberig en dat is het dan. Zíj hebben de volgende wereldgebeurtenissen gepland en uitgevoerd ook, want zij overheersen ook het kluppie van 9 van de gnostiek. Nóg idioter: satanisten geloven óók dat de wereld deels goed en deels slecht moeten zijn. Daarbij zijn zíj dan degenen die als rol hebben om het kwade te belichamen. Brutaal toch, niet?

 

 • De coronacrisis en dat virus dat ze omgebouwd hebben
 • Het sprookje over het klimaat dat zogenaamd zou opwarmen en waar alle geld heen moet
 • De CRT of Kritische (Rassen)theorie: dat geneuzel over inclusieve samenleving en antiracisme
 • Alle oorlogen
 • Alle honger, ziekte (ja, ziekte is verzonnen en gecreëerd!) en ander lijden
 • Prostitutie
 • Criminaliteit
 • Chaos
 • Wereldcommunisme
 • Alles wat ik niet opgenoemd heb en wat ook slecht en vervelend is

 

De Vrijmetselarij hoort bij de satanisten. Rozenkruisers idem dito en al die rare geheime clubjes zoals geometrieclubs enzo. Numerologie is géén kabbala en komt daar ook niet vandaan. Zij doen die foute healings waar ik jarenlang tegen ageerde, foute kruidenleer, The Secret als u het nog kent en zij hebben het over aura, chakra’s en een hele stoot lichamen die je zou hebben.

 

De interactie tussen gnostici en rassatanisten

De satanisten die satanische rituelen doen, geloven dat zij voorbestemd zijn om het kwaad op de wereld te belichamen. De rest van de gnostici daarentegen gelooft dat alle mensen het kwaad niet moeten weerstaan, maar lijdelijk moeten ondergaan. Zodra ze het doorzien en in de gnostiek gaan geloven, mogen ze naar een volgende “planeet” waar het leven beter zou zijn. Ze denken dat mensen die in de gnostiek geloven, oude zielen zijn met meer wijsheid dan degenen die net op de aarde zijn aangekomen en het allemaal nog niet doorzien. Dat klopt dus feitelijk niet, want die andere werelden zijn er niet en het echte christendom zegt ook heel duidelijk dat je moet vechten tegen het kwaad. Juist niet je kop in het zand duwen! Dat zegt trouwens iedere godsdienst. Voor de statistici onder ons: er zijn ongeveer 120 miljoen echte satanisten op de wereld en een kleine 900 miljoen gnostici. Eigenlijk zijn dat ook satanisten en velen van hen houden zich bezig met occultisme en dat soort prut. Ze geloven dat zij beter zijn dan anderen en dat zij alle hoge posities in het leven moeten hebben. Die verdelen ze onder elkaar en zo komt het dat er een kartel is van rijke en machtige lieden.

Het geloof dat sommige landen rijk moeten zijn en de meeste andere arm is óók satanisch, net zoals die idee dat de EU een superstaat zou moeten zijn of worden. Dat is stap 1 onderweg naar één wereldstaat en nu denkt u misschien: maar dat wil dat WEF toch ook? Nou, sommige leden wel en andere leden niet. Het WEF wil eigenlijk economische samenwerking tussen landen en omdat ze een beetje lauwig zijn, willen ze dat allemaal halfbakken hebben. Geen problemen echt oplossen, want dan zou volgens hen niet kunnen – jawel hoor! – maar een beetje pappen en nathouden. Er zitten echter ook globalisten in het WEF en dat zijn degenen die die werelddictatuur willen. Het is zelfs zo dat de globalisten een tweede soort clubje “wijze bruten” binnen het WEF hebben.

 

Ondertussen …

Ik had gesprekken met Ferd Grapperhaus over kinderhandel voor het satanisme, want ik had gehoord dat dat gestopt was. Dat geloofde ik niet echt, dus ik wilde weten hoe het zat. Geen antwoord, ontwijkende antwoorden, toen ‘ja het is gestopt’ … Uiteindelijk bleek dus dat hij het niet wist, maar dat niet durfde te zeggen. Hij zal gedacht hebben dat ik dat niet zou geloven en dat is ook wel waar eigenlijk. Heel eerlijk! Maar kinderhandel wordt bedreven door de satanisten en daar hoort hij niet bij. Dat is voor hem óók onbekend terrein. Toch heeft hij ontdekt dat de kinderhandel helaas nog steeds doorgaat, maar wel via andere routes sinds wij hun die walkie-talkies waar ik het steeds over heb (hele kleintjes van de CIA die je op een persoon richt), afhandig gemaakt hebben.

We weten nog lang niet alles en met ‘we’ bedoel ik ons allemaal. Ik weet in ieder geval nu wat de reden is waarom die verrekte verwarming maar steeds kapot blijft, terwijl er niets mee aan de hand is. Satanisten hebben onverklaarbare manieren om mensen en dus ook spullen van afstand kapot te maken en je moet maar weer zien uit te vissen hoe ze dat doen. Ik heb de 5G-stralen die op ons huis werden losgelaten, ook door hen, uit mijn lijf gekregen met behulp van infrarood licht. Dat helpt ook tegen andere straling, dus als u daar last van hebt, kunt u het eens proberen. Ik heb een klein halfuurtje onder de ouwe lamp uit de jaren ’60 die ik nog ergens had liggen, gezeten en toen was alles weg, zei Costas. Wel stond ik helemaal te draaien op mijn benen, dus misschien is een paar keer een kwartier een handiger idee. Zelf kon ik het niet zien, maar ik voel me wel weer een stuk beter en ik zal eens opletten wat er nu aan mijn gezondheid verbetert. 5G zorgt er immers voor dat je niet kunt genezen van ziekte.

 

 

donations-natassa-news

You can also donate through the well-known Dutch donation platform BackMe.org by clicking here.

OR

 

 

 

 

 

Please feel free to give a nice reaction

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.