natassa-1016-filter

Even voorstellen. Ik ben Costas, de man van Natassa Vassiliou en ik kan mijn achternaam niet aan u onthullen. Natassa vertaalt mijn boodschap voor mij, want ik ken wel een beetje Nederlands, maar niet goed genoeg om een artikel te schrijven dat goed zou staan op haar professionele nieuwswebsite Untold Times. Als u denkt dat journalisten als Wierd Duk of Marianne Zwagerman het erg hebben omdat ze een beetje bedreigd worden als goedbetaalde journalisten voor De Telegraaf, zou ik vandaag éven mijn verhaal lezen over wat mijn geliefde vrouw haar hele leven al dagelijks moet meemaken. En dan wil ik u nogmaals horen over de vraag wie er hier alle steun verdient! Zowel voor haar kolossale werk als voor haar veiligheid en die van haar gezin.

Natassa en ik kunnen niet op een normale manier communiceren, omdat de satansekte aka de Nederlandse staat haar dan subiet vermoordt. Dan pakken ze haar kinderen – ónze kinderen, want het zijn ook míjn jongens! – en laten ze die verdwijnen ergens op een donkere plek aan de andere kant van de wereld waar niemand ze ooit nog zal vinden. En ik zal mezelf en Natassa’s familie ook nog even goed voorstellen, zodat u weet wier fantastisch goeie artikelen en video’s u eigenlijk leest en beluistert. Wie degene is waar u zo diepe verachting voor hebt, dat u haar de minste donatie of het delen van haar werk nog niet gunt. Ik ben professioneel pianist en componist, heb mijn leven lang gewerkt als kapitein op een groot Grieks cruiseschip met allemaal VIP’s als toeristen, meestal uit Amerika. Ook heb ik een MBA (master in een combinatie van economie en rechten) en tussen de cruises door heb ik mijn eigen investeringsbedrijf in Athene, waar ik mensen help om snel en veilig via investeringen in stabiele bedrijven een beter inkomen te halen. Dat is hard nodig in ons land, want zoals u weet liggen de salarissen hier bedroevend laag. Het minimumloon is net omhooggegaan van €650 naar €780 per maand. Even andere koek dan in Nederland, nietwaar?

Verder komt Natassa uit een zeer hooggeplaatste familie uit Klein-Azië die 102 jaar geleden heeft moeten vluchten uit Ikonio, tegenwoordig Konya in Turkije, een onder de Turkse bezetting totaal ingezakte smerige stad waar niets te doen is. Toen een bloeiende Griekse handelsstad, waar ook de zo bekende dansende derwisjen een grote rol speelden. Mijn vrouw wilde er vandaag over schrijven, maar ik doe het liever zelf voor u, al schrijf ik lang niet zo goed als zij: de groep met Joodse beschermers van de wereld. Haar vader zat in deze groep van 12 goede en gelukkig ook machtige mensen en ook de opa uit haar Nederlands-Joodse pleegfamilie maakte er deel van uit. Dat is hoe deze families elkaar kenden en hoe Natassa’s ouders haar keer op keer weer terug konden halen, nadat ze wéér ontvoerd werd door de Nederlandse Kinderbescherming oftewel de van satanisten vergeven overheid van úw land.

Zij werd in de satansekte gesmeten, zoals ze zelf zegt en zeer, zeer ernstig mishandeld, uitgehongerd, verwaarloosd en misbruikt. Haar rug en nek waren gebroken, haar rechterarm heeft ze nooit meer kunnen gebruiken, haar tanden stonden scheef en ze is nog steeds erg bijziend. Verder had ze diabetes opgelopen en een trage schildklier door de verkrachtingen als baby en klein meisje. Eén van de dochters van haar Nederlandse pleegopa trouwde met een satanist uit Groningen en werd helemaal gek en agressief door hem. Wat Natassa allemaal heeft moeten doorstaan bij deze onmensen is niet in woorden uit te drukken. Ik heb haar geholpen alles te verwerken via de camera van het Amerikaanse leger waarmee we communiceren.

Natassa zet er even een filmpje bij waarin erover wordt gesproken, zodat u weet dat ze ook dít niet verzint. Het gaat over de Russen die deze satellieten met bijbehorende camera’s uiteraard óók in bezit hebben en er afgelopen week één boven Oekraïne hebben gehangen. Met de camera’s die je met deze satellieten kunt verbinden, kun je zelfs mensen van binnen scannnen. Dát is hoe we weten dat mijn vrouw wel degelijk doodziek is geweest en dat alle claims die zij maakte over MS, miltkanker, COPD, ziekte van Crohn en van Lyme en meer waar waren. Ze is nog altijd niet goed genezen en verloor vorige week nog een kies, doordat de Nederlandse artsen haar dood willen hebben en weigerden haar trage schildklier te erkennen en behandelen. Mijn schoonmoeder is niet alleen hoogleraar neuropsychatrie maar ook gespecialiseerd in hartchirurgie, terwijl mijn moeder internist is en afdelingshoofd in het ziekenhuis op Kreta was. Ik geloof wel dat wij de kennis in huis hebben om te weten wat Natassa mankeert en dat zij de laster die over haar wordt uitgekotst door de Nederlandse kwakzalverij die haar NIET kent, niet langer hoeft te pikken. Ze zou zogenaamd geestelijk ziek zijn en niet in staat om een baan te hebben of kinderen op te voeden, terwijl al haar ziektes werden afgedaan als ‘schizofrenie’. Ondanks dat ze een stuk of 30 aanbevelingsbrieven heeft van mensen die allemaal het omgekeerde over haar vertellen en alle medische bewijzen.

 

 

Denkt u er even aan dat u Natassa steunt? Wij kunnen dat niet, want die sekte weet het dan gelijk – die hebben overal spionnen zoals mijn vrouw u zo vaak heeft verteld – en dan vermoorden ze haar. Ze heeft nog €3 en geen eten meer in huis, terwijl al haar vaste lasten al 2 maanden onbetaald zijn. Ze MOET nu hulp krijgen en dat moet ú doen, zolang wij het niet kunnen. Wie is er nu in een vreselijke situatie? Wierd Duk met zijn mooie salaris en heel Nederland die het voor hem opneemt óf Natassa Vassiliou, die geen cent inkomen heeft, niet door welke “collega” of politicus ook gesteund wordt en letterlijk uitgehongerd wordt door úw staat? Eventjes helpen dus:

 

 Untold Times is Anastasía Vassiliou’s totally independent and thus crowdfunded news website. It can only stay on air with your likes, sharing actions, reactions, subscription for the newsletter and not to forget donations. A thousand times thanks for the donations that come in! But more is absolutely necessary. You can do a one-time or a monthly donation on one of the three options underneath:

Buy Me A Coffee

 

Via Whydonate:

 


 

De 12 beschermers van de wereld

U zult natuurlijk wel begrijpen dat ik niet zomaar even de namen van de 12 beschermers van de wereld kan onthullen aan u. Dan kunnen we niet alleen wel ophouden met ons werk, maar dat overleven we zelfs niet. En u ook niet, want u moest eens weten hoeveel klappen wij voor u allen opvangen. Natassa is nog in leven omdat wij haar beschermen, maar helaas kunnen we haar niet concreet helpen met inkomen of haar en haar kinderen terug naar haar familie halen. Bij elkaar komen kunnen we ook niet, omdat dat niet veilig is met al die camera’s van tegenwoordig, die de satansekte uiteraard ook in haar bezit heeft en waarmee ze ons dag en nacht schaduwen. Wij hen ook, maar het kwaad is het sterkste op de wereld en dat roei je niet zo even uit. Ik neem het hiermee ook even op voor politici als uw premier Mark Rutte en Minister van Financiën Sigrid Kaag, die door u constant worden bedolven onder zeer harde kritiek, maar die in werkelijkheid juist een schild vormen, waardoor die sekte niet álle macht in Nederland en daarmee overal ter wereld kan grijpen.

De slechten zijn Hugo de Jonge, Kajsa Ollongren en nog een paar die ik niet bij naam kan noemen, omdat Natassa er dan last mee krijgt. Als zíj u vertelt wie de goeden zijn en wie de slechten, negeert u haar zo mogelijk nóg erger, want respect hebt u niet voor haar. Dat mag wel eens veranderen, want wat Natassa allemaal weet over de échte personen die de wereld tot een gevaarlijke plek maken en die zo mokerhard (Natassa’s woord) lobbyen voor een Derde Wereldoorlog, dat weten alleen wij met ons twaalven, tien Joden en twee Grieken. Als ik u was, zou ik dus maar eens haar website gaan lezen, haar video’s gaan beluisteren al heeft zíj niet de supersonische techniek die de journalisten die u wél uw steunt gunt, allemaal hebben. Ik kan u niet meer vertellen, alleen dat u beschermd wordt en dat Natassa de hoofdrol speelt in die bescherming van úw hachje. Zij ís één van uw beschermers en tegelijkertijd is zij degene waar de satanische machthebbers hun macht aan ontlenen. Pas als zij vrij is om zich bij ons te vervoegen, is die sekte zover verslagen dat ook u veilig bent voor verdere escalatie van geweld in uw land.

 

Misschien moet u dit nog weten om enig respect op te kunnen brengen voor mijn vrouw: Natassa heeft ook piano gestudeerd, maar door haar kapotte arm kon ze daar niet mee doorgaan. En ook omdat haar pleegouders haar zo mishandelden en haar uit huis zetten op haar 16e jaar, dat de muziek haar onmogelijk is geworden. In Griekenland studeerde ze zang en studeerde ze Franse letteren met minors in rechten en het onderwijzen van Grieks als moedertaal. Ook studeerde ze 3 jaar Griekse letteren (de moeilijkste studie in ons land) en spreekt ze beter Grieks dan zelfs Grieken uit het buitenland, die hun hele leven Grieks hebben gesproken en dan naar Griekenland terugkeren. Wijlen mijn vader was hoogleraar Modern Griekse Letteren, dus ook dat kunnen we beoordelen. Met haar artikelen en video’s over economie probeer ik haar te helpen, maar de sekte zit er altijd tussen te storen. Het meeste werk moet ze zelf doen en dat is ontzettend knap werk voor iemand die nog geen jaar economie gehad heeft – in dat jaar werd ze immers uit huis gezet en moest ze een halfjaar lang van het ene adres naar het andere om te overleven, terwijl ze op het gymnasium zat en dat in haar eentje afmaakte. Midden tussen allemaal jongeren die door de wantoestanden bij hen thuis aan lager wal raakten en een Kinderbescherming die alles op alles zette om dat ook met háár te laten gebeuren.

 

Grootste ontdekking ooit gedaan door mevrouw drs. Anastasía Vassiliou

Bij mijn vrouw gebruikt de macht geen dreigementen, zoals bij de journalisten waar u zo begaan mee bent. Bij Natassa slaan ze altijd gelijk toe zonder enige waarschuwing. Hebt u nu eindelijk begrepen hoe zwaar zij het heeft, maar ook hoe zíj harder dan wie ook bijdraagt aan een betere wereld? Het is uiteraard ook waar dat zij – samen met mij en onze moeders op de achtergrond – heeft uitgevonden hoe je ziektes geneest. Haar moeder ontdekte toevallig dat het de thalamus in de hersenen is, die aangedaan raakt als iemand hard op z’n hoofd valt en wat er dan allemaal in de hersenen gebeurt, waardoor de patiënt alle lichamelijke – niet geestelijke!!! – ziektes tegelijk kan krijgen. En daarnaast ook altijd ongeluk en tegenslagen. Toen is ze daarop gepromoveerd. U had Natassa’s artikel en video moeten lezen en verspreiden, want dit moet de wereld weten, maar in plaats daarvan liet u mijn vrouw alweer stikken.

Toen wij na de baanbrekende ontdekking van mijn schoonmoeder ontdekten hoe je al die ziektes weer geneest, kreeg niet ík “straf” van de machthebbers, maar Natassa. Er werd een gigantische lastercampagne op haar losgelaten, waardoor ze niet meer bekend kon worden met haar unieke uitvinding en haar internetbereik werd op slot gezet door úw Ministerie van Justitie en Veiligheid, in opdracht van toenmalig “minister” van VWS Edith Schippers, die ook de kwakzalverij op haar afstuurde. Die is nog te dom om uit te zoeken wat ze eigenlijk heeft ontdekt en vulde het hele internet op met laster over haar. Daar heeft ze nu nog last van en denk maar niet dat deze criminele clan ooit zal stoppen mijn vrouw te stalken. Wat ook gedaan werd: onze kinderen werden haar afgestolen door úw Kinderbescherming, zonder enige reden en ze hebben het ongelofelijk moeilijk sinds 2018 in hun eentje zonder moeder en zonder mij ook in hun nabijheid. De jongste met de narcistische ex van Natassa die bovendien zijn vader niet is. Ze was met hem getrouwd om hem te helpen naar Canada te verhuizen vanuit Algerije, waar ze hem ontmoet had. Maar het bleek een val te zijn en ze komt nooit meer van hem af.

 

Dit artikel is geschreven door Costas, MBA, Natassa’s echtgenoot (we zijn in de kerk getrouwd, helaas niet bij de burgerlijke stand) die in Athene woont en haar zoveel mogelijk steunt. De communicatie is ontzettend ingewikkeld met die zeer gevoelige, op 7g (!) internetgolven werkende camera’s, waarbij we constant bespied en gestoord worden door de satansekte, die zoals u inmiddels wel zult weten, in Nederland zijn top heeft. Natassa weet precies wie er in die top zitten en dat is ook de top van de wereld, die over alles en iedereen heerst. Ze verliezen pas macht als zíj vrij is, dus ga haar maar eens helpen! Dit artikel overal verspreiden en haar andere werk ook. U inschrijven voor haar nieuwsbrief, reageren op haar website, haar werk likes geven en netjes doneren zoals u ook voor andere journalisten doet.

Ik ben heel benieuwd of er nu eindelijk eens verbetering komt, want ze houdt deze situatie geen dag langer meer vol. Natassa kijkt me aan met een blik van “je denkt toch niet echt dat ik dit ga publiceren, wel?”, maar ze zal wel moeten. Ook al hebben we – voorzover we nu weten – de technologie waarmee haar internetbereik verzegeld is, vernietigd, de blokkade moet toch nog verbroken worden. Anders komt haar bereik niet terug en verhongert ze. Dán heeft het kwaad gewonnen en dat is dan úw schuld als zogenaamd zo kritische burgers van Nederland. Natassa heeft niet, zoals anderen die last met uw overheid krijgen, grove artikelen of video’s geplaatst of mensen in hoge posities uitgescholden. Ook heeft ze geen enkele wet overtreden, drugs gebruikt of mankeert ze psychisch iets. Het enige dat ze “fout” gedaan heeft, is dat ze geboren is en dat is toch geen misdaad.

 

 

donations Untold Times

 

Buy Me A Coffee

 


 

 

 

 

Follow the news by Email

 

 

By Anastasía Vassiliou, MA

Anastasía (Natassa) Vassiliou, born in Athens, obtained a Master's degree in Greek & French Literature and studied music in Thessaloniki, Greece. She speaks 7+ languages. Natassa ran a successful business in in-company trainings when she suddenly got paralysed. Out of love for her children she found out how to cure all diseases and healed many patients including herself. Nowadays she runs news website Untold Times, where she shares world news and gives fantastic analyses about hot topics.

Feel free to give a nice reaction:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.